TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Soma Faciasının Üzerinden Bir Yıl daha Geçti...

Genel Merkez 13.05.2016 (Son Güncelleme: 13.05.2016 16:36:04)

Bundan tam iki yıl önce, 13 Mayıs 2014` te yüzyılın en büyük iş faciası olarak kayıtlara geçen Manisa`nın Soma ilçesindeki faciada, 301 canımızı yitirdik.

Acısı hala yüreğimizde…

Soma katliamında kömürün içten içe yandığının temel göstergesi olan karbon monoksit gazının aylarca limit değerlerin üzerinde seyretmesine karşın önlem alınmaması, ocak sıcaklığının bir ay boyunca normalden yüksek olması, işçilerin baş ağrısı şikayetlerinde bulunarak ağrı kesici ilaçların yoğun olarak kullanımı net bir şekilde kömür yangınını göstermesine karşın üretim zorlamasının devam ettirilmesi katliamın meydana gelmesinin ana nedeni olmuştur.

Çevre Mühendisleri Odası olarak,  hem o gün hem de bir yıl sonra yaptığımız açıklamada  ‘Yastayız` demiştik… Facia yaşandığında, "ulusal yas" ilan edilmesini teklif ederek, benzer iş cinayetlerinin yaşanmaması için acil önlem alınması, bunun için de biran önce sendikaların, meslek odalarının katılımı ile kamu yararı gözeten bir bakış açısı oluşturularak hayata geçirilmeli demiştik.

Yine ÇMO olarak sorumluluk almış, çözüm için önerilerimizi hazırlayarak  TBMM`deki bütün milletvekillerine e-posta göndermiş, #SomaKanunu etiketiyle sosyal medyada hareket başlatarak, TBMM`de gurubu bulunan bütün siyasi liderlere, grup başkan vekillerine, Çevre Komisyonu üyelerine, gazete, ve televizyonların Ankara temsilcilerine ziyaretler gerçekleştirip Soma Kanunu teklifimizi anlatmıştık.  Maden Kanununda yapılacak değişiklikte adının SOMA KANUNU olarak değiştirilmesini talep etmiştik. Böylece, Soma`da yaşanan facia ve yitirdiğimiz 301 canın asla unutulmayacağını, bundan sonra benzer facialar yaşanmaması için anımsatıcı olacağını söylemiş, ÇMO olarak, bilim-emek ekseninde, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği`nin (TMMOB) parçası olarak sürecin takipçisi olacağımızı da eklemiştik. Ancak biz bu çalışmaları yaparken, henüz Soma`da  açılan yaralar kanarken Ermenek`te, yeni bir maden faciası yaşanmış ve  bir kömür madenine su dolması sonucunda 18 işçi yaşamını yitirmişti.  

2014` ten günümüze farklı iş kollarında iş cinayetleri artarak devam etti. 2015 yılında, çeşitli iş kollarında 1731 emekçi yaşamını yitirdi.

İş cinayetlerinin başlıca ve sistemsel nedeni; uygulanmakta olan neo-liberal politikaların sonucu olarak iş güvencesinin azalması, esnek çalışma biçimlerinin artması, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaşmanın yaygınlaşması, kuralsızlaşma, denetimsizleşme, riski değil afeti yönetme politikalarıdır.

İş cinayetlerinin temel sorumlusu insan yaşamını hiçe sayan siyasi anlayıştır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında, işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, mühendis ve hekimi iş kazaları tazminatlarından sorumlu tutan, işvereni ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü sorumluluktan arındıran bir politika ile karşı karşıyayız.

Yalnızca Soma ve Ermenek`de yaşanan facia bile, Mersin-Akkuyu`da ve Sinop`ta yaşanabilecek olası bir nükleer santral faciasında ne kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kalabileceğimizi de gösteriyor.

Ülkemizde yaşanan iş cinayetlerinden artık ders çıkarılmalı, mevzuat, sendikal örgütlülük, risk ve afet yönetimleri sağlıklı bir hale getirilmeli, rantı değil emeği, sermayeyi  değil insanı merkezine koyan yasal önlemler alınmalıdır. 

ÇMO olarak, sürecin takipçisi olduğumuzu yineleyerek, 13 Mayıs` ta Soma faciasında ve diğer bütün iş cinayetlerinde yaşamını yitiren tüm emekçileri saygı ile anıyor, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 92
Fotoğraf Galerisi