TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
22 NİSAN ULUSLARARASI YERYÜZÜ GÜNÜ

ÇMO olarak bu vesile ile bütün meslektaşlarımızla birlikte, her kurum ve kuruluşun, çevrenin ve halk sağlığının korunması, yaşanabilir bir dünya için yapacağı projelere destek vereceğimizi, aynı şekilde kendi bilimsel çalışma ve projelerimizi de kamu yararına sunacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz...

Genel Merkez 21.04.2016 (Son Güncelleme: 21.04.2016 23:26:02)

1969 yılında UNESCO Konferansında, amacı dünyanın güzelliğini ve yaşamı kutlamak olarak belirlenen 22 Nisan Yeryüzü Günü, küresel ısınmanın bu güzelliğe ve yaşama olumsuz etkilerinin hissedilmesiyle yeni bir boyut kazanarak çevre sorunlarının ve iklim değişikliğinin dile getirildiği bir gün olarak kutlanmaya başlandı. 22 Nisan 2009`da ise Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales`in çabalarıyla Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak "Uluslararası Yeryüzü Günü" ilan edildi.

Ne var ki, ülkemizde ve dünyada giderek artan çevre sorunları, bugün doğa ve insan sağlığına ciddi zararlar verirken,  küresel ısınma nedeniyle çeşitli felaketler yaşanır hale gelmiştir.

Kamuoyunda yeterli farkındalığın gelişmemiş olması nedeniyle,  doğal alanlar ve kentsel çevre istismar edilmektedir. Ormansızlaşma, enerji politikalarından madencilik faaliyetlerine kadar geniş yelpazede yaşanan olumsuzluklar, yalnızca bugünü değil, ülkemizin ve yeryüzünün geleceğini de tehlikeye atmaktadır.  

Günümüzün en önemli konusu olan su hakkında bile henüz kapsamlı bir kanunumuz, yurttaşlar arasında da suyun doğru kullanımını sağlayacak bir eğitici politikamız, tek başına ve kamu yararı gözeten güçlü bir Çevre Bakanlığımız ne yazık ki bulunmamaktadır.

Bundan 47 yıl önce belirlenen 22 Nisan Uluslararası Yeryüzü Gününü, bu yıl önceki yıllardan farklı kılan, küresel anlamda büyük iklim anlaşması olarak kabul edilen Paris İklim Anlaşması`nın 22 Nisan`da imzaya açılacak olmasıdır.  Çevre Mühendisleri Odası olarak ülkemizin geleceği için,  çevreyi ve halk sağlığını koruyan bir çevre mevzuatı  düzenlemesi, Su Kanunu biran önce, kamu yararı gözetir bir biçimde ve bütün toplumsal kesimleri kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi,  ÇED süreci çevre sorunlarını çözme ve planlamanın bir aracı olarak değerlendirilmesi ve AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi, çevre sorunlarına karşı ve yaşam alanlarındaki projelere dair halkın demokratik katılım koşullarını geliştirilmesi, iklim değişikliğine karşı ithal kömürle çalışan termik santrallerden vazgeçerek yenilebilir temiz enerji üretimine odaklanılması, çevre koruması ve çevre duyarlığı için kamuoyunda farkındalık yaratacak eğitim ve etkinliklere ağırlık verilmesinin önemine dikkat çekmek istiyoruz.

Biz Çevre Mühendisleri Odası olarak bu vesile ile bütün meslektaşlarımızla birlikte, her kurum ve kuruluşun, çevrenin ve halk sağlığının korunması, yaşanabilir bir dünya için yapacağı projelere destek vereceğimizi, aynı şekilde kendi bilimsel çalışma ve projelerimizi de kamu yararına sunacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz. 

Baran Bozoğlu 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı

Okunma Sayısı: 100
Fotoğraf Galerisi