TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇEVRE GÖREVLİSİ DEĞİL, ÇEVRE MÜHENDİSİYİZ!!!
Kocaeli Şube 18.03.2015 (Son Güncelleme: 18.03.2015 14:38:59)

ÇEVRE GÖREVLİSİ DEĞİL, ÇEVRE MÜHENDİSİYİZ!!!

01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, Çevre Mühendisleri ‘Çevre Görevi‘ yapabilmek için Çevre Görevlisi Eğitimi almak zorunda.

Peki Çevre Görevlisi Kimdir, Çevre Mühendisi Kimdir?

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen görevliye Çevre Görevlisi ve Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan ve akademik olarak eğitimini almış kişiye Çevre Mühendisi denir…

Çevre Görevlisi Yönetmeliğinde 2014 yılı Mayıs ayında yapılan değişiklikle; yeni mezun Çevre Mühendislerinin, Çevre Danışmanlık Sektöründe çalışabilmesi için yani Çevre Görevlisi Olabilmesi için Çevre Görevlisi Eğitiminden geçmesi gerektiği belirtilmiş, bu eğitimle Çevre Mühendisleri bir mevzuat eğitimine tabi tutulmuştur. Yani yaklaşık 5 yıldır, Türkiye‘de İzin ve Lisans sürecini yürütmüş ve başarılı bir şekilde binlerce tesisin çevre izinlerini almış olan Çevre Mühendislerine, 3 günde mevzuat okutulmuştur(!) 4 yıllık bir üniversite eğitiminin ardından teknik olarak uygulamaya yeterli görülen Çevre Mühendislerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının personeli tarafından sadece ekrana yansıtılarak öğretilen mevzuat eğitimi zorunlu tutulmuştur.

Dört yıl boyunca akademik eğitim görmüş Çevre Mühendisleri ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3 gün, diğer meslek grupları için 6 gün Çevre görevlisi eğitimi verilmektedir!!!

Düzenlenen eğitimin ücretlerinin yüksek olmasının yanı sıra eğitim ücretinin ilgili bakanlığa değil de bir vakfa yatırılması da ayrıca düşündürücüdür…

Bunlar yıldırma politikalarıdır. Üniversite okuyacak kişilerin Çevre Mühendisliği bölümünü seçmekten uzaklaştırdığını, mevcut Çevre Mühendislerini yan dallar seçerek Kalite, İSG veya meslekleri ile direk bağlantılı olmayan iş kollarına yönelmelerine neden olmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının asıl görevi nedir???

Çevre Mevzuatlarını, Uygulamak ve Denetim yapmaktır. Şu durumda ise Akademik eğitim almış çevre mühendislerini mağdur etmeye devam etmek Bakanlığının asil görevi haline gelmiştir.

Bilimden, Emekten, insandan, Doğadan yana olan biz Çevre Mühendisleri Dile Getiriyoruz…

Üç günlük çevre görevlisi eğitimlerinin Çevre Mühendislerine değil de, vakıflara katkı sağlamasını doğru bulmuyoruz…

Çevre Görevlisi Değil, Çevre Mühendisiyiz…

Yeniden, yeniden hiç usanmadan bıkmadan söylemeye, mücadele etmeye devam edeceğiz…

Saygılarımızla,

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

Okunma Sayısı: 428