TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KATI ATIK KİRLENMESİ ARAŞTIRMA VE DENETİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (KAKAD) “PROF DR KRİTON CURİ GENÇ ARAŞTIRMACILAR” ÖDÜLÜ
Ankara Şube 24.02.2015 (Son Güncelleme: 24.02.2015 10:58:49)

KATI ATIK KİRLENMESİ ARAŞTIRMA VE DENETİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (KAKAD)

"PROF DR KRİTON CURİ GENÇ ARAŞTIRMACILAR" ÖDÜLÜ

 

KAKAD hakkında;

Katı atık yönetimi, endüstrileşmiş toplumların en önemli çevre sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle 1980‟lerden sonra dünyada çevre sorunlarına duyulan ilginin gittikçe artması ülkemizde de birtakım önemli adımların atılmasına yol açmıştır. Yurtdışındaki gelişmelere paralel olarak Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD), Prof. Dr. Kriton Curi‟nin girişimiyle, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu‟nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7nci maddesinin, 3üncü fıkrasının "m" bendine dayanılarak, ilgili yönetmeliğin 11 Nisan 1989 tarih ve 20136 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanmasını takiben, International Solid Waste and Public Cleansing Association‟ın (ISWA) statüsüne uygun olarak Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur ve üyeleri içinde katı atık konusunda çalışan bir çok akademisyen, kamu ve özel sektörden değerli kişiler bulunmaktadır.

KAKAD Yönetim Kurulu tarafından Katı Atıklar konusunda çalışma yapan genç bilim adamlarını bu konuda teşvik etmek için Prof. Dr. Kriton Curi ödülü verilecektir. Aşağıdaki koşullar doğrultusunda alınacak olan başvurular KAKAD jürisi tarafından değerlendirilip ödül alan genç bilim adamı/kadını ilan edilecektir. Ödül töreni 17 Nisan 2015 tarihlerinde Ankara‘da düzenlenen IFAT Fuarı etkinliği kapsamında gerçekleştirilecektir.

 

Prof. Dr. Kriton Curi Kimdir?

1942‘de İstanbul‘da doğan Prof. Dr. Kriton Curi, 1966‘da Robert Kolej‘de inşaat mühendisi ünvanı, 1974 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi‘nden Çevre Mühendisliği konusunda doktor ünvanını almıştır. Aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü‘nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Prof. Dr. Kriton Curi, 1980 yılında Doçentliğe, 1988 yılında da Çevre Teknolojisi konusunda Profesörlüğe yükselmiştir. 1980 yılında BÜ Çevre Bilimleri Enstitüsünü kuran Prof. Dr. Kriton Curi 1980-1981 ve 1993-96 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Çevre 

 

Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 1981-82‘de Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 1980-82 ve 1993-96 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi senato üyeliği görevlerinde bulunan Prof. Dr. Kriton Curi, Katı Atık Türk Milli Komitesi‘nin kuruculuğu ve başkanlığını da yapmıştır. Çevre ahlakı kavramı ile özdeşleşen Curi, vefatının ardından Amerika‘nın geleneksel ödüllerinden birisi olan Roy F. Weston ödülüne layık görülmüştür. Prof.Dr.Kriton Curi 21 Ekim 1996 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

·         Başvuru yapacak genç araştırmacılar için yaş sınırı 35‘tir (30.01.1980 tarihinden sonra doğanlar başvurabilirler.)

·         Başvuru yapacak adayların, ödüle aday olma gerekçelerini bildiren 4000 karakteri geçmeyen bir mektupla beraber aşağıdaki başvuru formunu göndermeleri gerekmektedir.

·         Başvurular PDF formatında olmalıdır.

·         Tüm başvurular elektronik ortamda kakadodul@boun.edu.tr adresine yapılmalı ve 5 MB‘ı geçmemelidir.

·         Başvuru için son tarih 02.03.2015‘tir. Bu tarihten sonra gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

·         Yarışma sonuçları 30.03.2015 tarihinde bildirilecektir.

 

ÖDÜL:

  

BİRİNCİ  : PLAKET + 2000 TL +  ÜCRETSİZ UKAY KONGRE KATILIMI (2015)

İKİNCİ    : PLAKET + 1000 TL +  ÜCRETSİZ UKAY KONGRE KATILIMI (2015)

ÜÇÜNCÜ :  PLAKET + 500 TL   +  ÜCRETSİZ UKAY KONGRE KATILIMI (2015)

 

 

 

 

 

 


BAŞVURU FORMU

Adı :

Soyadı :

Kurumu :

  

KAKAD‘ın 2014 Genç Bilim İnsanı Ödülleri için kişisel başvuru yapmak istiyorum. İlgili ödül esasları ve aday başvuru formu çerçevesinde eksiksiz olarak hazırlamış olduğum başvuru ektedir. Aday Başvuru Formu‘nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim.

 

Gereğini, saygılarımla arz ederim.

İmza

  

KİŞİSEL BİLGİLER

Unvan:

  

Adı - Soyadı:

  

Doğum Tarihi:

  

Doğum Yeri:

  

Telefon (Ev / İş):

  

Telefon (Cep):

  

Elekronik Posta:

  

Web Adresi:

  

Yazışma Adresi:

  

Anabilim Dalı:

  

Araştırma Alanları:

  

               

EĞİTİM

Öğrenim Dönemi

Derece (*)

Üniversite

Öğrenim Alanı

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

Görev Süresi

Ünvan

Üniversite Ve Kurum/Kuruluş

Bölüm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KAZANILAN ÖDÜLLER

Ödülün Adı

Ödülün Yılı

Ödülü Veren Kuruluş

 

 

 

 

 

 

  

PROJELERİ

ULUSAL PROJELER

Projenin Adı

Türü

(TUBİTAK, BAP. Vd.)

Üstlenilen Görev

(Yürütücü, Araştırmacı, Bursiyer, vd.)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ULUSLARARASI PROJELER

Projenin Adı

Türü

(TUBİTAK, BAP. Vd.)

Üstlenilen Görev

(Yürütücü, Araştırmacı, Bursiyer, vd.)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VERİLEN DERSLER

Dersin Adı

Düzeyi

(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Dersin Kaç Yıldır Verildiği

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

YÜRÜTÜCÜSÜ OLUNAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

Tezin Adı

Düzeyi

(Yüksek Lisans, Doktora)

Yılı

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PATENTLER

Patentin Adı

Konusu

Yılı

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DÜZENLENEN BİLİMSEL TOPLANTILAR

Toplantının Adı

Katılımcı Sayısı

Yılı

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

YAYIN LİSTESİ

İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları

  

  

Web of Science "H" Indeksiniz:

  

Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınları

  

  

  

Ulusal Hakemli Dergiler

  

  

  

Uluslarası Konferans Bildirileri

  

  

  

Ulusal Konferans Bildirileri

  

  

  

Kitaplar

  

  

  

Kitap İçinde Bölümler

  

  

  

Diğer

  

  

 

Okunma Sayısı: 135