TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
MESLEK ODALARINDAN İLKE DAVASI (KARŞI)

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası, Şehir Plancılan Odası ve Mimarlar Odası, Koruma Kurulları`nın SİT alanlanna inşaat izni verilmesinin önünü açan ilke kararı değişikliğinin iptaline ilişkin Danıştay`da dava açtı

Genel Merkez 10.04.2014 (Son Güncelleme: 10.04.2014 09:41:52)

 Bakanlık, 18 Şubat 2014 tarihli ve 28917 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 271 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararını, SİT alanlarında ‘kamu yararı‘ adı allında kamu binaları inşa edilebileceği yönünde değiştirmişti. 

Bu karar, Atatürk Orman Çiftliği‘nde inşa edilen Başbakanlık Sarayı‘na ilişkin hukuki kılıf hazırlandığı şeklinde yorumlanmıştı. 

Kararın Resmi Gazete‘de yayımlanmasından bir gün önce ise Ankara 5. ve 11. İdare Mahkemesi, Başbakanlık Sarayı‘nın içerisinde bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerindeki imar planlarının yürütmesini durdurmuştu. 

MESLEK odaları söz konusu ilke kararına karşı açtığı davanın dilekçesinde, idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararından bir gün sonra gelen bu ilke kararı değişikliğinin tesadüf olmadığını belirtti. Dilekçede, "Buradan da açıkça anlaşılmaktadır ki; dava konusu ilke kararında korumadaki kamu yararını gerçekleştirmek değil, tarihi SİT alanında devam eden bir inşaatın hukuka aykırılığını bertaraf etmek hedeflenmektedir" denildi. Dilekçede, kararın bu nedenlerle hukuka, "maksat ve sebep unsuru bakımından" açıkça aykırı olduğu dile getirilerek, "Davalı idarenin böyle bir düzenleme yapma ihtiyacı korumayı geliştirmek objektif kural getirmek değil, gerçekleştirilmek istenen bir uygulamanın yasal altlığını oluşturmaktır" ifadeleri kullanıldı.  

Okunma Sayısı: 180
Fotoğraf Galerisi