TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
MEVZU DENETİM DEĞİL, ODALARIMIZIN İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILMASI!
Genel Merkez 18.12.2013 (Son Güncelleme: 07.01.2014 14:48:18)

17.12.2013 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Odamızın da içerisinde bulunduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne (TMMOB) bağlı 11 Oda‘nın (Elektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları Odası) idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmasının önü açılmıştır.

Tüm kamuoyuna tekrar hatırlatmak gerekir ki, Odamızın Genel Merkez, Şube ve Temsilcilik Yöneticileri, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, herhangi bir ücret almadan, hayatından, ailesinden, sevdiklerinden zaman ayırarak kamu yararına çalışma yürütmektedir. Odamız, mali olarak ulusal mevzuat ve TMMOB mevzuatına uygun çalışma yapmak zorundadır.

ÇMO tüm birimleri ile birlikte, meslektaşlarımızın oy kullanarak seçtiği Denetleme Kurulu Üyelerimiz tarafından her 3-4 ayda bir mali olarak denetlenmekte, denetleme raporları Odamız tarafından üyelerimize açık olarak sunulmaktadır. Dileyen üyelerimiz mali raporlarımızı Oda Genel Merkezimize gelerek inceleyebilmektedir.

Yani, Odamız zaten üyelerimizin ve mali yükümlülükler kapsamında ilgili mevzuatın denetimindedir. Bu nedenle, Odamızın, herhangi bir mali denetime dair en ufak bir kaygısı bulunmamaktadır.

Bakanlar Kurulu Kararı çıkartıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nı bu konuda yetkilendirmek sanki Odalarımızda hiçbir denetim yokmuş gibi göstermeye çalışmak, 12 Eylül darbe döneminde ve sonrasında gelen hükümetler tarafından dahi gerçekleştirilmemiştir. 30 yıldır uygulanmayan bir kanun maddesinin bugün neden uygulanmaya başladığı ise hepimizin malumudur.

Çevre denetimlerini evraka indirgeyen, Gaziemir‘de kurşun fabrikasından kaynaklı atıkları ortadan kaldırtamayan ve üzerine toprak örten, doğayı yok eden ÇED raporlarını onaylayan, tüm çevre mevzuatını rant amaçlı revize eden, işine gelen yönetmelik hükümlerini uygulayan, işine gelmeyen yönetmelik hükümlerini yok sayan, Çevresel Etki Değerlendirme sürecini işlevsizleştiren, Ergene‘nin, Sakarya‘nın, Menderes‘in kirliliğine sessiz kalan, çevre mühendislerinin mesleklerini ellerinden almaya çalışan, çevre mühendisliği öğrencilerinin geleceğini karartan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın; tüm bu sorunları teşhir eden, kamuoyuna taşıyan, kentlerdeki sorunları çözmek adına bilimsel öneriler sunan, gerektiğinde kamu yararına davalar açıp, yanlışları durduran Odalarımızı vesayeti altına almaya çalışması "ileri demokrasi" algısının bir yansımasıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın müfettişlerinin Bakanlık kurulduğundan bu yana, il müdürlüklerinde, merkez teşkilatta denetim yapmadıkları bir gerçektir. Uzun zamandır kendi içerisinde denetim sürecini işletmeyen, Sayıştay‘ın denetiminden kaçırılan, çevre denetimlerini sağlıklı bir biçimde gerçekleştiremeyen bir Bakanlığın; sürekli denetlenen, demokratik, şeffaf, bilimden, emekten yana Odaları denetlemeye çalışması, Odaların kendi kararlarını almalarında vesayet uygulamaya çalışması açıkça siyasi baskı içermektedir ve demokrasiyle kesinlikle bağdaşmamaktadır.

Ne Geçmiş Tükendi, Ne Yarınlar!

Tüm demokratik kitle örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını kendine benzemeye zorlayan, tek tipleştirmeye çalışan ve eleştiriyi ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşım, geçmişte olduğu gibi günümüzde de kaybedecektir. Çünkü Odamız gücünü ranttan, çıkar ilişkilerinden, siyasi ilişkilerden değil; akademiden, bilimden, öğrencilerden, halktan ve meslektaşlarından almaktadır. 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 1992 yılında kurulduğu günden beri, kamu yararı gözeten çalışmalar yapmış, çevre sorunlarını gündeme getirerek bu sorunlara çözüm üretilmesini sağlamış, çevre sorunlarının toplumsallaşması ile çevre mühendisi istihdamının arttırılması adına faaliyetler yürütmüş, çevre mevzuatına dair yapılan çalışmalarda bilgi birikimini kamu kurumları ile paylaşmış, meslektaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya çalışmıştır.

ÇMO, bu kararnameler ile kamu yararına çalışmalar yapan, rant çarklarına çomak sokan yaklaşımından asla vaz geçmeyecek, aksine daha inanarak daha güçlü bir şekilde meslektaşları ile dayanışarak sorunların üzerine gidecektir.

Tüm kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Okunma Sayısı: 1304