TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
MESLEK ODALARI BAKANLIKLARA BAĞLANIYOR (EVRENSEL GAZETESİ)

Seçim öncesi Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) yoluyla yetkileri daraltılan, Gezi eylemleri sırasında bir gecede çıkarılan yasayla denetim yetkisi elinden alınan Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliğine (TMMOB) bağlı meslek odaları, şimdi Bakanlıkların denetimine sokuluyor.

Genel Merkez 11.11.2013 (Son Güncelleme: 11.11.2013 10:32:24)

Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Orman Mühendisleri Odasının idari ve mali denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığına verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da çok sayıda odanın idari ve mali denetimini almak için Bakanlar Kurulundan kararname talep ettiği iddia edildi. İddiaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üzerinde denetim yetkisi istiyor.

TMMOB: ‘12 EYLÜLCÜLER BİLE UYGULAMADI‘

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, AKP‘nin uzunca bir süredir TMMOB‘yi etkisizleştirme ve işlevsizleştirme çabası içinde olduğunu belirtti. Soğancı, "KHK‘lerle mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmet alanlarına müdahale eden, mesleki denetimi kaldırarak meslek odalarının üyelerini denetlemesini yasaklamaya çalışan AKP, şimdi de 12 Eylül darbecilerinin getirdiği ama bugüne kadar ne darbecilerin ne de sonraki hükümetlerin uyguladığı vesayet sistemini uygulama kararı aldı. Bu düzenlemenin 30 yılı aşkın süre sonra bugün uygulanmaya kalkışılması, aslında 12 Eylül hukukunun bugün AKP eliyle yürütülüyor olmasındandır" dedi.

 ‘AMAÇ DENETİM DEĞİL, VESAYET‘

Soğancı, meslek örgütlerinin, uzmanlaşma gerektiren alanlarda yalnızca meslek mensuplarının söz ve karar sahibi olduğu demokratik yapılar olduğunu, bu nedenle devletten mali ve idari olarak bağımsız, özerk kuruluşlar olduklarını ifade etti. Meslek örgütlerinin karar ve uygulamalarının zaten yargı denetimine açık olduğunu hatırlatan Soğancı, vesayet rejimine karşı mücadele etme iddiasındaki AKP iktidarının TMMOB‘yi kendi vesayeti altına almak istediğini dile getirdi. Soğancı açıklamasını şöyle sürdürdü: "TMMOB ve bağlı odaları, ‘padişahım çok yaşa‘ diyenlerle birlikte saf tutmayacaktır. Aksine TMMOB, bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinde dillerin kesildiği, gözlere mil çekildiği, kulakların sağır edildiği her ortamda ‘kral çıplak‘ demeye devam edecektir" dedi.

Okunma Sayısı: 196
Fotoğraf Galerisi