TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
HÜKÜMET MESLEK ODALARINI BAKANLIKLARA BAĞLAMAYI PLANLIYOR (DÜNYA GAZETESİ)

Orman Mühendisleri Odası`nın idari ve mali denetimi Orman Bakanlığı`na bağlandı. Hükümetin tüm meslek odalarını ilgili bakanlıklara bağlamayı planladığı, Çevre Bakanlığı`nın 11 oda için harekete geçtiği belirtiliyor.

Genel Merkez 11.11.2013 (Son Güncelleme: 11.11.2013 10:16:34)

Bakanlar Kurulu‘nun dünkü Resmi Gazete‘de yayınlanan kararı ile TMMOB bünyesindeki Orman Mühendisleri Odası‘nın idari ve mali denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘na bağlandı. Karara hem Orman Mühendisleri Odası, hem de bağlı bulunduğu Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği‘nden(TMMOB) sert tepki geldi. TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, hükümetin, tüm meslek odalarını ilgili bakanlıklara denetlettirme yönünde hazırlıklar yaptığı öne sürdü. DÜNYA‘nın edindiği bilgilere göre ise hükümet, TMMOB bünyesindeki 24 odanın tamamını ilgili bakanlıklara bağlama yönünde çalışma yapıyor. Bakanlar Kurulu, dün aldığı tek maddelik bir kararla, Orman Mühendisleri Odası‘nın idari ve mali denetiminin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılacağını hükme bağladı. DÜNYA‘ya açıklama yapan Orman Mühendisleri Odası ikinci Başkanı İsmail Hakkı Barı, halen genel kurullarda seçilen bağımsız denetçiler ve TMMOB üzerinden yapılan denetimin doğrudan bakanlığa bağlanmasının farklı ses çıkaran meslek kuruluşlarını kıskaç altına alma çalışması olarak nitelendirdi. Oda üyelerinin ağırlıklı olarak kamuda çalıştığını ve özellikle oda seçimlerin döneminde ağır baskıya maruz kaldıklarını dile getiren Barı, "2014‘te genel kurulumuz var. Özellikle son 3 yıldır inanılmaz baskı altındaydık. Baskıların artık son aşamaya kadar geldiğini düşünmüştük, ancak bunu beklemiyorduk" dedi. İsmail Hakkı Barı, idarenin yaptığı bütün faaliyetlere kimsenin yanlış demesini istemediğini belirterek, bu düzenlemenin de o kaygıyla yapıldığını bildirdi.

"12 Eylül darbecilerinin yasasını uyguluyorlar"

Bakanlar Kurulu Kararı‘nı yazılı açıklamayla eleştiren TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, AKP‘nin uzun süredir TMMOB üzerinde yürüttüğü yeniden yapılandırma, etkisizleştirme, işlevsizleştirme çabalarını geliştirerek sürdürdüğünü söyledi. Bugüne çeşidi KHK‘ler ile mühendis, mimar ve şehir plancılarının hizmet alanlarına müdahale edildiğini dile getiren Soğancı, şimdi de 12 Eylül darbecilerinin getirdiği ama bugüne kadar ne darbecilerin ne de sonraki hükümetlerin uygulamadığı "vesayet" sistemini "uygulama" kararı aldığını aktardı. Mehmet Soğancı, Darbenin hemen ardından 1983 yılında TMMOB‘nin Bayındırlık Bakanlığı, odaların da ilgili bakanlık tarafından denetleneceği yönünde yasal düzenleme yapıldığını ancak o günden bu yana uygulanmadığını söyledi. Meslek örgütlerinin devletin tüzel kişiliği içinde yer almayan ayrı bir örgütlü yapı olduğunu vurgulayan Soğancı, şu açıklamalarda bulundu: "Meslek kuruluşları, devletten hem mali hem de idari olarak tamamen bağımsız, özerk kuruluşlardır. Meslek örgütlerinin aldığı kararlar, yaptığı uygulamalar da zaten yargı denetimine açıktır. AKP vesayete sarılırken, sözde uyum sürecinde olduğumuz Avrupa ülkelerinde meslek örgütleri, devletten hem mali hem de idari olarak tamamen bağımsız kuruluşlardır"

"Çevre Bakanlığı da 11 oda için harekete geçti"

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın da 11 meslek odasını denetim yönünden kendisine bağlama yönünde kararname hazırlığına başladığını söyledi. Soğancı, Bakanlığın; Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası‘nın kendisine bağlanması yönünde çalışma yaptığını dile getirdi. DÜNYA‘nın edindiği bilgilere göre ise hükümet, TMMOB bünyesindeki tüm odaları ilgili bakanlıklara denetletmek üzerine hazırlık yapıyor.

Okunma Sayısı: 320
Fotoğraf Galerisi