TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
YAĞMA YASASI KOMİSYONDAN GEÇTİ(ÖZGÜR GÜNDEM GAZETESİ)

Yağma yasası komisyondan geçti Meclis Komisyonu`ndan önceki gün geçen `Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı`na göre, çevre varlıkları üzerindeki her türlü koruma kararı kaldırılabilecek. Böylece tasarıyla birlikte doğal varlıkları şirketlerin yağmasından koruyacak hiçbir engel kalmadı.

Genel Merkez 03.06.2012 (Son Güncelleme: 26.06.2013 11:02:05)

 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı‘nın 14. maddesi TBMM Çevre Komisyonu‘ndan geçti. Tasarıya göre daha önceden ilan edilen koruma kararlan kaldırılabilecek, koruma alanlarının sınırlan değiştirilebilecek ve kısmen veya tamamen farklı bir statüye alınabilecek. Böylece her türlü çevre talanı karşısında kısmen koruma sağlayan ‘SIT alanı‘ uygulaması kaldırılmış oldu. Her türlü taşınmazın kamulaştırılmasına olanak sağlayan tasan, biyoçeşitliliğin de ticarileştirilmesinin önünü açıyor. Tasan konuyla ilgili yetkilerin tamamını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘na devrediyor. Mühendisler endişeli

Çevre Mühendisleri Odası kanunla ilgili endişelerini yaptıkları yazılı açıklamada şöyle dile getirdi: "Bu yasa tasarısı Anadolu‘nun her köşesindeki doğal varlıkların şirketin kullanımına sokmak için hazırlanmıştır. Bir başka deyişle bu yasa şirketlerin dereleri, gölleri, yer altı sularını, ormanları, meraları, yeraltı katmanları(madenleri) sınırsızca kullanmalarının önünü açmak için hazırlanmıştır. Çevre Mühendisleri Odası aynca, tasarının aynı zamanda kültürel ve tabiat varlıklarının korunmasını da engellediğini ifade ediyor. Buna göre tasan, ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununun‘ Milli park ve 1. derece sit alanlarının kullanıma açılması önünde oluşturduğu engelleri, yaptığı mevzuat düzenlemesi ile önlüyor."

Kuralsızlık egemen olacak

Tasarıyla ilgili bir diğer önemli nokta ise, yeni kurullar faaliyete başlayana kadar geçecek olan sürede yaşanacak belirsizlik. Buna göre yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren tüm tabiat koruma statülerinin iptal edileceği, yeniden koruma statüsü kararlarını verecek kurulların ise ancak konuyla ilgili yeni yönetmelikler hazırlanınca göreve başlayacağı belirtiliyor. Yönetmeliklerin hazırlanması ve kurulların oluşturulması ve çalışmaya başlamasının ise en az üç yıl sürmesi bekleniyor. Bu durumda, üç yıl boyunca her türlü çevre yağması zaten fiilen serbest olacak.

Boğazlar ve Anadolu yağmaya acılıyor

Tasarıya göre "4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parla" ve "2960 sayılı Boğaziçi Kanunu" kapsamında korunan alanların da yeniden gözden geçirilmesi öngörülüyor. Bunun anlamı, boğazlarda yapılaşma önüne getirilen her türlü sınır yakında kaldırılacak. Tasan, aynı zamanda Anadolu‘da koruma altına alınan 1. derece sit alanları üzerindeki korumayı da kaldırıyor. Çevre Mühendisleri bu konuyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullanıyor. "Bu; Milli Park olan Munzur Vadisi‘nin, Arılı, Çağlayan, İkizdere Vadileri gibi 1. derece sit alanı ilan edilen vadilerin statülerinin kaldırılması ve yeniden değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Koruma statüleri değiştirilmez. Bunlara benzer tüm korunan alanlarda Su Kullanma Hakkı Sözleşmesi imzalamış ve /veya HES için ruhsat almış tüm şirketlerin faaliyetleri yasallaşacak ve koruma altındaki vadilerde HES inşaatları hız kazanacaktır."

Okunma Sayısı: 159
Fotoğraf Galerisi