TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası

Burdur bölgesinde faaliyet gösteren mermer ocakları ile ilgili temsilcimiz M.Kerem Öztaş ile kısa röportaj yapılmıştır. Öztaş, ocakların kapasiteleri öne sürülerek çevresel etkileri önleyici mevzuatın kapsamı dışında bırakılmasını eleştirerek artan sayıları ile kümülatif etkileri olduğunu, çevre alanında bütünsel bir yaklaşımın gerekliliğine ve sürece kamu yararı gözeten meslek kuruluşlarının katkısının önemine vurgu yapmıştır.

Antalya Şube 27.08.2012 (Son Güncelleme: 30.12.2013 15:08:52)

 

Burdur‘da sayıları her geçen gün artan mermer ocakları ile ilgili olarak Temsilciliğimiz Yön.Kur.Baş. M.Kerem Öztaş tarafından bölgedeki ocakların kapasiteleri öne sürülerek çevresel etki değerlendirme çalışmaları haricinde tutulduğu, ancak sayıları sebebiyle kümülatif etkiye sahip oldukları belirtildi. Temsilcimiz, özellikle çevre gibi konularda soruna bütünsel yaklaşımın önemli olduğunu çevre mühendisleri ve çevre mühendisleri odası olarak kalkınmaya karşı durmadıkları ancak tüketimin, kaynakların sınırlı olduğu da gözönüne alındığında kontrolsüz biçimde gerçekleşmesinin Burdur‘un coğrafyasını geri dönülmez şekilde değiştirebileceğini ifade etti. Özellikle bahse konu bölgede kapasiteleri küçük olduğu ileri sürülen ocakların çevresel bakımdan önlemlerinin alınmasını sağlayan mevzuat kapsamı dışında tutulmasının bu durumu daha da kötüleştirdiğini ve ocakların en önemli sorununun önce toz olduğunu, daha sonra ise su kullanımı ve atıksu oluşumu olduğunu iletti. Muhabirin Maden Mühendisleri Odası Burdur temsilcisinin ocaklardan kaynaklanan tozun kalsiyum içerdiğini ve vücudu besleyici ve büyümeye faydalı olduğunu söylemesi üzerine, M.Kerem Öztaş sağlıkla ilgili alanlarda konunun uzmanlarından bilgi almak gerektiğine inandığını, tuz ve su gibi yaşamsal maddelerin bile belirli bir miktarın üzerinde toksik etkiye sahip olduğunu kaldı ki partikül maddenin bitkilerin üzerini kapladığı, tarımsal üretimi düşürdüğünün ve olumsuz psikolojik etkilerinin olduğunun bilimsel çalışmalara dayalı olduğunu aktardı.  

 

Ayrıca Öztaş, çevresel etkileri olan projelerin ruhsat sürecine kamu kurumu ve meslek örgütü olan Çevre Mühendisleri Odasının da dahil edilmesinde kamu yararı olduğunu ekledi.

 

Hürriyet Akdeniz‘de yer aldığı şekilde haber ekli fotoğraflarda yeralmaktadır.

Okunma Sayısı: 513
Fotoğraf Galerisi