TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÜLKEMİZ ÇEVRE GELECEĞİ İÇİN KAMUDA ÇEVRE MÜHENDİSİ
Antalya Şube 15.06.2012 (Son Güncelleme: 25.02.2014 11:12:43)

 

ÜLKEMİZİN ÇEVRE GELECEĞİ İÇİN  KAMUDA ÇEVRE MÜHENDİSİ ve ÇEVRE BAKANLIĞINDA İSTİKRAR

Günümüz toplumunda hızlı nüfus artışı sebebiyle doğal kaynaklar çok hızlı ve kontrolsüz biçimde tüketilmektedir. İlerleyen yıllarda gelecek nesilleri bekleyen en büyük tehlike mevcut doğal kaynakların tükenmesi ve çevre felaketlerinin baş göstermesidir. Bu durumun tek çözümü sürdürülebilir çevre yönetim sistemine geçilmesidir.

1970‘lerin sonundan bu yana tüm dünya ile birlikte Türkiye‘de de Çevre Sorunlarına çözüm üreten bilim dalı olarak çevre mühendisliği ve devlet kurumlarımız arasında  Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı yerini almıştır.

Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğanın kaynaklarını tüketmeyi değil, doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalışan bir mühendislik dalıdır. Çevre mühendislerinin başlıca çalışma alanları; su ve  atık su arıtma, hava kirliliği kontrolü, katı atık bertarafı, toprak kirliliği vb.dir. Bir "mühendislik" dalı olan Çevre Mühendisliğinin başlıca faaliyet sahası su, hava ve toprağa karışan atıkların bertarafı için teknolojik çözümler araştırmak ve uygulanacak tedbirleri belirlemektir.

1978 deki adıya Çevre Müsteşarlığı ise gelişen süreçte çevrenin öneminin artmasıyla birlikte bakanlık düzeyinde temsil edilmektedir. Ancak bu süreçte çevre bakanlığı hem konunun doğrudan uzmanları olan Çevre Mühendisleri ile ne tam kucaklaşabilmiş ne de kendi teşkilatında istikrara kavuşabilmiştir. 1978 yılında Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı, 1984 yılında Başbakanlığa bağlı Çevre Genel Müdürlüğü, 1989 yılında ise yine Çevre Müsteşarlığı, 1991 yılında Çevre Bakanlığı, 2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı, su kavramı çevrenin ayrılmaz bir parçası iken 2011 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ikiye bölünmüştür.

Ulusal kalkınma ve refah düzeye ulaşmak için ekonomik kalkınma, sanayinin gelişmesi, ulaşım problemlerinin minimuma indirgenmesi gibi faaliyetleri gerçekleştirirken Çevre nin de eş değerde dikkate alınarak korunması gerekmektedir. Zira insanın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması hem insan hakkı hemde anayasal haktır.

 

OECD, Birleşmiş Millletler ve Avrupa Birliği karar ve anlaşmalarına imza atarak insanlarımızın refah ve sağlığının birlikte sağlanması amacıyla devletimiz ülke içinde kalkınma ile birlikte çevre alanında birçok karar, program, kanun ve yönetmelikler ile düzenleme görevini yerini getiren  en düzey karar verici mekanizmadır. Bundan dolayı ülkemiz kaynakları ve insanlarımızın vergileri ile yetişmiş teknik personeli olan çevre mühendislerinin karar verici mekanizma içerisinde yer alması gerekmektedir. Ülkemizde çevre politikalarına ve uygulamalarına yön veren Çevre Bakanlığında, şimdiki adları ile Orman ve Su Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarında ve taşra teşkilatlarında    öncelikli ve ağırlıklı sayıda istihdam edilmeleri gerek ve şarttır.

 

Çevre Mühendisleri olarak istihdam konusunda kamudaki cevre mühendislerini ve istıhdam edilmek için 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı`na girip bekleyen adaylar hakkında bilgi vermek gerekirse;

2010 KPSS ye giren Çevre Mühendisi sayısı: 6,295

2010 KPSS ile sözleşmeli veya merkesi atama ile atanan Çevre Mühendisi sayısı:

2010/2 : 26

2011/1 : 40

2011/5 : 24 

2011/2: 11

Toplam 101 kişi.

Bekleyen Mühendis sayısı: 6194

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 01-02-2012 tarihinde açıkladığı ihtiyaç listesine göre açıklandığı tarih itibariyle 298 çevre mühendisine ihtiyacı vardır. Bakanlığın merkez teşkilatındaki eksik bu rakama dahil değildir. 

Okunma Sayısı: 4311