TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KAMUOYU VE BASINA BİLGİLENDİRMEMİZDİR.

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, Hukuken İtilafın devam ettiği bir süreçte yasal suç işletmektedir.Çünkü; 08.03.2011 tarih ve 27868 sayılı Resmi Gazete`nin Arttırma-Eksiltme-İhale ilanlarını bölümünde yayınlanan Kuzey Marmara Otoyolu`nun (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Yap- İşlet- Devret Modeli kapsamında kapalı teklif alma usulü ile ihaleye çıkılmasına dair idare işleminin, söz konusu projenin ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ BAŞLATILMADAN İHALE EDİLEMEYECEĞİNDEN usul ve hukuka, kamu yararına aykırı olduğu gerekçesi ile öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, Danıştay 6. Dairesi`nin 2011/4991 E. Sayılı dosyasının BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI, yargılama sonunda işlemin İPTALİ talepli dava süreci devam etmektedir.

Genel Merkez 10.01.2012 (Son Güncelleme: 10.02.2012 17:46:06)

 

  Bu gün ihale süreci yaşanan 3. Köprü ile ilgili olarak; ihale yapılmasının yasal olarak mümkün olamayacağı ile ilişkin dava süreci devam ederken, içeride gerçekleştirilen ihale yasalara uygun değildir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, HUKUKEN İTİLAFIN DEVAM ETTİĞİ BİR SÜREÇTE YASAL SUÇ İŞLEMEKTEDİR.

Çünkü; 08.03.2011 tarih ve 27868 sayılı Resmi Gazete`nin Arttırma-Eksiltme-İhale ilanlarını bölümünde yayınlanan Kuzey Marmara Otoyolu`nun (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Yap- İşlet- Devret Modeli kapsamında kapalı teklif alma usulü ile ihaleye çıkılmasına dair idare işleminin, söz konusu projenin ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ BAŞLATILMADAN İHALE EDİLEMEYECEĞİNDEN usul ve hukuka, kamu yararına aykırı olduğu gerekçesi ile öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, Danıştay 6. Dairesi`nin 2011/4991 E. Sayılı dosyasının BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI, yargılama sonunda işlemin İPTALİ talepli dava süreci devam etmektedir.

Ankara 13. İdare Mahkemesinde 2011/853 Esas No`su ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve Ekoloji Kolektifi tarafından ULAŞTIRMA Bakanlığı`na açılan davada Mahkeme KARAYOLLARI GENEL  MÜDÜRLÜĞÜNÜ ‘de davalı pozisyonuna almıştır.  

Davada nihai bir karar verilmemiştir. Dilekçede gönderme yapılan Danıştay kararı da geçici 3. maddedeki muafiyetin durdurulması sonrasında 14.4.2011de getirilen yeni muafiyetin iptali için acılan dava. 14. daire kurulunca dosyalar söz konusu dava ile birleştirilmiştir. Karar süreci sona ermemiş bir konuda bu gün KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ihale yaparak suç işlemektedir. 

Ayrıca, TMMOB ‘ye bağlı meslek odaları olan Peyzaj Mimarları, Çevre Mühendisleri, Şehir Plancıları Mimarlar (İstanbul Büyükkent Şubesi) Odalarının ve Ekoloji Kolektifinin 3. Köprünün muafiyeti ile ilgili Danıştay 14. Dairesinin bir davası daha bulunmaktadır. 

Kuzey Marmara Otoyolu`nun (İstanbul Boğazı 3. Karayolu geçişi projesi dahil) ÇED muafiyeti olup olmadığına dair Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapılan yazılı başvuruya Bakanlık tarafından verilen 30.5.2011 tarih ve 49245 nolu yazı ile (EK 1: Muafiyet ile ilgili Bakanlık yazısı) söz konusu proje için 14.4.2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik uyarınca ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına gerek bulunmadığının bildirilmesi üzerine söz konusu yazıya dayanak idari işlem ile bu işlemin dayanağı olarak gösterilen 14.04.2011 Tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin geçici 3. maddesinde değişiklik yapan ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK`in 1. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ KARŞISINDA BEKLEMEYE VE KARAR SÜREÇLERİNE SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUZ.

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI -TMMOB MİMARLAR ODASI-TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI -TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI -EKOLOJİ KOLEKTİFİ


 

Okunma Sayısı: 1171