TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TERMİK SANTRAL İSTEMİYORUZ!
Genel Merkez 07.12.2009 (Son Güncelleme: 13.06.2011 16:20:32)

Yayın : Birgün Tarih : 07.12.2009 StxCm :87 İl : İstanbul
Sayfa : 6 Periyod: Günlük/Gazete Tel : 0212 288 28 00 - 288 20 02-03 Tiraj : 5.432

TERMİK SANTRAL İSTEMİYORUZ! 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumun (EPDK), eski Maliye Bakanı Kemal Lnakıtan‘ın oğlu Abdullah Unakıtan‘a, Dut:iman ile Bandırma Levent Mahallesi arasında kalan mera arazisi üzerinde, ithal kömüre dayalı termik santralı inşa etmesi için lisans izni vermiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Pek çok ülke, doğaya ve insan yaşamına büyük zararlar verdiği bilinen termik santralları kapa ayor. 
Gelişmiş ülkeler daha temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelirken. Bandırma Körfczi‘nc, çevreye telafisi olmayan zararlar veren bu termik santrallardan biri kurulmak isteniyor. Bu girişim, son derece tehlikeli bir girişimdir. Bundan zararlı çıkacak olan doğasıyla, insanıyla, deniziyle, toprağıyla, havasıyla tüm Bandırma ve çevresi olacaktır. 
Çok iyi bilindiği gibi söz konusu santrallarc.a kalitesiz ithal linyit kullanımı sonucu doğaya zehirli gazlar salınmakta. Salınan gazların çoğu asi:‘ yağmurları olarak suları zehirlemektedir. Tarım ürünlerinde zarara yol açmakta, ormanları yok etmektedir. 
Ayrıca da solunum yolları hastalıkları ve kanser gibi ölümcül hastalıklara neden olmaktadır. 
Bu tür santralların yıllar boyu topluma ödettikleri bedel, üretilen elektrik ve yaratılan istihdam gibi yararları kat ve kat aşmaktadır. Enerjide alınan yanlış kararların bedeli daha önceki örneklerde de görüldüğü gibi son derece ağır olmuştur. Yıkıma uğrayan tarım, kirletilen toprak, yaşanmaz hale gelen doğa, işgücü kaybı ve en kötüsü de insanların hayatını kaybetmesi bu ağır sonuçlardan sadece birkaç tanesidir. 
Bölgemize kurulacak bir termik santral, yüzlerce ailenin sosyal ve ekonomik yaşamını doğrudan olumsuz etkileyecektir. Tarım arazisini yok edecek, toprak, su ve hava kirliliği ile yöremizdeki binlerce insanın sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek. Bölgemiz, doğaya en az zararlı rüzgâr enerjisine dayalı rüzgâr santralları ve türbinleri için en gözde yerlerden biridir. Bu gerçek bilinmesine rağmen, termik santralında ısrar etmek cahilliğin ötesinde art niyetli bir yaklaşımdır. Bu girişim bölgemizin güzel doğasına yapılmış en büyük ihanettir! Bu nedenlerden dolayı, termik santralının akılcı bir yatırım olmadığı kesindir. İşin başındayken bu yanlış yatırım kararından vazgeçilmesini istiyoruz.
Kentimiz, birtakım şirketlere, hükümet kanalıyla peşkeş çekilmesini kabul etmeyeceğimizi herkes bilmelidir. Böylesine tehlikeli bir girişime karşı halkımızla birlikte demokratik tepkimizi her yerde haykırmaya devam edeceğiz. 
İlçemizde kurulması planlanan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumda lisans izinleri alınan bu termik santralın lisans izni derhal iptal edilmelidir. Temiz ve yaşanabilir çevrede yaşama hakkımıza bir saldırı olan bu akıldışı yaklaşımdan vazgeçilmelidir. İnsan yaşamını ve doğanın tahrip olmasını hiçe sayarak, alınan bu karar; doğanın gerçek sahibi köylülerden. Bandırmalılardan asla kabul görmeyecektir. Doğanın ve hayatın kadedilmesine izin vermeyeceğiz. Toprağına, denizine, havasına, kentine sahip çıkacağına inandığımız halkımızla birlikte, her platformda doğamıza ve hayatımıza sahip çıkarak ‘Kentimize dokunma" diyeceğiz. 
Yarın çok geç olmadan, gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuz adına, temiz ve yaşanılır bir doğayı sonuna kadar savunacağız. 
Kentimize termik santral kurmak isteyenlere karşı, hep birlikte ‘Kentimizden elinizi çekin‘ diyoruz.

Kupürün detayı...

Okunma Sayısı: 597