TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
EĞİTİM FİYAT TEKLİFİ
Ankara Şube 13.08.2021 (Son Güncelleme: 13.08.2021 17:31:41)

  Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak oda üyelerimize EK Listesinde sunulan eğitimlerin verilmesi için hizmet alımı yapılacaktır. 

  İlgilenen eğitim kurumlarının aşağıda belirtilen şartname kapsamında,  27.08.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar fiyat tekliflerini tarafımıza iletilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu 

 

1- EK listesinde yer alan "Baş Denetçi" eğitimlerinin tamamı Exemplar Global veya IRCA onaylı olarak verilecektir. Teklif verecek kuruluşların yetkili olduklarına dair belgeleri teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

2- Eğitimler Online düzenlenecektir.

3- Eğitim öncesi katılımcılara eğitim notları online ortamda sunulacaktır.

4- Baş denetçi eğitimlerinden sonra eğitimi başarı ile tamamlayan kişilerin, bir belgelendirme kuruluşunda aday denetçilik yapacak olması nedeni ile eğitim verecek kuruluşun ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 50001 konularında "Türk Akreditasyon Kurumu" tarafından ISO 17021-1 kapsamında akredite olması gerekmektedir.

5- Eğitimler, bir belgelendirme kuruluşunda tam veya yarı zamanlı olarak minimum 5 yıl  denetçi/baş denetçi (baş doğrulayıcı) olarak görev almış olması ve eğitim vereceği standartta minimum 10 adam günlük denetim/doğrulama tecrübesine sahip personel tarafından verilecektir. (ISO 19011:2018 eğitimi için belirtilen tecrübelerin herhangi bir standartta edinilmiş olması yeterlidir)

6- Düzenlenen eğitimlerden sonra katılımcılara sertifika düzenlenecek olup, sertifikaların geçerliliği eğitim veren kuruluşun web sayfasından kontrol edilebilmelidir.

7- Eğitim içerikleri, eğitimlerden 2 hafta önce Çevre Mühendisleri Odası`na onaylatılmak zorundadır. Eğitim verilen standarda / mevzuata aykırı olmamak kaydı ile ÇMO eğitim içeriğinde eğitim süresinin artmasına sebep olmayacak şekilde değişiklik talebinde bulunabilir.

8- Verilen teklifler Baş denetçi eğitimleri için katılımcı başına, diğer eğitimler için ise eğitim başına verilecektir.

9- Her eğitim sonrasında Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapılacak eğitim anketlerinde, katılımcıların aldıkları eğitim memnuniyeti %70`in altında olması durumunda Çevre Mühendisleri Odası, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

 

 

No

Eğitim Adı

Kimler katılabilir

Süresi

1

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Tesislerde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak isteyenler, Bu konuda eğitmenlik ve danışmanlık yapmak isteyenler, Çevre Görevlisi hizmeti verdikleri tesislere çevre yönetim sistemi konusunda da hizmet vermek isteyenler. Belgelendirme kuruluşlarında dış denetçilik yapmak isteyenler.

5 Gün

2

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

Tesislerde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak isteyenler, Bu konuda eğitmenlik ve danışmanlık yapmak isteyenler, Çevre Görevlisi hizmeti verdikleri tesislere çevre yönetim sistemi konusunda da hizmet vermek isteyenler.

2 Gün

3

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Tesislerde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurmak isteyenler, Bu konuda eğitmenlik ve danışmanlık yapmak isteyenler, Çevre Görevlisi hizmeti verdikleri tesislere enerji yönetim sistemi konusunda da hizmet vermek isteyenler. Belgelendirme kuruluşlarında dış denetçilik yapmak isteyenler.

5 Gün

4

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

Tesislerde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurmak isteyenler, Bu konuda eğitmenlik ve danışmanlık yapmak isteyenler, Çevre Görevlisi hizmeti verdikleri tesislere çevre yönetim sistemi konusunda da hizmet vermek isteyenler.

2 Gün

5

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Tesislerde ISO 45001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak isteyenler, Bu konuda eğitmenlik ve danışmanlık yapmak isteyenler, Çevre Görevlisi hizmeti verdikleri tesislere İSG yönetim sistemi konusunda da hizmet vermek isteyenler. Belgelendirme kuruluşlarında dış denetçilik yapmak isteyenler.

5 Gün

6

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

Tesislerde ISO 45001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak isteyenler, Bu konuda eğitmenlik ve danışmanlık yapmak isteyenler, Çevre Görevlisi hizmeti verdikleri tesislere İSG yönetim sistemi konusunda da hizmet vermek isteyenler.

2 Gün

7

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Tesislerde ISO 9001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak isteyenler, Bu konuda eğitmenlik ve danışmanlık yapmak isteyenler, Çevre Görevlisi hizmeti verdikleri tesislere kalite yönetim sistemi konusunda da hizmet vermek isteyenler. Belgelendirme kuruluşlarında dış denetçilik yapmak isteyenler.

5 Gün

8

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Bilgilendirme Eğitimi

Tesislerde ISO 9001 Çevre Yöneti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     m Sistemi kurmak isteyenler, Bu konuda eğitmenlik ve danışmanlık yapmak isteyenler, Çevre Görevlisi hizmeti verdikleri tesislere kalite yönetim sistemi konusunda da hizmet vermek isteyenler.

2 Gün

9

Sera Gazı Hesaplama Eğitimi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamındaki Sera Gazı Yönetmelik ve Tebliğlerine göre İzleme Planı Hazırlamak, Sera Gazı Hesaplamaları yapmak isteyenler.

2 Gün

10

ISO 14064-1 Sera Gazı Hesaplama Eğitimi

ISO 14064-1 Standardına göre Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplaması ve raporlaması yapmak isteyenler.

1 Gün

11

ISO 19011:2018 Kurulu İçi Denetçi Eğitimi

Tesislerde İç Denetçi olarak görev yapmak isteyenler, Çevre Görevlisi hizmeti verdikleri tesislerde yönetim sistemi konusunda da hizmet vermek isteyenler.

2 Gün

12

ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Rapor Edilmesi Eğitimi

Tesislerde veya Yeterlik Kuruluşlarında Sera Gazı Emisyonlarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplamasını ve Rapor Edilmesini Yapmak İsteyenler

2 Gün

Okunma Sayısı: 188