TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİLERİ ODASI: `ATIKSU ARITMA BİZİM İŞİMİZ, DİPLOMAMIZ YETER`
Genel Merkez 10.12.2020 (Son Güncelleme: 11.12.2020 11:00:17)

 

Çevre Mühendisleri odası tarafından hazırlanan raporla, 23.05.2019 tarih ve 30782 sayılı Resmı Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ" ve bu kapsamda açılan "Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu Eğitimleri"ne yönelik görüşler kamuoyu ile paylaşıldı.

Çevre mühendisliği eğitim programı kapsamında temel mühendislik bilimleri ile birlikte, su ve atıksu kimyası, içme suyu ve atıksu arıtma tesisleri tasarımı, işletimine yönelik olarak eğitimler alınıyor. Bu kapsamda raporda atıksu arıtma tesisi sorumlusu olarak tanımlanan uzman meslek disiplininin çevre mühendisleri olduğuna vurgu yapılıyor. Rapora göre, ülkemizde özellikle kamu ve yerel yönetimlerde çevre mühendisi istihdamının yetersizliği, yerel yönetimler ve su kanal idareleri bünyesinde işletilen atıksu arıtma tesislerinde farklı meslek disiplinlerinin görev almasına neden oldu. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Tebliğin yayınlanma gerekçesi olarak tanımlanan ve atıksu arıtma tesisleri işletiminde yaşanan aksaklıkların nedenlerinden bir tanesi de yanlış projelendirilen ya da uzman olmayan personel tarafından yanlış işletilen arıtma tesisleridir. Bu kapsamda,

Tesis sorumlusu olarak çevre mühendislerinin tanımlanmış olması tesislerin etkin ve verimli işletilmesi için doğru bir yaklaşım olarak görülüyor. Raporda konuyla ilgili görüşler şu şekilde maddeleniyor;

1. Çevre mühendislerinin mesleğini yapabilmesi için diplomasına rağmen ilave bir eğitime ve sınava tabi tutulması doğru değildir. Eğitimlerin ücretsiz olması olumlu bir gelişme gibi görünmekle birlikte; Çevre Mühendisliği diplomasının yetersiz görülmesi ve ilave eğitim/sınav şartı, lisans eğitimine ve lisans eğitiminde uzun süreler boyunca akademisyenler tarafından verilen eğitimlerin de yetersiz bulunduğunu göstermektedir...

Su ve Çevre Teknolojileri / Aralık 2020

suvecevre.com

Haber linki için tıklayınız.

 

 

Okunma Sayısı: 165
Fotoğraf Galerisi