TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
İŞ KAZALARI KADER DEĞİLDİR
Mersin Şube 04.08.2020 (Son Güncelleme: 28.10.2020 12:35:36)

 

İŞ KAZALARI KADER DEĞİLDİR VE AZ TEHLİKELİ İŞ KOLLARI HAFİFE ALINMAMALIDIR

Tmmob Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan CAN ile İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası(İSG-SEN) Genel Başkanı İrfan SAYAR bir araya gelerek 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasının bazı maddeleri yeniden ertelenmesini ve İşsağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışma koşulları ve iş cinayetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sinan CAN;

Çalışma hayatı; çalışanın bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik düzeyini belirleyen en önemli etkenlerin başında gelmektedir.İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ulusal politikaların oluşturulması, kararların alınması ve işyerlerinde denetim mekanizmaları için birçok yönetmelik yayınlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Ancak, çalışma yaşamı düzenleyen yasa yalnızca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘ndan ibaret sayılmayacak kadar geniş kapsamlı ve ciddi bir iş çalışma alanıdır.Kamuya ait işyerlerinde ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yürürlükte olan maddeler ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi de yaşanan sıkıntılar birçok problemide beraberinde doğurmaktadır.

Haziran Ayında 188 kişi yaşamını yitirmiştir

Türkiye‘de iş kazası ve ölümlü iş kazası sayısı her geçen gün artmaktadır. İsig meclisinin temmuz ayında yayımladığı rapora göre; Meslek hastalıkları teşhisi yok denilecek kadar az olup 2020 yılı ilk altı ayında 934 kişi ve haziran ayında ise 188 işçi iş kazalarından dolayı yaşamını yitirmiştir.  Mersin‘de ise haziran ayı içerisinde iş kazası ve meslek hastalıklarından dolayı 1 kişi yaşamını yitirmiştir.

resim.png

Erteleme İle İşverenler Korunmakta İş Sağlığı Güvenliği Uzmanları Kurban Olarak Seçilmektedir

Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Uygulaması 7252 Sayılı Kanunla 31/12/2023 Tarihine Ertelenmiştir.Daha önce bu uygulamanın 3 kez ertelendiği ve    hali hazırda 4. Kez erteleme yapıldığı görülmektedir. Erteleme ile kamu maliyesi açısından iş güvenliği yük olarak görüldüğü anlaşılmaktadır.

 Az tehlikeli iş kolları, adı kadar masum olmadığını ve yasanın ertelenmesinin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını sayısını azaltmayacağı, olası bir iş kazalarında sorumluluk işverende olmadığı aksine sorumluluk iş sağlığı güvenliği uzmanlarına yüklenmektedir. Bu vesileyle iş kazaları ve ortaya çıkan sorumluluklar biz çevre mühendislerini yakından ilgilendirmektedir.  İş sağlığı ve güvenliği çalışma alanında işçilerin ve uzmanların kurban olarak seçilmediği, uluslararası normlara uygun, işverenin birinci dereceden sorumlu olduğu bütüncül ve kapsayıcı bir mevzuat değişikliğine ihtiyaç vardır.

İsgsen Genel Başkanı İrfan SAYAR;

Erteleme Kabul Edilemez!

2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasının bazı maddeleri yeniden ertelendi. Kamu ve az tehlikeli sınıf işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı yeniden ertelenmiş oldu. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 2024 yılının başına ötelendi.

Türkiye iş kazası cennetidir. SGK verilerine göre her yıl 430.000 iş kazası olmakta ve en az 1.500 can kaybımız olmaktadır. İş kazası sayımız bu kadar yüksek iken ve facia haberleri hemen hemen her ay yaşanıyorken yasanın bir kez daha ertelenmesi ile kazaların azalması istenmiyor düşüncesi akıllara geliyor.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının azalması neden istenmez bir ülke de? Eğer para insan hayatından daha değerli ise bu mümkün. İşveren lobilerinin neredeyse tamamı yasanın yürürlüğe girmesini istemedi. İş sağlığı ve güvenliği alanında kurulmuş 60 civarında dernek 3 federasyon 2 vakıf 1 sendika var ve bunların tamamı ertelemeye karşı olduklarını açıklamışlardır. Ayrıca TMMOB, TTB ve STK‘lar ertelemenin yanlış olduğunu söyledikleri halde Pandemi bahane edilerek kanun 3,5 sene sonrasına ötelenmiş oldu.

Peki, bu 3,5 sene içinde iş kazalarından dolayı gerçekleşecek mağduriyetler ne olacak? Yasayı erteleyenler suçu kabul edecekler mi? Elbette ki hayır. İstatistiklere göre önümüzdeki 3,5 sene içinde gerçekleşmesi muhtemel iş kazalarından 5.000 kişi hayatını kaybedecek. Bunlardan kaçı kamu kaçı az tehlikeli sınıf işyerlerinde meydana gelecek bilemiyoruz ancak sevindiğimiz nokta şudur ki her iş kazasında bir günah geçişi haline gelen iş güvenliği uzmanı bu işyerlerinde olmayacağı için suçlayacak kimseyi de bulamayacaklar.

Mevcut yasa zaten iş sağlığı ve güvenliği çalışanlarını memnun etmezken yeni bir iş sağlığı ve güvenliği kanununun çıkarılması artık şart olmuştur. İhtiyaca cevap verecek ve iş kazalarının azalmasını isteyecek bir yasa çıkarılması için İSGSEN olarak kolları sıvıyoruz. Gelin insani ve vicdani bir yasa çıkaralım ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltalım.

 

                    İrfan SAYAR                                                             Sinan CAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası                 Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube

           (İSG-SEN)  Genel Başkanı                                            Yönetim Kurulu Başkanı

 

Okunma Sayısı: 35