TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TOPLANTI TARİHİ: 15 EKİM 2020 TOPLANTI SAYISI:003
Genel Merkez 15.10.2020 (Son Güncelleme: 20.10.2020 21:47:00)

 

Toplantı tarihi: 15 Ekim  2020

Toplantı Sayısı:003

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL,  İlden KİBAR ,  Doğan YILDIRIM,  Özge ERGEN GÜVENÇ,   Ahmet KIRMIZI                

 

Karar: 004

Mühendisliğe ilişkin bilimsel ve teknik bilgiyi her birimimizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak birlikte üretmek için; Çevre Mühendisliği mesleğinde söz, yetki-karar hakkı için şeffaf bir yönetim anlayışı tahsis etmek amacıyla, yönetim kurulu kararlarımızın, aylık Mali Durum tablolarımızın ve faaliyet raporlarının  Oda web sayfası üzerinden paylaşılmasının uygunluğuna karar verilmiştir. 

Karar: 005

Oda Ana Yönetmeliğimiz 69,75 ve 76. Maddeleri gereğince; Bölge ve il temsilciliği atamalarının "o bölgede bulunan üyelerimizin eğilim seçimi ardından belirlenmesi" süreçlerinin Pandemi koşulları  sebebiyle risk teşkil etmesi ve il hıfzı sıhha kurullarının geniş katılımlı toplantıları iptal etmesi sebebiyle;  bölgede yaşayan tüm üyelerin gerçek eğiliminin belirlenmesini de gözetecek şekilde online platformda güvenli bir şekilde eğilim toplantılarının gerçekleştirilmesi  için araştırma yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 006

15. Dönem içerisinde;  Bilim Danışma Kurulu`nun aktif çalışmasının sağlanmasına, Bilim Danışma Kurulu`nun üst çatı olarak benimsenerek; akademinin yanı sıra mesleki uzmanlık ve sektörel (kamu, özel vb) dağılım gözetilerek Kurul üye çeşitliliğinin sağlanmasına, Oda-akademi iş birliğinin artırılmasına, Şubelerin kurmuş olduğu komisyonlar arasında işbirliği ağı oluşturarak güncel konulara ilişkin ortak etkinlikler düzenlenmesine,

Merkezi olarak ilk etapta; aşağıda isimleri yer alan komisyonların oluşturulmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

 

İSİG komisyonu,

 Mesleki Haklar Komisyonu,

Sosyal Etkinlikler Komisyonu, 

Eğitim Komisyonu,

Karar : 007

Birimlerimizin önerileri doğrultusunda 15. çalışma dönemi  Mesleki Çalışmalar Komisyonu için bildirilen aşağıda isimleri yer alan üyelerimiz arasında Merkezi koordinasyonu ve iletişimi sağlamak amacıyla Ahmet Avni ATAYOL, Aysun TUNCER KESKİNKILIÇ`ın görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir. 

Adana Şube:   Zühal BOZOK SAĞIR (Asil)

                       Volkan KIRKAÇ (Yedek)

Ankara Şube:  Nesibe TOPRAK (asil) 

                       Arzu GÜMÜŞTEKİN (yedek) 

Antalya Şube: Orhan TİRYAKİOĞLU (asil)

                        Derya ÜNVER (yedek)

Bursa  Şube: Sevim YÜRÜTEN (asil)

                      Hüseyin GEÇKİN (yedek)

İstanbul Şube: Raşit Fırat DENİZ (asil)

                         Funda CİHAN (yedek)

İzmir    Şube: Yasin GÜRLER (asil)

                       Serhat TANYER (asil) 

                        Yiğithan KAZANCI (yedek)

Kocaeli            Şube: Ediz UYANIK (asil)

                        Özgül CEBECİ (yedek)

Mersin Şube: Elif DEMİR (asil) 

                        Mehmet KAYA (yedek) 

Samsun Şube: Nadir Şimşek (asil)

                        Deryanur DENİZ (yedek) 

 

Karar : 008

Birimlerimizin önerileri doğrultusunda 15. çalışma dönemi  SÜMER yürütme ve Danışma Kurulları için bildirilen aşağıda isimleri yer alan üyelerimiz arasında Merkezi koordinasyonu ve iletişimi sağlamak amacıyla Oda Yönetim Kurulu adına asil üye olarak Doğan YILDIRIM, yedek üye olarak Bertan BAŞAK‘ın görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir. 

ÇMO SÜMER YÜRÜTME KURULU

Birim

Durumu

Ad/Soyad

 

Merkez

Asil

Doğan YILDIRIM

 

Asil

Bertan BAŞAK

 

 

 

Adana

Asil

Kenan DOĞAN

 

Yedek

Zühal BOZOK SAĞIR

 

Ankara

Asil

Ahmet KIRMIZI

 

Yedek

Arzu GÜMÜŞTEKİN

 

Antalya

Asil

Ahu Nur ŞAHİN

 

Yedek

Ömer KESKİN

 

Bursa

Asil

Selnur UÇAROĞLU

 

Yedek

Yusuf ÖZGAN

 

İstanbul

Asil

Utku FIRAT

 

Yedek

S. Selin AKYOL

 

İzmir

Asil

E.Helil İNAY KINAY

 

Yedek

Serhat TANYERİ

 

Kocaeli

Asil

Meltem ÇALIŞKAN ARPAZ

 

Yedek

Furkan BORULDAY

 

Mersin

Asil

Elif DEMİR

 

Yedek

Fatma Suna PEKEL

 

Samsun

Asil

Kübra KÜÇÜK

 

Yedek

Sanem ÖZGÖNCÜ

 

ÇMO SÜMER DANIŞMA KURULU

Birim

Durumu

Ad/Soyad

Merkez

Asil

Doğan YILDIRIM

Asil

Bertan BAŞAK

   

Adana

Asil

Kenan DOĞAN

Yedek

Zühal BOZOK SAĞIR

Ankara

Asil

Ahmet KIRMIZI

Yedek

Arzu GÜMÜŞTEKİN

Antalya

Asil

Güray DOĞAN

Yedek

Elif İlkem İNCİ

Bursa

Asil

Mehmet YİĞİTBAŞ

Yedek

Fatih Eray OKUR

İstanbul

Asil

Funda CİHAN

Yedek

Hülya YILDIZ

İzmir

Asil

Rahile YENİ

Yedek

A.Ahmet ATAYOL

Kocaeli

Asil

Prof. Dr.Aykan KARADEMIR

Yedek

Doç. Dr. Erhan GENGEÇ

Mersin

Asil

Elif DEMİR

Yedek

Fatma Suna PEKEL

Samsun

Asil

Sanem ÖZGÖNCÜ

Yedek

Kübra KÜÇÜK

 

 

Karar: 009

 14.Dönem oda yönetim kurulu kararıyla alınmış olan ve Bütçe Uygulama Esaslarında yer alan  ‘OYK üyelerinin YK kararı alınmaksızın 5000TL` ye kadar harcama yapabilme yetkisi kararının kaldırılarak;

Oda ihtiyaçları kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemler konusunda OYK kararı olmaksızın; 250 TL üstü harcamayı aşan her iş için üç teklif alınması, muhasebe kasasında 1500 TL  bulundurulması, harcama yetkisinin tek seferde 750 TL olarak belirlenmesi, ihtiyaçların bu havuzdan  sayman üyenin bilgisi dahilinde karşılanması ve yürütme kurulu üyelerinden ikisinin imzasıyla mali raporlara eklenmesinin uygunluğuna  karar verilmiştir. 

 

 

 

Karar: 010

Şubelerin aylık rutin ödemelerinin (telefon, internet, elektrik, doğalgaz, su, kira ödemeleri, aidat vb.) Oda merkezi tarafından gerçekleştirilmesinin uygunluğuna,

Mali harcamaların disipline edilmesi, birimlere yapılacak aktarımların formüle edilmesi gibi konularda şube ve temsilcilikler ile birlikte karar alınması amacıyla birim saymanları ile toplantı yapılmasının uygunluğuna,

 

Karar: 011

Oda ödentilerinin (aidat, eğitim ücretleri, SMM vs) üyeler için kolaylaştırılabilmesi adına mobil uygulama altyapısının araştırılması ve firmalardan teklif alınarak değerlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 Karar:012

2021 yılı Odamız ajanda basım çalışmalarının başlatılması için öncelikli olarak maliyet hesabının yapılması amacıyla en az üç teklif alınmasının uygunluğuna karar verilmiştir. 

 

Karar:013

Odamız Merkez ve Birimleri tarafından yapılan protokol, sözleşme gibi özel sektör veya kamu iş birliklerinde yapılan üyelerimize indirim sağlayan "Anlaşmalı kurumlar " listesinin güncellenmesi ve var olan sözleşmelerin geliştirilmesi, genişletilmesi için çalışma başlatılmasına, Kamu kurum ve kuruluşlarıyla var olan protokol vb. işbirliklerinin incelenmesi ve geliştirilmesine yönelik görüşmeler yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar:014

İzmir Şubemiz tarafından 14.10.2020 tarih ve 0461 sayılı yazı ile iletilen; Karşıyaka Belediye Başkanlığı ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlanması çalışması kapsamında işbirliği yapılması konusunda görüşmelerin devam etmekte olduğu, Karşıyaka Belediyesi ile İşbirliği Protokolü hazırlanması, imzalanması ve protokol kapsamında yürütülecek çalışmalar konusunda Şube Yönetim Kuruluna yetki verilmesi talebi değerlendirilerek; Protokolün nihai aşamasında Oda merkezine iletilmesi ve OYK adına imzalanmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

 

 Karar: 015

Web sayfasının tasarım ve içerik konusunda revize edilmesi.

Bilimsel ve teknik çalışmalarımızın oda web sayfasında ayrı bir yerde arşivlenerek üyelerin erişimine sunulması (e-kütüphane).

Web sayfasının düzenlenmesine ilişkin önerilerin OYK üyeleri tarafından incelenmesi ve alınan notların toparlanarak bir sonraki toplantıda değerlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 016

15. Dönem 1. Oda Danışma Kurulu toplantısının online olarak 8 Kasım 2020 Pazar saat 14.00`de gerçekleştirilmesi, birimlerimize bilgilendirme yapılarak gündem önerilerinin talep edilmesi, online ortamda yapılacak toplantının verimliliğini sağlamak amacıyla birimlerimizden bir temsilcinin görüş ve önerileri dile getirmesinin uygun olacağının bildirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar:017

Kadınların uğradığı her türlü cinsiyet ayrımcılığı; cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kaynaklı ayrımcılık giderek derinleşmektedir. Bu ayrımcılığa karşı mücadele edebilmek için 14.Olağan Genel Kurulu`nda da alınan tüm birim ve organlarda bulunan üyelerimizin toplumsal cinsiyet eğitimi alması, Merkez dahil tüm Birimlerimizde Online eğitimlerin düzenlenmesi, eğitim içeriği hususunda çalışma yürütmek üzere İlden KİBAR ve Özge ERGEN GÜVENÇ`in görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar:018

Elektronik posta adresi KEP adreslerinin Oda merkezi ve birimleri için alınmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar:019

15.10.2020 tarih ve 0464 sayılı İzmir Şubemizin Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Eğitimleri konulu yazısı değerlendirilerek Dava sürecinin işletilmeden önce görüşmeler yapılması, Odamızın konu hakkında görüş yazısının birimlerimizden görüş talep edilerek oluşturulması ardından  web sayfasına konulması, sosyal medyada paylaşılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

 Karar:020

 Mühendislik meslek disiplinlerinin faaliyet alanlarına ilişkin uyuşmazlık konularının belirlenerek yapılacak ön çalışmanın bir sonraki toplantıda görüşülmesi amacıyla Ahmet DURSUN KAHRAMAN ve İlden KİBAR`ın görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 021

17 Ekim 2020 tarihinde Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu toplantılarının İstanbul Şubemizde gerçekleştirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 022

14. Dönem OYK tarafından 28 Aralık 2018 tarihli 262 sayılı toplantı kararının iptal edilerek; muafiyet, istifa koşullarını sağlayan üyelerimizin istifa süreçlerinin incelenmesi, onay veya red kararının verilmesi, üye işlemleri kapsamında idari işlemlerde yaşanan hata ve aksaklıkların giderilmesi, ayrıca;  14. Dönem Bütçe Uygulama Esasları`nın " Hastalık, işsizlik, geçim sıkıntısı gibi nedenlerle birikmiş olan Oda aidat borçlarının tahsili hususunda ÇMO yönetim kurulu yetkilidir" maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere üyelere (belgelemek koşulu ile) aidat muafiyeti tanınması kararlarının OYK toplantısında verilerek tek karar defterinde birleştirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 023

Can güvenliği açısından risk oluşturan Oda Genel merkez teras korkuluklarının tadilatının yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 024

Çevrebis ve internet veri tabanının Odamız kontrolü altında ayrı bir sunucu üzerinde yedeklenmesi için çalışma yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 025

Odamız ile Tez-Koop iş sendikası arasında 2020-2022 yılı için yapılacak TİS sözleşmesi ve disiplin kurulu için yetkili olarak İlden KİBAR ve Ahmet Avni ATAYOL görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 026

Odamız Taslak Çalışma Raporu`nun Ahmet Dursun KAHRAMAN ve İlden KİBAR tarafından hazırlanması ve OYK sunulmasının, daha sonra birimlerin görüşlerinin talep edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 027

Bir sonraki OYK toplantısının 31 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 11.00`de yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir. 

Karar:028

Aşağıda sicil ve isimleri bildirilen üyelerimizin evrakları incelenmiş, gerekli koşulları yerine getirdikleri görülmüş ve istifalarının kabulüne karar verilmiştir.

3900 sicil numaralı Aslıhan ÖZTÜRK

7639 sicil numaralı Ayşe CEYLAN,

9833 sicil numaralı Ayşe ÜLGER KAYAPINAR,

10299 sicil numaralı Aysel KARADAŞ,

10825 sicil numaralı Bekir AKKAŞ,

13260 sicil numaralı Yeşim UYGAN,

Karar:029

10224 sicil numaralı üyemiz ...........` ın istifa talebi değerlendirilerek evrakları incelenmiş, gerekli koşulları yerine getirmemesi sebebiyle istifasının reddine karar verilmiştir.

 

Okunma Sayısı: 116