TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR!
Bursa Şube 25.06.2020 (Son Güncelleme: 25.06.2020 13:36:38)

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanımız Sevim YÜRÜTEN, Hürriyet Bursa Gazetesi`nden Serhat TEZCAN ile gerçekleştirdiği röportajda Kestel ilçesi Dudaklı köyünde meydana gelen sel felaketine dair açıklamalarda bulundu.

Çevresel kirleticilerin ekosisteme yaptığı etkilerden dolayı iklimsel felaketlerin hız kazandığını belirten YÜRÜTEN, iklim değişikliğinin etkilerinin dünya geleceği açısından en büyük tehlikelerden biri olduğunu vurguladı. "İklim değişikliği nedeniyle dünyanın geleceği tehdit altındadır. Sanayileşme ile beraber insanın doğayı kapasitesinin ötesinde tahrip etmesiyle dünya atmosferi ve ikliminde büyük değişiklikler olmuştur. Dünyanın atmosferi ısınmakta, bu ısınma iklimin değişmesine yol açmaktadır. Bu değişim artık bir kriz halini almıştır" dedi.

1 DERECELİK ARTIŞ BİLE FELAKETLERE YOL AÇIYOR

Fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan karbondioksit ve diğer sera gazı salınımlarının, küresel ısınmayı her geçen yıl arttığını ifade eden YÜRÜTEN, dünya sıcaklık ortalamasındaki 1 derecelik artışın bile beraberinde orman yangınları, aşırı yağışların etkisiyle sel felaketlerine yol açtığını vurguladı. Sel-taşkın ve diğer doğal afetlerin, mal ve ekonomik kayıplara neden olan doğa olayları olduğunu hatırlatan YÜRÜTEN, "Sel ve taşkınlar, akış büyüklüğüne bağlı olarak çevresindeki; yerleşim ve tarım alanlarına, alt ve üst yapılara, tesislere ve canlılara zarar vermek suretiyle insan yaşamını ve sosyo-ekonomik faaliyetlerini kesintiye uğratırlar. Özellikle insanlar üzerinde sosyolojik etkiler, psikolojik bozukluklar ve benzeri büyük etkiler oluştururlar" diye konuştu.

PLANSIZ VE VASIFSIZ YAPILAŞMA

Sel yapma potansiyeli yüksek bölgeleri tespit etmek ve bu bölgelerde tedbirler almanın riskleri azaltacağını söyleyen YÜRÜTEN, zamanında gerekli teknik araştırmalar yapılmadan, plansız ve vasıfsız yapılaşmaların bu tür afetlerde can ve mal kayıplarında neden olduğunu açıkladı. Bu tür bölgelerde yaşanabilecek afetlere karşı tüm önlemler alındıktan sonra, kamu ve yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, akademik odalar ve halkın da desteğiyle; afetler konusunda bilinçli bir toplum oluşturmanın önemine değinen YÜRÜTEN, "Sel, taşkın ve diğer afetlerin felakete dönüşmemesi için afetleri, önceden tahmin eden ve önleyen politikaların hakim kılınması amaçlanmalıdır. Doğal afetler, felakete dönüşmemelidir. Küresel iklim değişim problemi bu tür felaketler olduğunda hatırlanmamalı sürekli gündemde tutulmalı. Küresel iklim değişiminin etkileri göz önünde bulundurularak şehirleşme, sanayi ve tarım alanları planlanmalıdır. Ülkemizde de iklim değişikliği ile mücadelenin hız kazanması ve farkındalığın arttırılması gerekmektedir.

Bununla mücadelede kentlerde yapılması gereken en önemli çalışmalardan biri, sera gazlarının azaltılması ve uyum stratejilerinin net bir şekilde ortaya konduğu iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması ve uygulanmasıdır. Şehir planlamasında ve altyapı projelerinde iklim krizi göz önünde bulundurularak, risk minimize edilmelidir." dedi.

ÇOK YÖNLÜ ÖNLEMLER ALINMALI

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak 1/100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı`nın ön değerlendirme raporunda bu konuyu vurguladıklarını belirten YÜRÜTEN, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alt ölçekli planlarda, dere ve dere yataklarının; taşkına mahal vermemesi ve kolay temizlenebilmesi için mevzuatlara uygun olarak açık olarak düzenlenmesi ve gelecekteki yağış rejimlerine göre debi artışı ve genişleme ihtiyacı göz önüne alınarak, derelerin sağ ve sol sahilinde derenin genişliği ile orantılı olarak ‘Yeşil Alan` bantları bırakılması gerekmektedir. DSİ tarafından tanımlanmış olan dere taşkın alanları yapılaşma alanı olarak imara açılmamalıdır. Öncelikle park veya rekreasyon alanı olarak düzenlenmelidir. Sel felaketinden dolayı yaşanan yıkım ve oluşan zararlarda en önemli etken, dere yataklarına yapılan müdahale ve dere yataklarının işgalidir. Doğal afetler değil maalesef tedbirsizlik can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Afetler öncesinde riskleri azaltmak amacıyla çok yönlü önlemler alınmalıdır. Bu sel felaketi ilk değil, son da olmayacaktır. Afeti yönetmek değil, asıl riski yönetmeliyiz."

Bağlantılar: 
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/bursa/iklim-degisikligi-dunyayi-tehdit-ediyor-41550123
 

Okunma Sayısı: 110
Fotoğraf Galerisi