TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16-17-18-19 KASIM 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Samsun Şube 14.10.2019 (Son Güncelleme: 14.10.2019 14:07:57)

 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

 

Bilirkişilik Yönetmeliği 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmelik "Eğitim kuruluşlarına izin verilmesi" başlıklı kısımda yer alan madde 33 (1) ila (2) bendi ve  11/08/2017 tarih ve 29.E.126 sayılı Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı`nın 169 no`lu Genelgesi kapsamında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı`na Odamız adına eğitim yetki başvurusunda bulunulmuş ve Temel Bilirkişilik Eğitimi düzenleme yetkisi alınmıştır. Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılara " Katılım Sertifikası" verilecektir.

 

Eğitimin Adı

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarihler

 

16 Kasım 2019     09:00-16:00 (12:00-13:00 Öğle Arası)

17 Kasım 2019     09:00-16:00 (12:00-13:00 Öğle Arası)

18 Kasım 2019     09:00-16:00 (12:00-13:00 Öğle Arası)

19 Kasım 2019     09:00-16:00 (12:00-13:00 Öğle Arası)

Eğitimin Verileceği Yer

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi

Eğitim Salonu

Zafer Mahallesi İstiklal Caddesi Tezel Apartmanı No:107/8 İlkadım/SAMSUN (Çiftlik İş Bankası Karşısı)

Katılımcı Sayısı

24 KİŞİ (Maksimum)

Eğitmen Bilgileri

 

Avukat Işıl Eylem BAKIR
Çevre Yüksek Mühendisi/Bilirkişi Özge YILMAZ

Eğitim Ücreti

 

TMMOB Üyesi ve ÇMO Üyeleri : 700 TL

 

 Diğer : 850 TL

 

Eğitim ücretlerini Türkiye İş Bankası

TR64 0006 4000 0014 2131 0918 14 nolu iban numarasına yatırabilirsiniz.

 

Not I: Eğitime katılım sağlayacak üyelerimizin 2019 yılı dahil olmak üzere aidat borçlarının olmaması gerekmektedir.

 

Not II: Kesin kayıt yaptırmak için kurs ücretinin yatırılmış olması ve katılım koşullarında belirtilen belgelerin tamamının teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Not III: Eğitime katılım sağlayacaklar, 8 Kasım 2019 tarihine kadar ön kayıt yaptırmaları ve eğitim bedelinin %30‘unu yukarıda belirtilen hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.  Ön kayıt ücretini yatıracakların, şubemizi arayarak kontenjan bilgisi aldıktan sonra ücretlerini yatırmaları rica olunur. Katılımın, katılımcı tarafından iptal edilmesi durumunda ödenen ön kayıt bedeli iade edilmeyecektir. Eğitimin Şubemiz tarafından iptal edilmesi durumunda katılımcıya ücret iadesi yapılacaktır. 

                 

Bilirkişilik Temel Eğitimine Katılım Koşulları :


a) 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği``nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,


b) T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye`de iş yapma ehliyetine sahip olmak,


c) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


d) TMMOB`ye bağlı üyeler için başvuru yapılan yıldan geriye dönük en az 5 yıllık Oda üyesi olmak ve üyelik borcu bulunmamak (Diğer Oda üyeleri için ilgili Odalarından alacakları üye kayıt ve aidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)

 

e)  Eğitime katılacakların bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

 
f) TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,


h) Eğitim ücretini yatırmış olmak.

 

Devam Zorunluluğu :

 

Derslerin 1/12 sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

Gerekli Belgeler

 

(Eğitim günü elden teslim edilir)

 

ÇMO Üyeleri

- Başvuru formu (Ektedir)

- 1 adet foto

- Kurs ödenti evrağı (makbuz, fatura, dekont vb)

- Aidat borcunun olmaması/kontrolü

 

TMMOB Üyeleri

- Başvuru formu (Ektedir)

- 1 adet foto

- Oda üyesi olduğunu gösteren evrak ve aidat borcu olmadığını gösteren evrak  (kimlik, üyelik belgesi vb)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Kurs ödenti evrağı (makbuz, fatura, dekont vb)

 

TMMOB Dışı Katılımcılar

- Başvuru formu (Ektedir)

- 1 adet foto

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Diploma fotokopisi

- Kurs ödenti evrağı fotokopisi (makbuz, fatura, dekont vb.)

- Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

 

Not: Eğitime başvuru koşullarını sağlamayan kişilerin eğitime katılmak istemesi halinde sorumluluk katılımcıya aittir.

Eğitim Ücretine Dahil olanlar:

Katılım Sertifikası, Eğitim Notu, İkramlar

 

Eğitim Programı

·Eğitim Programı ektedir.

Kayıt Bilgileri

 

Eğitime kayıt en fazla 24 kişi olacaktır.

Kayıtlarınızı 0530 565 21 94 nolu telefon numarasını arayarak veya cmosamsun@cmo.org.tr  adresine ad, soyad, iletişim bilgilerinizi, oda üyesiyseniz oda sicil numaranızı ve eğitimin adını belirterek yapabilirsiniz. 

Eğitim ile ilgili sorularınız için iletişim bilgileri

Ad Soyad: Özge GÖKSU

0530 565 21 94

E-posta: cmosamsun@cmo.org.tr

 

Okunma Sayısı: 137