TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
GEKAP BEYAN SÜRELERİ ERTELENDİ!

22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (SIRA NO: 1)`inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SIRA NO: 3) de yapılan düzenleme ile beyan dönemleri 2020 yılı için 6 aylık,  2021 yılından itibaren ise 3 aylık olarak düzenlendi.  Daha önce 30 Marta ertelenen Ocak ve Şubat ayı beyanname verme süreleri Yapılan değişiklik ile Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde Temmuz ayı sonundaki ilk iş gününe kadar yapılabilecek. 

Tebliğin 4. Maddesinde yapılan değişiklikle;  daha önce  Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,  Diğerleri için üç aylık olarak belirlenen beyan süreleri  2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.

 

2020 yılı için 6 aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

 

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59`a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

 

Tebliğin 12-B Maddesinde yapılan değişiklikle daha önce verilen örnekler muhafaza edilerek 4. Maddede değiştirilen beyan dönemlerine göre uyarlama yapılarak düzenlenmiştir.

 

Yapılan değişiklikle İlave edilen Geçici Madde 2 ile değişiklik öncesi Ocak /2020 ve Şubat /2020 dönemleri için beyanname vermiş olanların 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere, beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dahil etmeyecekleri ve verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31/7/2020 tarihine kadar ödenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapılan değişiklik metninin yer aldığı karşılaştırma tablosu ve yazımız ekinde sunulmaktadır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

21.03.2020 00:00
Okunma Sayısı: 1247