TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
`Dünyanın Bu Atıklardan Kurtarılması İçin Elimizden Ne Geliyorsa Yapmalıyız`

 

"Dünyanın Bu Atıklardan Kurtarılması İçin Elimizden Ne Geliyorsa Yapmalıyız"

Hızla artan dünya nüfusu ile birlikte artan tüketim ve buna bağlı olarak oluşan atıklar her geçen gün dünya ve çevremizi daha fazla kirletir hale gelmiş durumdadır. Sürekli devam eden tüketim faaliyetleri beraberinde daha fazla üretimi, üretilen ürünlerin küresel dolaşımını ve dolayısıyla daha fazla atığı gündeme getirmektedir.

Türkiye‘nin atık plastik ithalatı yıllar bazında hızlı bir artış gösterdiği görülmektedir. Eurostat ve Trade Map verilerine göre 2020 yılında Türkiye en çok atık plastik ‘ithal eden‘ ülke olarak yalnızca Avrupa‘dan 2020 yılında 656.960 ton plastik ithal etmiş durumdadır.

Türkiye‘nin plastik atık ithalatındaki kontrolsüz büyüme birçok problemin nüksetmesine neden olmaktadır. Ağırlıklı olarak Adana‘da ortaya çıkan ve dünyanın saygın basın kuruluşlarının da görüntüler yayınlamasının ardından Mersin‘de de benzer görüntülerle karşılaşılmıştır. Atık ithalatından kaynaklı sorunlar bütüncül olarak çevre ve halk sağlığı tehdit eder noktaya ulaşmış, çevrenin tahribatına neden olma noktasına ulaşmış durumdadır.  Adana‘daki görüntülerin ardından Mersin‘de de kaydedilen görüntüler öne sürülen iddiaları doğruluyor niteliktedir. 

Mersin‘de de kaydedilen görüntüler neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konu hakkında inceleme ve değerlendirme gerçekleştirdiği bilinmekte olup elde edilen nitel ve nicel verileri çevresel bilgiye erişim hakkı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılması büyük önem taşımaktadır. Nihayetinde, ortaya çıkan sorun önemsenmeyecek boyutta olmayıp giderek büyüyen kronik sorun olma yolunda ilerlemektedir. İzleme ve denetimler yapılıyorsa şeffaflık ilkesine göre denetim sonuçları nerede paylaşıldığı ve basın yayın organlarında da yer alan ve kirlilik kaynağı olduğu tespit edilen atıklar hakkında ne tür bir bertaraf işlemi yapıldığının bilinmesi önemlidir.

Sonuç olarak; Atık ticareti ile ilgili olarak ülkemizin "kirlilik sığınağı" haline gelme ihtimalinin hissedilmesi gerek ekonomik gerekse çevresel yönden son derece kaygı vericidir. Dünyanın atıklardan kurtarılması gibi bütüncül bir hedef için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Atık üretmeme ve kentlerimizin çöp vadisi olmama üzerine geliştirilmesi gereken bir sisteme ihtiyaç duyulmakta ve bu sistemi de mesleki ve teknik açıdan yetkin Çevre Mühendislerinin kurgulamasına olanak tanınmasına izin verilmelidir.

 

Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Yönetim Kurulu

 

26.04.2022 00:00
Okunma Sayısı: 2