TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Denetim ve izleme KontrolGenelge)

30 Ocak 2007

  

SAYI      : B.18.0.ÇYG.0.05.01.010.06/     1560/  6040                                                

KONU    : Denetim ve İzleme-Kontrol

                   Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  

 

GENELGE

(2007 / 03)

 

  

05.01.2002 tarih ve 24631 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ve yürürlükte olan  Çevre Denetim Yönetmeliği ile 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ve yürürlükte olan  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmelikleri kapsamında,  Bakanlıkta Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlükleri, İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinde Çevre Yönetimi ile Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Şube Müdürlüklerinin yaptığı denetim, izleme-kontrol faaliyetlerde birlikteliğin ve koordinasyonun sağlanması, görev çakışmalarının engellenmesi,  5491 sayılı Çevre Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla değiştirilen idari yaptırım kararı aşamasında herhangi bir karışıklığa neden olmaması için Bakanlık ve taşra teşkilatınca yapılan denetim ve izleme-kontrol faaliyetlerinde aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

  

Bakanlıkta;

  

a) Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında,  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yıllık planlayacağı birleşik denetim  programı,Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Yıllık denetim programında yer alan faaliyetlere yapılacak birleşik denetimlerde Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel  Müdürlüğünün talep etmesi halinde  ilgi Daire Başkanlığından personel katılımı  sağlanacaktır.

b) İzleme-kontrol ve denetim faaliyetlerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ilgili birimlerinin koordinasyonu dahilinde yapılması gerekmektedir. Bu itibarla; inşaat ve işletme sonrası dönemlerinde  Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan izleme-kontrol işlemlerinin Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. İşletme dönemindeki denetim çalışmaları Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

c) Çevre Denetimi Yönetmeliği ve ÇED Yönetmeliği kapsamında, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün yıllık planlayacağı izleme-kontrol çalışmalarını Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. 

 

İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinde;

 

a) ÇED Yönetmeliğine tabi projelerde inşaat ve işletme sonrası dönemlerinde yapılacak olan izleme-kontrol çalışmaları ÇED Şube Müdürlüğü  tarafından, işletme aşamasında yapılacak tesis denetimleri Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü  tarafından gerçekleştirilecektir.

 

b) İşletme aşamasında Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğünce yapılacak tesis denetimlerine eğer gerekli ise  ÇED Şube Müdürlüğünden personel katılımı ile birlikte gerçekleştirilecektir.

c) ÇED Şube Müdürlüğünce ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan ÇED İzleme-Kontrol çalışmalarında eğer gerekli ise Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğünden personel katılımı ile gerçekleştirilecektir.

            d)  Çevre Yönetimi ve ÇED Şube Müdürlüklerinin birleşik olduğu illerde ise personel sayısına göre a,b,c, şıklarında belirtilen durumlara göre personel tahsisi yapılacaktır.

 

            Yukarıda bahsedilen hususlara titizlikle uyulması konusunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                     Osman PEPE  Bakan

DAĞITIM:

Gereği:

-Valiliklere

23.06.2011 16:41
Okunma Sayısı: 155