TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO`DAN ÇEVRE KİRLİLİĞİ UYARISI.

  

http://www.gundem01.com/images/banner/gundem.jpg

  

  

Çevre Mühendislerinden "çevre" uyarısı

Çevre Mühendisleri Odası(ÇMO) Adana Bölge Temsilcisi Kenan Doğan, İzleme ve denetim yetkisine sahip kurum ve kuruluşlar anayasal hak olan" Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir" ilkesini göz ardı etmemeli, hava kirliğini önleyici tedbirleri biran önce yaşama geçirmelidir dedi.

09 Ocak 2014 Perşembe 10:05

http://www.gundem01.com/images/haberler/cevre_muhendislerinden_cevre_uyarisi_h4571.jpg

Ülkemizin güneyinde, denize kıyısı olan, içerisinden nehir geçen, bir zamanlar narenciye zengini ve tarım kenti olan Adana‘nın son yıllarda çevresel açıdan birçok olumsuzlukla karşı karşıya bırakıldığını, özellikle kış aylarında yoğun bir hava kirliliğine maruz kaldığını ifade eden Çevre Mühendisleri Odası Adana Bölge Temsilcisi Doğan, "Günümüzde hava kirliliği Adananın üzerine adeta bir kâbus gibi çökmektedir. Özellikle akşam saatlerinde sokağa çıkan insanların gözlerinde yanma boğazında yanma oluşmakta ve nefes almakta zorlanmaktadırlar. İzleme ve denetim yetkisine sahip kurum ve kuruluşlar biran önce bu kirliliğe çözüm bulmalıdırlar" diye konuştu.

 ARAÇ EMİSYON DENETİMLERİ ARTTIRILMALI
Temsilcilik Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek televizyon programları ve farklı mecralarda Adananın genel çevresel sorunları ve hava kirliliği konusunda belirledikleri durum tespitini sık sık gündeme getirerek, çözüm arayışları içerisinde oldukları belirten Doğan, Özellikle Sosyal yardımlaşmanın dağıttığı yanma verimi düşük, kükürt oranı yüksek olan kömürlerin hava kirliliğine neden olan etmenlerden biri olduğunu söyledi.

Dağıtılan kömürlerin miktarı, kömürlerin analiz sonuçları ile ilgili her hangi bir veriye ulaşılamadığını da belirten Doğan, "Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre; dağıtılan kömürlerin ne kadar olduğu, analiz sonuçlarının yaptırılıp yaptırılmadığı, yaptırılıyorsa bu verilerin Adanalı yetkin kurum ve kuruluşlarla ile paylaşılarak gereğinin yapılması gerekmektedir. İlimizin çeşitli noktalarında  hava kalitesi ölçüm istasyonları bulunmaktadır. Rutin aralıklarla aldığımız veriler neticesinde birçok kirletici parametrenin, sınır değerlerin çok üstünden olduğu görülmektedir. Hava kirliliğine neden olan diğer bir unsurda araçların egzozlarından çıkan emisyonlardır. Trafikte egzoz emisyonu yaptıran araç sayısı ile yaptırması gereken araç sayısı arasında fark olduğu tahmin edilmektedir. Emisyon ölçümlerinin rutin tarihlerinde yaptırılması ve bununla ilgili denetimlerin arttırılması önleyici bir durum teşkil edecektir. Konu ile ilgili yerel yönetimlerin ve denetim hizmetini yürüten kurumların halkı bilgilendirici eğitimler düzenlemesi gerekmektedir" dedi.

 

HAVA KİRLİLİĞİ ÖMRÜ KISALTIYOR

Doğan, "Hava kirliliği çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Özellikle üst ve alt solunum yolları hastalıkları artış göstermekte; bebekler, çocuklar, gebe ve yaşlılarda ciddi oranda risk teşkil eden hava kirliliği dikkat edilmesi gereken bir olaydır. Yapılan araştırmalarda havası kirli olan yerlerde, insanların daha erken yaşlarda hayatlarını kaybettikleri; genelde bol oksijenli ortamlarda yaşayan kişilerin ise daha uzun süre yaşadıkları tespit edilmiştir. Hava kirliliğinin önlenmesinde bitkiler önemli bir yere sahiptir.  Yeşil alanlar şehirlerde hava kirliliğini önleme, temiz hava sirkülasyonunu sağlama, iklimi yumuşatma, yaşanabilir bir çevre oluşturma açısından büyük öneme sahiptir. İlimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı gün geçtikçe azalmakta, bu nedenle kent içi ekolojik dengenin bozulduğu görülmektedir.  Her zaman söylediğimiz gibi "doğayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık" ilkesiyle hareket etmediğimiz sürece sürdürülebilir bir gelecekten söz etmek mümkün olmayacaktır." 

 

09.01.2014 00:00
Okunma Sayısı: 302