TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
BİLİMİN BERGAMA TARTIŞMASINDAKİ ROLÜ, HUKUK VE İHTİYAT PRENSİBİ ÜZERİNE İNCELEME RAPORU

 

Stanford Üniversitesi Antropoloji Bölümü‘nden Tarık Nejat Dinç Bergama-Ovacık Altın Madeni İşletmesi ile ilgili hukuki süreci Raporda "ihtiyatlılık ilkesi" kapsamında değerlendirmektedir. Dinç, Raporun sonunda;

"Not edilmesi son derece önemli olan bir nokta, çevre ile ilgili düzenlemeler getiren uluslararası metinlerde uygulamaya sokulan ihtiyat prensibi, 1997 yılında Bergama ile ilgili yukarıda sözü edilen Danıştay kararının gerekçesindeki özle büyük paralellikler taşımaktadır. Başbakanlığın TÜBİTAK‘a verdiği direktif aracılığıyla Danıştay kararını bertaraf etme çabası içerisine giren ilgili komisyon raporunda bilimin siyasi amaçlarla kullanılarak hukukun yerini ikame etmesi çabalarına karşı İhtiyat Prensibi, üyesi olmaya çalıştığımız gelişmiş ülkelerce bilimsel otoritenin sınırlı veriler sözkonusu olduğu durumlarda manipulatif kullanılmasına karşı hukuku yeniden devreye sokarak bir kontrol mekanizması kurmayı amaçlar."

ifadesine yer veriyor.

Tamamı için tıklayınız...

 

03.06.2009 00:00
Okunma Sayısı: