TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ASBEST SÖKÜM ÇALIŞANI EĞİTİMİ

 

Eğitimin Adı

Asbest Söküm Çalışanı Eğitimi

Eğitimin Verileceği Tarih

23 Temmuz 2022

09:00 – 16:00

Eğitimin Verileceği Yer

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi

Eğitim Salonu

Zafer Mahallesi İstiklal Caddesi no:107/8 Kat:3 Tezel Apartmanı

İlkadım / Samsun

Katılımcı Sayısı

15  Kişi

Eğitmen Bilgileri

Maden Mühendisi Ertan SEYMEN (Asbest Söküm Uzmanı)

Eğitim Programı

25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre;

 Asbest söküm çalışanı: Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış çalışanı,

Asbest söküm uzmanı: Yönetmelik kapsamında belirtilen işlemlerin uygulanması aşamasında işveren tarafından sorumluluk verilen, Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını bitirip, sınavda başarılı olarak kurs bitirme belgesi alan kişiyi,

 

Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri

MADDE 7 - (1) İşveren, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine başlamadan önce, asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı ve sistemlerde inceleme yaparak gereken tedbirleri alır. Yıkım izni için 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. İşverenin çalışma yaptığı herhangi bir yapı veya ortamda asbest veya asbestli malzeme bulunduğu şüphesi varsa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) İşveren; asbest içerebilecek malzemelerin, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerini 8 inci maddede belirtilen uzman nezaretinde ve yine aynı maddede belirtilen çalışanlarca yapılmasını sağlar.

Bu kapsamda "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları" ndan olan Odamız tarafından, eğitim vermede yetkili olan asbest söküm uzmanı ile birlikte aşağıda verilen eğitim konu başlıklarında eğitim düzenleyecektir.

 Sıra No

Eğitim Konu Başlıkları

Eğitim  Süresi

1

Asbestin Tanımı, Türleri, Karşılaşılan Malzeme ve İşler

1 Saat

2

Asbest ve İnsan Sağlığı

1 Saat

3

Asbest Sökümünde Çalışanların Hazırlanması

1 Saat

4

Asbest Maruziyetinden Korunma

1 Saat

5

Asbest Sökümünde Çalışma Platformları

1 Saat

6

Asbest Atıklarınının Bertarafı

1 Saat

 

 

Eğitim Ücreti

Eğitim Ücreti: 560 TL

Hesap Sahibinin Tam Unvanı : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi

Banka Adı :Türkiye İş Bankası 

IBAN NO : TR48 0006 4000 0017 3001 9313 77

NOT: Eğitime katılım sağlayacakların, 18 Temmuz 2022 tarihine kadar kesin kayıt işlemini yapması gerekir. Kesin kayıt işlemi için kontenjan bilgisi alındıktan sonra eğitim ücretinin ÇMO Samsun Şube`ye ait duyurulan banka hesabına yatırılmış olması gerekmektedir. Katılımın iptal edilmesi durumunda eğitim ücreti iade edilmez. Eğitimin Şubemiz tarafından iptal edilmesi durumunda katılımcıya ücret iadesi yapılacaktır. 

Katılımcıda Aranacak Şartlar

Bir Ön Şart Aranmamaktadır.

Eğitim Ücretine Dâhil olanlar:

Eğitim Sertifikası

Ön Kayıt Bilgileri

Kayıtlarınızı 0362 431 01 80 veya 0530 656 21 94 numaralı telefonlardan veya cmosamsun@cmo.org.tr adresine adınızı, soyadınızı, iletişim bilgilerinizi ve eğitimin adını belirterek yapabilirsiniz.

Eğitim ile ilgili sorularınız için iletişim bilgileri

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi

Zafer Mahallesi İstiklal Caddesi Tezel Apt. No:131/8 İlkadım/SAMSUN (Çiftlik İş Bankası Karşısı)

Tel: 0362 431 01 80

Gsm: 0530 656 21 94

E-Posta : cmosamsun@cmo.org.tr

 

23.06.2022 00:00
Okunma Sayısı: 222