TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
9 Haziran 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 9  Haziran 2021

Toplantı Sayısı   : 029

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, İlden KİBAR, Ahmet Avni ATAYOL, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

 

Karar: 281

08.06.2021 tarih ve 2021.ÇMO.ADN.0037 sayılı Adana Şube yazısı ile Adana Şubesi 4.Dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Serpil SİNAN`ın (Oda Sicil No:4350) işlerinin yoğunluğundan dolayı Şube Saymanlığı görevinden istifa ettiği, Şube Yönetim Kurulu üyeliğinin devam edeceği, 07.06.2021 tarihli Şube YK  toplantısında Şube saymanlığı görevine Volkan KIRKAÇ`ın getirildiği bildirilmiştir.  Adana Şubemizin 07.06.2021 tarihi itibariyle 4. dönem Şube Yönetim Kurulu aşağıda yer almaktadır. Birimlerimize duyurusunun yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Yönetim Kurulu:

Şube Başkanı : 3225 Kenan DOĞAN                                       

Şube Sekreteri : 4496 Zühal BOZOK SAĞIR

Şube Saymanı : 12675 Volkan KIRKAÇ

Üye :  9155 Hakan GÜNGÖRDÜ

Üye:   7868 Deniz ORHAN

Üye :  4350 Serpil SİNAN

Üye :  13307 Selim KAZICI

 

 

Karar: 282

TMMOB tarafından 7 Haziran 2021 tarih ve 883 sayılı yazı ile TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 22 Mayıs 2021 tarihli toplantısında 791 nolu "TMMOB Afet Sempozyumunun TMMOB Doğa Kaynaklı Afetler Çalışma Grubu tarafından düzenlenmesine" kararı alındığı bildirilerek Sempozyumun Düzenleme ve Bilim/Danışma Kurulları için ilgili Odalardan isim istenmesi kararı alındığı bildirilmiştir.

Odamız tarafından TMMOB Afet Sempozyumu Bilim Danışma Kurulu Prof. Dr Feza KARAER, Doç Dr. Hakan DULKADİROĞLU isimli üyelerimizin Birliğimize iletilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 283

Oda Genel Merkezimiz, bünyesinde muhasebe personeli olarak görevlendirilmek üzere 14.06.2021 tarihinden itibaren ......... TC kimlik numaralı Banu BİNGÖL ile belirli süreli  iş sözleşmesi yapılarak tam zamanlı göreve başlatılmasına oy birliği ile  karar vermiştir.

 

Karar: 284

Oda Genel Merkezimiz, bünyesinde idari personeli olarak görevlendirilmek üzere 14.06.2021 tarihinden itibaren ...........TC kimlik numaralı Deniz KELEŞ ile belirli süreli  iş sözleşmesi yapılarak tam zamanlı göreve başlatılmasına oy birliği karar vermiştir.

 

Karar: 285

Kanal İstanbul için açılan  1498, 1499, 1500 esaslı dosyalar için  18 Haziran 2021 tarihinde saat 10.00 ‘da gerçekleştirilecek  bilirkişi keşfine, Oda Başkanımız Ahmet DURSUN KAHRAMAN ve Cevahir Efe AKÇELİK` in katılım sağlamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 286

10 Haziran 2021 tarihinde saat: 21.00`da Twitter etkinliği yapılmasına ve tüm üyelerimize duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

"Çevre Mühendisleri, teknikerler, teknisyenler, operatör ve tüm Çevre sektörü emekçileri yüksek risk altındadır. AŞILANSIN!

# ÇevreMühendisleriAşılansın

#ÇevreEmekçileriAşılansın 

 

Karar:287

Danıştay 8. Dairesinde  2021/2411E 2021/2134K no ile açılan 30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan ve Bazı Alanların Yayla Alanı Olarak İlan Edilmelerine İlişkin Ekli Listede Tarih ve Sayıları Yazılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Yer Alan Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılmasına" ilişkin 3461 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı`nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebi ile açılan davada sunulan ortak dilekçeye red kararı verilmesi üzerine Oda olarak dava açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar:288

Danıştay 8. Dairesinde 2021/1668E 2021/1763K no ile açılan Cumhurbaşkanlığı`nın 06/01/2021 tarih ve 3413 nolu kararnamesi ile kabul edilen; "6831 sayılı Orman Kanunun Ek 16. maddesi kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" düzenlemesinin dayanağı olan Orman Kanununun Ek-16 maddesinin öncelikle Anayasa`ya aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi`ne başvurulmasına, ayrıca söz konusu Yönetmeliğin tüm hükümlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi  talebi ile açılan davada sunulan ortak dilekçeye red kararı verilmesi üzerine Oda olarak dava açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 289

Kanal İstanbul konusunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak, Odamız tarafından açılan davalar kapsamında hukuksal sürecin takibi ve ani açılması gerekebilecek  davalar için Av. Hülya YILDIRIM`a dava açma yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 290

Çevre Mühendisleri Odası, Kalite ve Sürekli Gelişim Komisyonu kurulmasına, komisyon üyesi olarak aşağıda isimleri yer alan kişilerin görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Kalite ve Sürekli Gelişim Komisyonu üyeleri:

Ahmet Dursun Kahraman

Banu Ekiz

Egemen Yanık

İpek Kostak,

Nilgün Böcekli

Banu Bingöl

05.07.2021 00:00
Okunma Sayısı: 270