TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
8 Eylül 2021 OYK toplantı kararları hk.

 

Toplantı Tarihi   : 8 Eylül 2021

Toplantı Sayısı   : 38

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, İlden KİBAR, Ahmet Avni ATAYOL, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

Karar: 346

6 Eylül 2021 tarih ve 1413 sayılı TMMOB yazısı ile 20-22 Nisan 2022 tarihlerinde TMMOB Afet Sempozyumu düzenlenmesinin planlandığı ve sempozyum için Oda üyelerinin bildiri vererek katılım göstermeleri için duyurulması talebi üzerine üyelerimize gerekli duyuruların gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 347

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na bağlı E-Çed sisteminin web sitesinde ÇED Yeterlik ve Çevre Danışmanlık firmalarına,  "Yeterlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesine Dair Kapasite Geliştirilmesi Projesi" ile ilgili gerçekleştirilecek toplantıya Ahmet Dursun KAHRAMAN ve Özge ERGEN GÜVENÇ`in katılım sağlamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

17.11.2021 00:00
Okunma Sayısı: 225