TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
8 Aralık 2021 tarihli OYK toplantı kararları

Toplantı Tarihi   : 8 Aralık 2021

 

Toplantı Sayısı   : 50

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ , Ahmet KIRMIZI

Karar: 409

Gaziantep Şubemizin 1. Dönem Yönetim Kurulundan gelen talep üzerine Gaziantep ilinde Şube ofisi kiralanmasına, Gaziantep Şubemiz tarafından uygun görülen Prestij İş Merkezinde İncilipınar Mah. Prf. Muammer Aksoy Bulvarı Prestij İş Merkezi Kat:2, No: 20 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresinde bulunan ofis için 2000TL/Ay tutarı ile kiralanmasına, kira sözleşmesine imza atmak ve abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi için  48466010188 TC kimlik numaralı Mehmet Cahit KUTLU ve 30992387292 TC Kimlik numaralı Mehmet BOZKURT`a  yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 410

30 Kasım 2021 tarih ve 1830 sayılı TMMOB`nin yazısı ile T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı`nın    26 Kasım 2021 tarih ve 87844950-650.01.11.2017-E.120/34202 sayılı yazısına istinaden,

 Bilirkişilik Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ğ bendi ile Bilirkişilik Yönetmeliği`nin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bilirkişilik asgari ücret tarifesini belirlemek amacıyla Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Taslağı hakkında MHÇK ve Birimlerimizden gelen görüşler değerlendirilerek; 

2022 yılı Bilirkişilik Asgari Ücret tarifesinin;  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan Yeniden Değerlendirme Oranı (%36,2) doğrultusunda arttırılarak belirlenmesi görüşümüzün TMMOB ‘ne iletilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

10.12.2021 00:00
Okunma Sayısı: 394