TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
5 Kasım2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 5 Kasım  2021

Toplantı Sayısı   : 46

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ

Karar: 380

Bursa Şubemizin; 05.11.2021 tarih ve 2021.ÇMO.BRS.0130 sayılı yazı ile; Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) ile Bursa Şubemiz arasında "Mesleki Denetim ve Teknik İş Birliğine İlişkin Protokol"  imzalanmasının planlandığı, protokolün uygun görülmesi akabinde  imza yetkisi verilmesi talebi belirtilmesi üzerine;

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) ile Bursa Şubemiz arasında imzalanması planlanan "Mesleki Denetim ve Teknik İş Birliğine İlişkin Protokol" metni incelenerek uygun görülmüş, Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sevim YÜRÜTEN` e  söz konusu protokole imza atma yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 381

Aksu Enerji tarafından Odamıza iletilen;  Aksu  Enerji Güneş Enerjisi Projesi Yerel Paydaş Toplantısı Davetiyesi üzerine Isparta`da 19 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecek olan toplantıya katılım sağlanması amacıyla Antalya Şubemize iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 382

TARIM ORMAN-İŞ sendikası tarafından iletilen yazı ile;

Antalya İli, Kaş İlçesi, Ova Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Patara Özel Çevre Koruma bölgesinden orman örtüsü tahrip edilerek, çok miktarda kum çalındığı ve bu konuda yargı sürecinin devam ettiği, yürümekte olan yargı sürecine katkı sunması amacı ile  heyet oluşturulacağı,  teknik heyetle arazi üzerinde inceleme yaparak rapor hazırlanacağı ve raporun davaya ekleneceği, inceleme heyeti için bir temsilcilimizin belirlenmesi talebi iletilmiştir. 

Teknik heyete katılması amacıyla Antalya Şube üyesi Dila PIRTI` nın  görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 383

UNDP tarafından; Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Güncelleme Metodolojisi İstişare Toplantısı`nın  24-25 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara`da gerçekleştirileceğinin bildirilmesi ve   toplantıya Odamız  adına katılım sağlayacak bir (1) temsilcimizin belirlenmesi talebi üzerine İlden KİBAR`ın toplantıya katılım sağlamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 384

14. Dönem 5. Oda Danışma Kurulu gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

1             4. ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONRASI ÇALIŞMALAR

                            Genel Merkez

             Birimler

2             ODA MALİ DURUMU VE İŞLEYİŞİ

                            Mali Durum Bilgilendirmesi ve Değerlendirmeler

             Üye Aidat Takipleri

3             ODA İDARİ İŞLEYİŞİ

                            Hareketlilik (Odamız tarafından verilen belgeler, Üye hareketliliği, Evrak hareketliliği)

4             SÜMER VE ODA EĞİTİMLERİ       

                            Gerçekleştirilen Eğitimler

5             ODA DÜZENLİ ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU

                            Çevre Mühendisliği Kongresi

6             KOMİSYON ÇALIŞMALARI

                            İSG Komisyonu Çalışmaları

             Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonu Çalışmaları

             Teknik Değerlendirme Komisyonu Çalışmaları

             Kalite ve Sürekli Gelişim Komisyonu Çalışmaları

7             GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

             AAT Sorumlu Personel

             Yeterlilik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesine Dair Kapasite Geliştirme Projesi İle İlgili Son Durum Değerlendirmesi

Karar: 385

Biyosidal eğitimlerinin düzenlenmesi amacıyla Bursa Şubemiz tarafından yürütülen çalışmaların ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yapılan yazışmaların tüm birimlerimizle paylaşılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 386

ISO 14064-2018 eğitimlerini verebilecek üyelerimizin araştırılması için Birimlerimiz tarafından araştırma yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 387

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu kapsamında   yasal takibi devam eden üyelerimizin    yapılandırma başvuruları olmasına rağmen ilk taksit ödeme tarihine riayet etmeyerek ödemelerini gerçekleştirmeyen üyelerimizin yapılandırma kapsamında tanınan haklarının, bağlı hak olarak tanınan zamanaşımı itiraz dilekçelerinin hükümsüz kalmasına ve yasal takip işlemlerine devam edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Karar: 388

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri verilen üyelerimizin istifa talepleri incelenmiş gerekli koşulları yerine getirdikleri görülmüş istifa taleplerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

14467 sicil numaralı üyemiz Aylin DEMİRBAŞ

1454 sicil numaralı üyemiz Murat ERGİN

10483 sicil numaralı üyemiz Gökhan PAYTAR

8957 sicil numaralı üyemiz Hüseyin ÖZEL

3212 sicil numaralı üyemiz Evren ŞAHİNCİ

9463 sicil numaralı üyemiz Yusuf GÜL

8579 sicil numaralı üyemiz Fatih KAYA

4323 sicil numaralı üyemiz Arzu AKTÜRK

3730 sicil numaralı üyemiz Abdullah YILMAZ

8928 sicil numaralı üyemiz Sait GÜLLER

13736 sicil numaralı üyemiz Gökçe KAVAK

13436 sicil numaralı üyemiz Mehmet Kemal TATAR

11554 sicil numaralı üyemiz Sedat Eyceöz

8295 sicil numaralı üyemiz Ayhan GÜNGÖR

5894 sicil numaralı üyemiz Sema SOYALP

3715 sicil numaralı üyemiz Gülay İLGİN

9035 sicil numaralı üyemiz Mehmet BİNGÖL

5060 sicil numaralı üyemiz Reşat KURBAN

3071      sicil numaralı üyemiz FUNDA YENİCE

13602    sicil numaralı üyemiz DİLARA İPEK

13426    sicil numaralı üyemiz İREM AVDAN

11881    sicil numaralı üyemiz BÜŞRA TOLUN

4365      sicil numaralı üyemiz AHU UĞURLU GARİP

11339    sicil numaralı üyemiz EBRU KABASAKAL

13669    sicil numaralı üyemiz SİNEM YAVUZ ÇELİK

10647    sicil numaralı üyemiz FATMA TAN

4055      sicil numaralı üyemiz SELCAN KAYA KULAKSIZ

10487    sicil numaralı üyemiz DEMET IŞIK KURTOĞLU

8779      sicil numaralı üyemiz TOLGA SONIŞIK

5188      sicil numaralı üyemiz DİLEK PENMEK KILINÇ

15266    sicil numaralı üyemiz CEMRE GÜL ACER

6272      sicil numaralı üyemiz GÜLÇİN SALİHÇAVUŞOĞLU

14190    sicil numaralı üyemiz SEVGİ SELVİ KAPAN

12722    sicil numaralı üyemiz SELİN NUR RÜZGAR

12412    sicil numaralı üyemiz FATİH YILMAZ

3438      sicil numaralı üyemiz SEÇİL TÜRKMENOĞLU

190        sicil numaralı üyemiz SERMİN TALU

13067    sicil numaralı üyemiz BERKAN ERŞAHİN

11657    sicil numaralı üyemiz İBRAHİM HAMZAOĞLU

4111      sicil numaralı üyemiz NACİYE BOZDAĞCI TURAN

12564    sicil numaralı üyemiz ŞERİFE ÖZDURSUN

5410      sicil numaralı üyemiz PINAR YILMAZ

4515      sicil numaralı üyemiz SEFA DEMİRTOPUZ

11267    sicil numaralı üyemiz ESRA ÖNDER

5411      sicil numaralı üyemiz LEYLA ÇİLİNGİR

6367      sicil numaralı üyemiz OĞUZ KURT

5897      sicil numaralı üyemiz AYLİN CENGİZ

14942    sicil numaralı üyemiz HÜSEYİN ÇAKIR

14945    sicil numaralı üyemiz BAŞAK TOPUZ TÜRK

5196      sicil numaralı üyemiz EBRU TAŞCI

5197      sicil numaralı üyemiz REYHAN BULUT

2537      sicil numaralı üyemiz HATİCE CESUR

13961    sicil numaralı üyemiz HANDE ŞEKER ÇAKAL

5402      sicil numaralı üyemiz AYŞEGÜL ÖNER ALBAYRAK

2739      sicil numaralı üyemiz AYNUR AYSEL ÖZTAŞ ERGÜN

14542    sicil numaralı üyemiz METİN UĞUR

13399    sicil numaralı üyemiz KÜBRA EREN

10985    sicil numaralı üyemiz TUĞÇE ÖZCAN GÜVENİN

10821    sicil numaralı üyemiz BEDRETTİN NEBİPAŞAGİL

11603    sicil numaralı üyemiz ERKAN YÖRÜK

2375      sicil numaralı üyemiz MELTEM BİLİCİ

13538    sicil numaralı üyemiz BUŞRA UYAR

12665    sicil numaralı üyemiz PELİN SARIKAYA

3151      sicil numaralı üyemiz BUKET MESTA YOLERİ

13334    sicil numaralı üyemiz MURAT SITKI ERTAŞ

10292 sicil numaralı üyemiz SERHAN ERKOŞAR

11011 sicil numaralı üyemiz Ahzen ÇADIROĞLU

11490 sicil numaralı üyemiz Ece DİL OTU

 

10.12.2021 00:00
Okunma Sayısı: 300