TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMAMIZ

 

Basına ve Kamuoyuna

Geçmişten günümüze, dünyamızın çevre problemleri çoğalmış su kirliliği, toprak kirliliği, iklim değişikliği gibi birçok konu ortaya çıkmıştır. 5 Haziran1972 yılında, BM Stokholm Konferansı`nda insan doğa ilişkisi ele alınmış ve 5 Haziran tarihi, Birleşmiş Milletler tarafından ‘`Sadece bir Dünya var." sloganı temel alınarak Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir.

2017 yılı Dünya Çevre Günü`nün ana fikri  "Doğaya Dönüş"  olarak belirlenmiştir. Bu tema ile unuttuğumuz, örselediğimiz, kaynaklarını tükettiğimiz doğaya yüzümüzü dönmemiz gerektiği vurgulanmaktadır. Verdiğimiz zararın farkına varmalı ve bundan sonrası için atılacak adımları düşünmemiz gerekmektedir. Yaşam alanlarımızı korumak için bireysel davranışlarımızı geliştirmenin yanı sıra, sürdürülebilir bir yaşam ve çevre için üretim tesislerinden izleme ve denetleme yapan kurumlarımıza kadar sorumluluk alan kim varsa çevresel hassasiyetlerini en üst noktaya çıkarması zorunluluk halini almıştır.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak bu hafta Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası olarak ele alınmaktadır. Bizlere düşen görev, sorunları dile getirerek çözüme katkı vermek, toplumda ve kamu yönetiminde farkındalık yaratmaktır.

Kuşkusuz, ülkemizde çevre yönetimi alanında güzel gelişmeler de yaşanmakta, düzenli depolama sahalarının, atıksu arıtma tesislerinin sayısı artmakta, alt yapı güçlendirilme faaliyetleri de yapılmaktadır. Ancak, bu gelişmelerin yanında bölgemizde de olmak üzere çalışmayan ya da atıl durumda olan atıksu arıtma ve içme suyu arıtma tesisleri de bulunmakta ve ne yazık ki bu alanlarda sularımız topraklarımız kirlenmeye devam etmektedir. Atık yönetimi, atıksu ve içme suyu yönetimi için milyarlarca lira harcanarak yapılan bu tesisler sisteme alınmalı ve elbette ki bu süreçleri yönetecek çevre mühendisi istihdamı arttırılmalıdır.

 DOĞAYA DÖNÜŞ` temalı bu 5 Haziran gününde bölgemiz için ne yazık ki doğayı ve ekolojik hayatı olumsuz etkileyecek faaliyetler saymakla bitmiyor. Koylarımızda nükleer santral, ovalarımızda termik santraller, derelerimizde sayısız HES ‘ler, su havzaları üzerinde ve tarım arazilerinde maden çalışmaları, sayısız taş ocağı ve bu faaliyetlerin iklim değişikliğine etkileri yakın çevremiz için bir çırpıda aklımıza gelenlerdir.

 Sonuç olarak Ülkemizde, entegre çevre yönetimi yaklaşımı uygulanmalıdır. Tek başına, bilimsel ve teknik altyapısı güçlü, çevre mühendisi istihdam eden çevre yönetiminin bütün temellerini ve ilkelerini barındıran bir Çevre Bakanlığı Kurulmalıdır. Sanayimiz tesislerimizde temiz üretim ve verimli enerji kullanımlarına teşvik edilmeli, geri dönüşüm, geri kazanım gibi konular üzerinde çalışmalar geliştirilmelidir.

ÇMO olarak biliyoruz ki en önemli konulardan birisi yaşam alanlarımıza saygı duymaktır. Bu ise küçük yaşlarda verilecek eğitimle sağlanabilir. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığının taslak müfredatına atıklar ve geri dönüşüm konularının ele alındığı Çevre ve Doğa dersi önerisinde bulunduğumuzu bu vesileyle paylaşmak isteriz.

Sadece bir dünya var

 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi

 

05.06.2017 00:00
Okunma Sayısı: 508