TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMAMIZ

Basına ve Kamuoyuna

 

1972 yılında Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir.

 43 yıldır kutlanan çevre gününe geldiğimizde ülkemizde ve bölgemizde çevresel sorunların artarak devam ettiğini üzülerek görmekteyiz. Kentlerimizde ekolojik ve sürdürülebilir yaklaşımdan uzak olarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yaşam alanlarımızı tahrip etmektedir. Kentimizin çevresinde bulunan verimli ovalarımızda termik ve nükleer santraller, onlarca HES, son zamanlarda sayısı ve kapasiteleri artan madencilik faaliyetleri, orman alanlarımızın kentsel dönüşüm kapsamında yok olması ne yazık ki gündemimizden hiç düşmemektedir. Hava, su, toprak gibi temel yaşam kaynaklarımızın kirlenmesi sıkça karşılaştığımız bir durum halini almıştır.

 Üretim ve sanayileşme tüm mühendisler için önemli kavramlardır. Bu faaliyetlerde ÇED süreçleri önemsenmeli, bu tür faaliyetlerin yapımında ve işletilmesinde oluşabilecek olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek önlemler alınmalı, halkın şikayetleri, talepleri ve kamu yararı göz ardı edilmemelidir.

 Tüm bunların yanında yapılması gerekenlerin başında merkez ve taşra teşkilatıyla güçlü bir çevre bakanlığı kurulması, planlama, proje ve kontrol aşamalarında görev yapan arkadaşlarımızın yükleri paylaştırılmalı ve kamuda çevre mühendisi istihdamının arttırılması gerekmektedir. Çevre görevlisi kavramından vazgeçilmeli, sahada mühendislik hizmetlerini yapan meslektaşlarımız çevre mühendisi olarak meslek yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmalıdır.

 Çevre mühendisleri odası samsun şubesi olarak bir dahaki 5 Haziran Dünya Çevre Gününü çevresel sorunları en aza indirilmiş, çevre politikaları ve çevresel etkiler konusunda daha hassas olan bir anlayışın yerleşmiş olduğu, ekolojik yıkımın olmadığı ülkemizde kutlamak dileğiyle.

 

 

            TMMOB

Çevre Mühendisleri Odası

        Samsun Şubesi

 

 

05.06.2015 00:00
Okunma Sayısı: 479