TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
5-6-7 Şubat 2021 tarihli OYK toplantı kararları

Toplantı Tarihi   : 5-6-7 Şubat 2021

Toplantı Sayısı   : 011

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI (Çevrimiçi)

 

Karar: 125

2021 yılı Büro Tescil Belgesi yenileme işlemlerinin  28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmasına,  Şubat ayında yapılan başvurularda gecikme ücreti alınmamasının uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 126

118 nolu karar ile Muğla İl  Temsilciliğimizin yönetim kurulunda görev alacak üyelerimizin atamaları gerçekleştirilmiş, ilk toplantının gerçekleştirilerek   görev dağılımı yapılması ve Oda Genel Merkezimize iletilmesi talebi belirtilmiştir. Muğla Temsilciliğimiz tarafından gerçekleştirilen toplantı ile belirlenen görevlendirme aşağıdaki şekilde tarafımıza iletilmiştir. Muğla temsilciliğimizde görev alacak üyelerimizin; Temsilciliğin kurulduğunu yörenin en büyük mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Muğla İl Temsilciliği:

6655-Adalet ÖNER- Temsilci

312- Fikret ENGİN-Sekreter

10869- Çağlar TÜRKMEN- Sayman

7020- Ahmet ACAR- Üye

10981-Selin AKTAŞ- Üye

11052-Semih DUMAN- Üye

14517-Süleyman SAZ- Üye

Karar: 127

112 nolu karar ile Aydın  İl  Temsilciliğimizin yönetim kurulunda görev alacak üyelerimizin atamaları gerçekleştirilmiş, ilk toplantının gerçekleştirilerek   görev dağılımı yapılması ve Oda Genel Merkezimize iletilmesi talebi belirtilmiştir. Aydın İl Temsilciliğimiz tarafından gerçekleştirilen toplantı ile belirlenen görevlendirme aşağıdaki şekilde tarafımıza iletilmiştir. Muğla temsilciliğimizde görev alacak üyelerimizin; Temsilciliğin kurulduğunu yörenin en büyük mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Aydın İl Temsilciliği:

331 - Okan YILDIZ- Temsilci

14453 - Luman LUMANOĞLU- Sekreter

7046 - Ozan ÇITIR- Sayman

1564 - Orhan YILDIZ

3834 - Nilgün BÖCEKLİ

11802 - Yalçın BARAN,

14807 - Songül YILDIZ

Karar: 128

111 nolu karar ile Gaziantep Bölge  Temsilciliğimizin yönetim kurulunda görev alacak üyelerimizin atamaları gerçekleştirilmiş, ilk toplantının gerçekleştirilerek   görev dağılımı yapılması ve Oda Genel Merkezimize iletilmesi talebi belirtilmiştir. Gaziantep Bölge Temsilciliğimiz tarafından gerçekleştirilen toplantı ile belirlenen görevlendirme aşağıdaki şekilde tarafımıza iletilmiştir. Gaziantep temsilciliğimizde görev alacak üyelerimizin; Temsilciliğin kurulduğunu yörenin en büyük mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Gaziantep Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu:

3382 - Meltem NEYAL- Temsilci

3065 - Mehmet BOZKURT- Sekreter

3066 - Dede DEMİR- Sayman

1498 - Yusuf ACAR

3297 - Mehmet Fuat KILIÇ

5382 - Mehmet Fahri KAV

10005 - Olgaç SÜRMELİHİNDİ

 

Karar: 129

113 nolu karar ile Diyarbakır Bölge  Temsilciliğimizin yönetim kurulunda görev alacak üyelerimizin atamaları gerçekleştirilmiş, ilk toplantının gerçekleştirilerek   görev dağılımı yapılması ve Oda Genel Merkezimize iletilmesi talebi belirtilmiştir. Diyarbakır Bölge Temsilciliğimiz tarafından gerçekleştirilen toplantı ile belirlenen görevlendirme aşağıdaki şekilde tarafımıza iletilmiştir. Diyarbakır temsilciliğimizde görev alacak üyelerimizin; Temsilciliğin kurulduğunu yörenin en büyük mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Diyarbakır Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu:

6837 - CANFİDAL BOLDAŞ- Temsilci

12708 - FATMA AKGÜN- Sekreter

6209 - SÜLEYMAN ZEKİ ASLAN- Sayman

6879 - ERCAN PADİR- üye

6948 - FEYAT AZİZOĞLU- üye

12357 - ZOZAN KETENALP- üye

13956 - NUJİYAN YILDIRIM-üye

Karar: 130

114 nolu karar ile Trakya Bölge  Temsilciliğimizin yönetim kurulunda görev alacak üyelerimizin atamaları gerçekleştirilmiş, ilk toplantının gerçekleştirilerek   görev dağılımı yapılması ve Oda Genel Merkezimize iletilmesi talebi belirtilmiştir. Trakya Bölge Temsilciliğimiz tarafından gerçekleştirilen toplantı ile belirlenen görevlendirme aşağıdaki şekilde tarafımıza iletilmiştir. Trakya bölge temsilciliğimizde görev alacak üyelerimizin; Temsilciliğin kurulduğunu yörenin en büyük mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Trakya Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu:

11587 - Emre GÜNEY - Temsilci

9074 - Demet YARŞI- Sekreter

9794 - İlker TÜRKYILMAZ- Sayman

3213 - Pınar TABAK- Üye

6177 - Ecem DEMİREL KIZILASLAN- Üye

10728 - Ahmet Kerem ÇİLİNGİR- Üye

13094 - Betül SÜEL ALTAN- Üye

Karar: 131

Denizli İl Temsilciliğimize kayıtlı üyelerimiz ile 12 Ocak 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çevrimiçi üye toplantısında Denizli İl Temsilciliğimizde Yönetim görevini üstlenecek yedi (7) üyemizin isimleri belirlenmiştir. Aşağıda isim ve sicil numaraları belirtilen üyelerimizin temsilcilik Yönetim Kurulu’nda görev almak üzere atanmalarının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Denizli İl Temsilciliği:

310- Tevfik BASMACI

637-Hulkiye AKGÜN

675- Ülkü EMER

924-İbrahim Engin DEMİRCİ

5903- Yıldız BELTEKİN DOĞAN

9108- Çiğdem TEBER

10088-Hakan AYDIN

Karar: 132

Konya İl Temsilciliğimize kayıtlı üyelerimiz ile 9-10 Ocak 2021 tarihinde çevrimiçi olarak toplantı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çevrimiçi üye toplantısı ve eğilim yoklamasında Diyarbakır Bölge Temsilciliğimizde Yönetim görevini üstlenecek yedi (7) üyemizin isimleri belirlenmiştir. Aşağıda isim ve sicil numaraları belirtilen üyelerimizin temsilcilik Yönetim Kurulu’nda görev almak üzere atanmalarının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Konya İl Temsilciliği Yönetim Kurulu:

1601 İLKER İRİOĞLU

2401 ALİ MÜLAYİM

2402 MÜCTEBA GÖKŞEN

3139 AYŞEGÜL KILINÇ

4083 ÖZLEM TEKELİOĞLU

12625 HÜSEYİN ÖZTAŞ

13354 MURAT ÇELEBİ

Karar: 133

Trabzon Bölge Temsilciliğimize kayıtlı üyelerimiz ile 16 Ocak 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çevrimiçi üye toplantısında Trabzon Bölge Temsilciliğimizde Yönetim görevini üstlenecek yedi (7) üyemizin isimleri belirlenmiştir. Aşağıda isim ve sicil numaraları belirtilen üyelerimizin temsilcilik Yönetim Kurulu’nda görev almak üzere atanmalarının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Trabzon Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu:

1964- Yasin TAFLAN

3602- Nail ALBAYRAK

6426- Sinan TAŞ

6828- Şenay KARABAKİ 

7272-Atakan KARABAKİ

7532- Süleyman SERTKAYA

10889-Arif YILMAZ

 

Karar: 134

5 Ocak 2021 tarihinde Düzce temsilciliğimize (Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük) kayıtlı üyelerimizle gerçekleştirilen toplantıda temsilcilik yönetim kurulu için aday üyemizin olmaması sebebiyle Düzce temsilciliğimiz etkinlik alanı dahilindeki illerin Kocaeli Şubemiz etkinlik alanına geçirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 135

Van il Temsilciliğimizin eğilim yoklaması sonucu seçilen Temsilcilik Yönetim kurulu üyelerinin atanması hususunda, Oda Yönetim Kurulu üyelerinden; iki üyenin eğilim seçimindeki sıralamaya göre atama yapılması, 3 üyenin sıralama değiştirilerek atama yapılması yönünde oy kullanması, 2 üyenin çekimser kalması neticesinde karar çoğunluğu sağlanamadığından Van Temsilciliğimizin, Diyarbakır Bölge Temsilciliğimiz etkinlik alanına geçirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 136

15. Dönem 2. Oda Danışma Kurulu toplantısının 28 Şubat 2021 tarihinde saat: 14.00 da çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine, Birimlerimizden toplantı gündem maddesi önerilerinin ve 3 aylık faaliyet raporlarının talep edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 137

Oda Yönetim Kurulu toplantılarının her hafta Salı saat 19.30 olarak çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi, her ay düzenli olarak bir kez ise yüz yüze toplantı yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 138

Atamaları gerçekleştirilen temsilcilik yönetiminde görevli üyelerimizle; çevrimiçi ortamda 13 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00 ‘da  idari ve mali işleyiş, Odamız faaliyetleri, eğitimlerimiz vb. hususlarında eğitim düzenlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 139

Üyemiz ve Büro Tescil Belgeli Firma yetkilisi ........ (.........) tarafından boşanma süreci devam etmekte olan eski eşi ve aynı zamanda şirket yetkilisi çevre mühendisi ........ tarafından ticari baskılar yaşadığı belirtilerek süreç ile ilgili destek talebi içeren dilekçesi incelenerek , talebin  araştırılması için soruşturma sürecine girilmesi, soruşturmacı olarak; Eylem TUNCAELLİ, Menekşe KIZILDERE, Ozan ÇITIR isimli üyelerimizin soruşturmacı olarak atanmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 140

4 Kasım 2019 tarihinde Dilek KARABULUT ve Deniz KİMYON TUNA tarafından Odamıza iletilen dilekçe ile Munzur (Tunceli) Üniversitesi rektörü Çevre Mühendisi Prof. Dr. UBEYDE İPEK 'in meslekten men edilmesi talepli dilekçeleri TMMOB 45. Dönem Olağan Genel Kurulu 24 No’ lu kararı çerçevesinde değerlendirilerek Oda Onur Kurulumuza, soruşturulması maksadıyla sevk edilmiş ancak herhangi bir değerlendirme yapılmaması sebebiyle zamanaşımı süresi de göz önünde bulundurularak Odamız Hukuk müşaviri Av. Hülya YILDIRIM’ a iletilerek hukuksal değerlendirmesinin talep edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir. 

Karar: 141

Odamıza sehven yapılan yanlış veya mükerrer ödemeler ile iptal edilen eğitimlere ilişkin ücretlerin iadelerinin Oda Saymanı bilgisi ve onayı dahilinde muhasebe birimi tarafından gerçekleştirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 142

Odamız Genel Merkezi ve birimlerinin yararlandığı internet, sabit telefon ve faks hizmetleri maliyetlerinin düşürülmesi için alternatif hizmet sağlayıcılar araştırılmasına, belirlenecek hizmet sağlayıcılardan hizmet alınmak üzere mevcut aboneliklerin sonlandırılması ile mevcut hatların taşınması ve yeni aboneliklerin tesisi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere; Merkez düzeyindeki iş ve işlemler için Oda İdari Müdürü Tülay KOÇ ‘a (TCKN: .............), yerel düzeyde yürütülecek iş ve işlemler için ilgili Şube/Temsilcilik Yürütme Kurulu üyelerine yetki verilmesine karar verilmiştir.

Karar: 143

Odamız Genel Merkezi ve Birimlerinin çevrimiçi toplantı, söyleşi ve benzeri etkinliklerinde yararlanılmak üzere Odamız adına bir adet ücretli Zoom hesabı açılmasına karar verilmiştir.

Karar:  144

Ataması gerçekleştirilen temsilciliklerimizden; Odamız komisyonlarında  görev almak üzere üyelerimizin belirlenmesi ve İKK temsilcilerinin belirlenerek  Oda Genel Merkezimize iletilmesinin talep edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 145

Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu Eğitimlerinin Bakanlık tarafından gerçekleştirilmesi ardından açıklanan sınav sonuçları da göz önüne alınarak gelinen aşamada Odamız tarafından gerçekleştirilecek iş ve işlemlere yönelik olarak eylem planı hazırlanması için Birimlerimizden görüş ve önerilerinin 12 Şubat 2021 tarihine kadar talep edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 146

ÇMO Kongresi için İstanbul Şubemizin, Öğrenci kurultayı için İzmir Şubemizin görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

9. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Kurultayı için İzmir Şubemizin sekreterya görevini üstlenmesi,  14. Çevre Mühendisliği kongresi  için İstanbul Şubemiz tarafından  sekreterya görevinin yürütülmesinin uygunluğu görüşülerek ilgili Birimlerimize resmi yazı gönderilmesi ve değerlendirme sonuçlarının 11 Şubat 2021 tarihine kadar Oda Genel Merkezimize iletilmesinin talep edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 147

LPG sorumlu müdürlük eğitimci eğitiminin en geç Mart ayının başında olacak şekilde planlanması, gerekli çalışmaların başlatılması ardından duyurusunun yapılmasının uygunluğuna,

Karar: 148

MHÇK tarafından hazırlanan 2021 yılı ücretli çalışan ÇM asgari ücreti hususunda birimlerimizden görüş talep edilmesi ve 19 Şubat’a kadar süre verilmesinin uygunluğuna,

Karar: 149

Aşağıda isim ve sicil numaralı bulunan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek gerekli koşulları yerine getirdikleri görülerek istifa taleplerinin onaylanmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

14104 sicil numaralı üyemiz- Merih BALAY KARA

14686 sicil numaralı üyemiz- İrem GÜL ÖZKAN

13864 sicil numaralı üyemiz- Emre ÇALIŞKAN

12774 sicil numaralı üyemiz- Öznur ZİYANAK

3580 sicil numaralı üyemiz Ümit YILDIRIM

6145 sicil numaralı üyemiz İbrahim KAYA

11080 sicil numaralı üyemiz Hazal Derya YILDIZ

13679 sicil numaralı üyemiz Cansu EREN

14042 sicil numaralı üyemiz Tilbe Naz KARASU

14872 sicil numaralı üyemiz Gülçin ATAK

6294  sicil numaralı üyemiz Çiğdem KÜÇÜKSELEK

12479 sicil numaralı üyemiz Münevver Ebru ATEŞ

6313 sicil numaralı üyemiz Abdülkerim İYİMAYA

8822 sicil numaralı üyemiz Sümeyya GÜL

3192 sicil numaralı üyemiz  İlknur ARGÜÇ

5800 sicil numaralı üyemiz Nilgün ŞAHİN

 

Karar: 150

............ sicil numaralı üyemiz .......... ‘ in istifa talebi gerekli koşulları yerine getirmemiş olması nedeniyle red edilmiştir.

 

 

18.02.2021 00:00
Okunma Sayısı: 343