TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
30 Haziran 2021 OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 30  Haziran 2021

Toplantı Sayısı   : 30

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI,

 

Karar: 291

12 Haziran 2021 tarihli 31509 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevre ve Denetim Yönetmeliği ‘ne Odamız tarafından dava açılması için çalışma başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 292

Odamız yazılım işlemleri için hizmet alımı yapılan Key yazılım A.Ş. ile yapılacak protokol süreci için Ahmet KIRMIZI ve Özge ERGEN GÜVENÇ` in görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 293

SMA hastası çocukların tedavilerine yardımcı olabilmek amacıyla, gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla her çocuk için 500`er TL bağış yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 294

 İçişleri Bakanlığı`nın kademeli normalleşme genelgesi üzerine Oda Genel Merkezimiz ve Birimlerimizin  1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hafta içi her gün 09.00 – 12.30 ve 13.30 – 18.00 saatleri arasında hizmet vermesine karar verilmiştir.

Karar: 295

Muhasebe birimi tarafından hazırlanan  temmuz 2021  ödeme çizelgesi incelenerek;

- sabit rutin giderlerin (ofis kira, bina aidatları, personel maaşları, sendika aidat, iletişim sabit giderleri, avukat ve mali müşavir aylık danışmanlık ücretleri, KÇÖ personel alacakları)

- Birlik ödentisi; TMMOB Senet ve Öğrenci Evi paylarının ödenmesine, Öğrenci evi Oda payının tamamen kapatılmasına,

-kargo, kırtasiye, bilgisayar bakım onarım, iletişim hizmeti, eğitmen, para iade talepleri vb. ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 296

5 Şubat 2021 tarihli 139 nolu karar ile görevlendirilen soruşturmacı üyelerimizin Odamıza ilettikleri rapor ile ; 2020/5746 dosya ile İzmir Sulh Ceza hakimliği tarafından takipsizlik kararı verildiği belirtilerek TMMOB Disiplin yönetmeliği, Disiplin Cezaları ile ilgili genel ilkeler Madde 3`e göre; " suçların ve cezaların açık olması esastır" hükmü gereğince şikayette bulunan tarafın idealarına dair açık suç unsuru içeren herhangi bir kanıt yada delile ulaşılamadığı bu sebeple TMMOB Disiplin yönetmeliği 12. Maddesine göre kovuşturmaya yer olmadığı belirtilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde bildirimde bulunulan kişi hakkında soruşturmacı üyelerimizin raporu ve açılan dava sonucu göz önünde bulundurularak; disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 297

Oda Genel Merkezimiz bünyesinde SÜMER birimimizde teknik personel olarak çalışan Işıl ASLAN ÇELEBİ`nin eşinin iş değişikliği sebebiyle istifa dilekçesi vermesi üzerine; teknik personel olarak görevlendirilmek üzere, 12.07.2021 tarihinden itibaren ........... TC kimlik numaralı Cansu CÖMERT AKSOY ile belirli süreli  iş sözleşmesi yapılarak tam zamanlı göreve başlatılmasına oy birliği karar vermiştir.

Karar: 298

Bursa Şube çalışanımız Esra DEMİR`in evlilik nedeniyle istifa dilekçesi vermesi sebebiyle; Bursa Şubemiz bünyesinde teknik personel olarak görevlendirilmek üzere 13.07.2021 tarihinden itibaren ................ TC kimlik numaralı Şebnem Berceste SUNAY ile belirli süreli  iş sözleşmesi yapılarak tam zamanlı göreve başlatılmasına oy birliği karar vermiştir.

Karar: 299

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez ve Birimleri tarafından mesleki sorunlar, güncel gelişmeler, çevre sorunları vb. konularında çok sayıda söyleşi, panel vb. etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen etkinliklerin içerikleri , verilen mesajlar vb. konularında Odamızın sorunlara karşı tavrı, çözüm önerileri vb. konularında Oda Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz tarafından gözlemlenmektedir. Yapılan değerlendirme neticesinde; Etkinliğe katılacak kişiler, Etkinlik programı, Konuşmacılar, Konuşma metin özetleri ,  Moderatörler,  vb.  hususlarında belirlemelerin yapılarak Birimlerimize bilgilendirme yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 


 

29.07.2021 00:00
Okunma Sayısı: 293