TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
3 Mart 2021OYK toplantı kararları

Toplantı Tarihi   : 3 Mart 2021

Toplantı Sayısı   : 015

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI (Çevrimiçi)

Karar: 191

Oda Merkezimiz tarafından yapılan çalışma ile üyelerimizin aidatlarının tahsilatında yaşanan sorunlar değerlendirilerek, üyelerimize yönelik bir kampanya başlatılmasına ; Haziran ayına kadar aidatlarını ödemeleri için çağrı yapılmasına, Haziran ayı sonu itibariyle tahsilat yapılamadığı takdirde Odamız tarafından mecburi olarak hukuksal girişimlere başvurulabileceğinin bildirilmesine, ödeme kolaylığı ve taksit sayılarında artış yapılması için Bankalarla görüşmelerin yürütülmesine, 3 aylık süre zarfında 15 günlük periyodlarla duyurunun yinelenmesine, Birimlerimiz tarafından ise Haziran ayına kadar üyelerimizle direk iletişim kurulması için resmi yazışma yapılmasına karar verilmiştir.

Karar: 192

07.01.2021 tarihli ve 31357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ’in;

  • Tanımlar başlıklı Mad.3/1-b bendindeki “Eğitici kuruluş: Bünyesinde en az 2 adet enerji kimlik belgesi uzmanı eğiticisi bulunduran, üniversitelerin mimarlık, inşaat mühendisliği, makina mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği bölümleri, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ile 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında bina sektöründe yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini,”
  • EKB uzmanı eğiticileri ve EKB uzmanları başlıklı Mad. 4/1 fıkrasındaki “EKB uzmanı ve eğiticilerinin; elektrik mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, inşaat mühendisi, makina mühendisi veya mimar olmaları şarttır.”
  • Eğitici kuruluşlar başlıklı Mad. 5/1 fıkrasındaki “Eğitici kuruluş yetkisi almak üzere, üniversitelerin elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği,makina mühendisliği ve mimarlık bölümleri, Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve5627 sayılı Kanun kapsamında bina sektöründe yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri başvuruda bulunabilir.”

ibarelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali için dava açılmasına karar verilmiştir.

Karar: 193

İstanbul Şubemiz sekreteryalığında gerçekleştirilecek 14. Çevre Mühendisliği Kongresi Düzenleme Kurulu’nda yer almak üzere Birimlerimiz tarafından iletilen üyelerimizin uygunluğuna, Kongre Düzenleme Kurulumuzun ilk toplantısının 18 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 Kongre Düzenleme Kurulu:

Merkez: İlden KİBAR, Ahmet Avni ATAYOL

Aydın Temsilciliği: Songül YILDIZ

Ankara Şube: Müge KARAMUSTAFA

Antalya Şube: Güray DOĞAN

Adana Şube: Emine Su TURAN, Serpil SİNAN

Bursa Şube: Selnur  UÇAROĞLU

Denizli Temsilciliği: Çiğdem TEBER

Diyarbakır Temsilciliği:   Zozan KETENALP

Gaziantep Temsilciliği: Mehmet BOZKURT

Istanbul Şube: Hakan DULKADİROĞLU, Meryem KAYAN, Medet GÜNEY, Cevahir Efe AKÇELİK, Ömür YAŞAYAN, Funda Cihan, Hakan TEKİN, Dilek YÜKSEL

Izmir Şube: Yiğithan KAZANCI, Efem BİLGİÇ         

Kocaeli Şube:    Bahar YÜNYELİ

Konya Temsilciliği: Murat Çelebi

Mersin Şube: Yasin ÖZAY

Muğla Temsilciliği: Adalet ÖNER, Semih DUMAN

Samsun Şube:   Kübra KÜÇÜK

Trabzon Temsilciliği: Sinan TAŞ

Trakya Temsilciliği: Demet YARŞI

Karar: 194

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonumuza aşağıda isimleri bulunan birim temsilcilerimizin eklenmesine karar verilmiştir.

Aydın Temsilciliği: Songül YILDIZ , Nazlıcan BALCİ

Denizli Temsilciliği:          Ülkü EMER

Diyarbakır Temsilciliği:   Ömer Faruk FİDAN, Feyat  AZİZOĞLU

Gaziantep Temsilciliği: Dede DEMİR

Konya Temsilciliği:          Ali Mülayim

Muğla Temsilciliği:          Fikret ENGİN

Trakya Temsilciliği: Demet YARŞI

Karar: 195

Eğitim Komisyonumuza aşağıda isimleri bulunan birim temsilcilerimizin eklenmesine karar verilmiştir.

Aydın Temsilciliği: Ozan ÇITIR, Songül YILDIZ, Luman LUMANOĞLU, Yalçın BARAN

Denizli Temsilciliği:          İbrahim Engin DEMİRCİ

Diyarbakır Temsilciliği:   Mehmet Resul ALMASTAŞ, Cihan YEŞİL, Remzi EROL

Gaziantep Temsilciliği:   Olgaç SÜRMELİHİNDİ

Konya Temsilciliği:          Özlem TEKELİOĞLU, Ayşegül KILINÇ

Muğla Temsilciliği; Ahmet ACAR, Adalet ÖNER

Trakya Temsilciliği: Demet YARŞI

Karar: 196

Sosyal Etkinlikler  Komisyonumuza aşağıda isimleri bulunan birim temsilcilerimizin eklenmesine karar verilmiştir.  

Aydın Temsilciliği: Songül YILDIZ, Luman LUMANOĞLU, Halil ATAY

Denizli Temsilciliği:          Çiğdem TEBER

Diyarbakır Temsilciliği:   Ecem Yağmur İPEK

Gaziantep Temsilciliği:   Mehmet Fahri KAV

Konya Temsilciliği: Özlem TEKELİOĞLU, Ayşegül KILINÇ, Murat ÇELEBİ

Muğla Temsilciliği: Süleyman SAZ, Çağlar TÜRKMEN, Selin AKTAŞ

Trakya Temsilciliği: Demet YARŞI

Karar: 197

Temsilciliklerimiz tarafından  TMMOB İl Koordinasyon Kurullarında görevlendirilmek üzere görevlendirilen, aşağıda isimleri bildirilen üyelerimizin TMMOB ‘ne iletilmesine karar verilmiştir. 

AYDIN: Okan YILDIZ (Asil), Ozan ÇITIR (Yedek)

DENİZLİ: Hulkiye AKGÜN (Asil) , Hakan AYDIN (Yedek)

DİYARBAKIR: Nujiyan YILDIRIM (Asil),  Canfidal BOLDAŞ (Yedek)

GAZİANTEP: Mehmet  BOZKURT (Asil) , Meltem NEYAL (Yedek)

KONYA : İlker İrioğlu (Asil) , Mücteba Gökşen (Yedek)

MUĞLA               : Adalet ÖNER (Asil) , Semih DUMAN (Yedek)

ÇORLU: Emre GÜNEY, Demet YARŞI

TRABZON: Yasin TAFLAN, Süleyman SERTKAYA

Karar: 198

Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonumuza aşağıda isimleri yer alan üyelerimizin eklenmesine karar verilmiştir.

Aydın: Nilgün BÖCEKLİ, Ozan ÇITIR, Luman LUMANOĞLU

Diyarbakır: Ercan PADİR, Ferhat ALACAN

Denizli: Yıldız Beltekin Doğan, Tevfik BASMACI

Gaziantep : Olgaç SÜRMELİHİNDİ

Muğla: Adalet ÖNER, Sedat BAŞARIR, Çağlar TÜRKMEN

Trabzon: Sinan TAŞ

Trakya: Demet YARŞI

Karar: 199

133 nolu karar ile Trabzon Bölge Temsilciliğimizin yönetim kurulunda görev alacak üyelerimizin atamaları gerçekleştirilmiş, ilk toplantının gerçekleştirilerek görev dağılımı yapılması ve Oda Genel Merkezimize iletilmesi talebi belirtilmiştir. Konya Temsilciliğimiz tarafından gerçekleştirilen toplantı ile belirlenen görevlendirme aşağıdaki şekilde tarafımıza iletilmiştir. Konya Temsilciliğimizde görev alacak üyelerimizin; Temsilciliğin kurulduğunu yörenin en büyük mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

1964- Yasin TAFLAN- Temsilci

7532- Süleyman SERTKAYA- Sekreter

7272-Atakan KARABAKİ- Sayman

3602- Nail ALBAYRAK

6426- Sinan TAŞ

6828- Şenay KARABAKİ 

10889-Arif YILMAZ

Karar: 200

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen 24.02.2021 tarih ve E-90743779-010.03-343161 sayılı yazı ile;

07/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 14/02/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde hazırlanan; gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişileri ve kamu tüzel kişilerinin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplamasına, üretmesine, paylaşmasına ve satmasına ilişkin faaliyetler kapsamında Bakanlık tarafından verilecek izinlere dair usul ve esasların belirlendiği Coğrafi veri İzinleri Yönetmeliği ve Coğrafi Bilgi Sistemi konularında faaliyet gösteren özel hukuk tüzel kişilerinin; Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında yer alan coğrafi verilere ilişkin verileri, Resmi Gazete’de yayımlanan standartlara uygun olarak toplanması, üretmesi, paylaşması, satması, mevcut verileri kullanarak veri madenciliği yapması, yeni veri üretmesi ile ilgili faaliyetlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği 10/02/2021 tarih ve 31391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir. Söz konusu mevzuatlar kapsamında yürütülecek faaliyetlerde mevzuatlar doğrultusunda hareket edilmesi için tüm üyelerimize duyurulmasına karar verilmiştir.

Karar: 201

İzmir Şubemiz tarafından Karşıyaka Belediye Başkanlığı ile Sürdürülebilir Enerji ve iklim Eylem Planı hazırlanması kapsamında Şubemiz tarafından yürütülecek çalışmalarda Proje ekibinde, Proje yürütücüsü olarak E. Helil İNAY KINAY ve Rahile YENİ’ nin görevlendirilmesine, bu çalışmalar kapsamında kendilerine herhangi bir hizmet bedeli ödenmemesine, Şube Teknik personeli Selma AKDOĞAN’ ın proje ekibinde yer almasına, ayrıca üyemiz Ayça IRMAK’ ın proje teknik uzmanı olarak görevlendirilerek toplam hizmet bedeli olarak 7.000 TL ödeme gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Karar: 202

Ankara Şube teknik personeli Cem ŞAHİN’in talebi üzerine Salı ve Cuma günleri uygulanan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılarak Mart ayı itibariyle tam zamanlı çalışma sistemine geçmesine, gerekli işlemlerin yürütülmesi için mali müşavirliğe bu doğrultuda bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Karar: 203

15. Dönem 2. Oda Danışma Kurulumuzda görüşülen; Üyelerimize yönelik verilecek hukuki destek kapsamında Odamız tarafından bilgilendirme seminerlerinin düzenlenmesi için Birimlerimizden  konu başlığı önerilerinin talep edilmesine karar verilmiştir.

 

17.03.2021 00:00
Okunma Sayısı: 311