TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
3Haziran 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 3  Haziran 2021

Toplantı Sayısı   : 028

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Ahmet KIRMIZI

 

Karar: 275

Diyarbakır Şubesi kurucular kurulu tarafından 1.6.2021 tarihinde yapılan toplantı sonucu nda Şube 1. Olağan Genel Kurulu`nun pandemi kısıtlamaları sebebiyle ertelenmesi ile yeni takvimin 1-2.07.2021 çoğunluklu, 8-9.07.2021 çoğunluksuz olarak gerçekleştirilmesi kararı alındığı bildirilmiştir. Diyarbakır Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu`na Oda Yönetim Kurulu adına gözlemci olarak Ahmet DURSUN KAHRAMAN, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM ve Ahmet KIRMIZI`nın katılım sağlamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 276

31 Mayıs-5 Haziran Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası Etkinliği kapsamında; Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ve Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından  4-5 Haziran 2021 tarihlerinde 31 Mayıs-5 Haziran Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası ve Akdeniz`de Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Paneli" konulu çevrimiçi gerçekleştirilecek ortak panele tüm üyelerimizin davet edilmesi için e-posta gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 277

 

 2 Haziran 2021 tarih ve 860 sayılı TMMOB`nin yazısı ile 26 Mayıs 2021 tarihli Büyük Mega Projelerin Süreçleri ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu toplantısında;

·         Odalardan özellikle 1999 yılından bugüne kadar geçen sürede gerçekleşen veya gerçekleştirilmesi düşünülen büyük (mega) projelere ilişkin çalışmaların istenmesine (basın açıklamaları, raporlar vb)


 Kararı alındığı belirtilerek söz konusu karar doğrultusunda Odamız tarafından  1999 yılından bugüne kadar geçen sürede gerçekleşen veya gerçekleştirilmesi düşünülen büyük (mega) projelere ilişkin çalışmaların iletilmesi talebi üzerine Birimlerimizden büyük mega projelere ilişkin yapılan çalışmalara ait rapor, basın açıklaması vb. belgelerin talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 278

…………… isimli kişi tarafından Odamız kurumsal e-posta adresine gönderilen Tunceli ili sütlüce köyü katı atık tesisi konulu talep mektubu değerlendirilerek Diyarbakır Şube kurucu üyelerine iletilerek; taleplerin değerlendirilmesi, incelenmesi ve ilgili kişi ile iletişime geçilmesi, Odamız tarafından yapılması öngörülen çalışmaların Oda merkezimize iletilmesinin talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 279

184 nolu karar ile KÇÖ başlangıç tarihi olan Nisan 2020 itibariyla personel ücretlerinde maddi kaybının ödenerek telafi edilmesi kararına istinaden personel alacaklarının iki taksit şeklinde ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar : 280

Diyarbakır Temsilciliğimizin ofis ihtiyacı kapsamında Maden Mühendisleri Odasının ofisinin 2019 Aralık ayı itibariyle tarafımızdan kullanılmaya başlanılmış olması sebebiyle geriye dönük ödenmemiş su faturalarının (Toplam: 1.034.37 TL.) ödenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

14.06.2021 00:00
Okunma Sayısı: 288