TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
29 Eylül 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 29 Eylül 2021

Toplantı Sayısı   : 42

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

Karar: 357

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından iletilen yazı ile Türkiye Çevre Etiketi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 1 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilecek TÇES Projesi Deterjan Sektörü Çalıştayı` na Ahmet Dursun KAHRAMAN ve Müge KARAMUSTAFA`nın katılım sağlamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 358

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Dairesi başkanlığının duyuru İle Görevde Yükselme ve Şube müdürü sınav ve mülakatları hakında Oda açıklaması gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 359

Odamız tarafından  ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının oluşturulması Eğitim ve Danışmanlık Hizmet Alımı işi için Büro Tescil Belgeli firmalarımıza e-posta bildirimi yapılarak teklif istenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 360

İstanbul Şubemizin 25.12.2020 tarihinde yapılan demirbaş sayımında kullanılmaz durumda olduğu tespit edilen ve aşağıda sayılan demirbaşların terkin edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

1 adet Bilgisayar Sistemi-Escort-Momentum COL

1 Adet Telefon Cihazı- Netaş

1 adet Elektrikli Çaydanlık

1 adet Fotograf Makinası-Lumix

1 adet Soğuk Buhar Üflemeli Fan- Ufo

1 adet Mobil Telefon – Nokia X1-01 Black

1 adet Koltuk-Koçtaş Deri Koltuk

1 adet telsiz telefon- Panosonic

1 adet santral Multitek Star2 S

1 adet Samsung Galaxy On 7

Karar: 361

Bir önceki toplantıda görüşülmesi ardından düzenlenen SÜMER yönergesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 362

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu kapsamında   yasal takibi devam eden üyelerimizin    yapılandırma başvurularının mevcut üye aidat borcu şeklinde değerlendirilerek yapılandırma talepleri alınmış ve yapılandırmaya bağlı bir hak olarak (yapılandırmanın icralık ve davalık üyeler için eski hale getirme sonucu doğurmasından ötürü) varsa zamanaşımı itirazı dilekçelerinin işleme konulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

10.12.2021 00:00
Okunma Sayısı: 273