TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
29 Aralık 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 29 Aralık 2021

Toplantı Sayısı   : 53

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM

Karar: 419

Gaziantep Şubemizin iletmiş olduğu 3 personel adayının özgeçmişleri incelenerek;  ........  TC Kimlik numaralı Nesibe İNCİ` nin Gaziantep Şubemizde tam zamanlı görevlendirilmek üzere teknik personel olarak işe alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Odamız Mali Müşavirliğine bilgi verilmesine, idari ve mali eğitim amacıyla Oda Genel Merkezine çağırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 420

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından iletilen Zonguldak- Bartın- Kastamonu İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi kapsamında görüş bildirilmesi talebi üzerine, Kocaeli Şubemizden;  görüş ve değerlendirmelerin oluşturularak Oda Merkezine iletilmesinin talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 421

Muhasebe birimimiz  tarafından hazırlanan Ocak  2021 tarihli ödeme çizelgesi incelenerek;

- sabit rutin giderlerin (ofis kira, bina aidatları, personel maaşları, sendika aidat, iletişim sabit giderleri, avukat ve mali müşavir aylık danışmanlık ücretleri,

-kargo, kırtasiye, bilgisayar bakım onarım, iletişim hizmeti, eğitmen, para iade talepleri vb. ödenmesine ( toplamda  255.854.51 TL ) oybirliği ile karar verilmiştir.

03.03.2022 00:00
Okunma Sayısı: 222