TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ2010/1)

 

Tebliğ (Çevre ve Orman Bakanlığı)
Resmi Gazete Tarihi: 07.01.2010
Resmi Gazete Sayısı: 27455

 

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2010/1)

 

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

20/2/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan, 392 sıra no‘lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2009 yılı yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2010 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

2872 sayılı Kanunun 5491 sayılı Kanun ile değişik 20 nci maddesinin

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2010 - 31/12/2010 tarihleri arasında uygulanacak ceza

(a) bendindeki ceza miktarları

500 TL

1.000 TL

660 TL

1.321 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

48.000 TL

31.745 TL

63.491 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

2.000 TL

300 TL

7.934 TL

2.644 TL

395 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

48.000 TL

96.000 TL

(c)  bendi için iki kat:

12.000 TL

4.000 TL

600 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

600 TL

 

63.491 TL

126.983 TL

 

15.872 TL

5.289 TL

792 TL

 

 

792 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

13.226 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

79.364 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

7.934 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

1.200 TL

4.000 TL

12.000 TL

528 TL

1.586 TL

5.289 TL

15.872 TL

(ı) bendinin; 1 no‘lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

40 TL

10 TL

100 KR

 

52,89 TL

13,21 TL

129 KR

(ı) bendinin; 2 no‘lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

30 TL

6 TL

100 KR

 

39,66 TL

7,92 TL

129 KR

(ı) bendinin; 3 no‘lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

20 TL

4 TL

100 KR

 

26,44 TL

5,28 TL

129 KR

(ı) bendinin; 4 no‘lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

10 TL

2 TL

40 KR

 

13,21 TL

2,62 TL

52 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

600 TL

31.745 TL

792 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

1.321 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

600 TL

31.745 TL

792 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

100.000 TL

26.454 TL

132.275 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

20 TL

Metkreküp başına*:

120 TL

 

26,44 TL

 

158,72 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

4.000 TL

7.934 TL

5.289 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

1.200 TL

63.491 TL

1.586 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

15.872 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

31.745 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

60.000 TL

31.745 TL

79.364 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

129 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL.

2.645.527 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

2.645.527 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

1.000.000 TL‘ye kadar

132.275 TL‘den

1.322.763 TL ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

1.000.000 TL‘ye kadar

132.275 TL‘den

1.322.763 TL ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

 • Nüfusu 100.000‘den fazla olanlarda:

50.000 TL

 • Nüfusu 100.000 - 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

 • Nüfusu 50.000 - 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

 • Nüfusu 10.000 - 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

 • Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

 • Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

 

Belediyelerde;

 • Nüfusu 100.000‘den fazla olanlarda:

66.136 TL

 • Nüfusu 100.000 - 50.000 arasında olanlarda:

39.682 TL

 • Nüfusu 50.000 - 10.000 arasında olanlarda:

26.454 TL

 • Nüfusu 10.000 - 2.000 arasında olanlarda:

13.226 TL

 • Organize Sanayi Bölgelerinde:

132.275 TL

 • Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

79.364 TL

 

 

 

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.

23.06.2011 15:11
Okunma Sayısı: 254