TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
28 Temmuz 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 28 Temmuz 2021

Toplantı Sayısı   : 32

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Doğan YILDIRIM, Ahmet KIRMIZI

Karar: 303

Antalya Şubemiz tarafından 12.07.2021 tarih ve 0087 sayılı yazı ile Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ile Şubemiz arasında eğitim protokolü imzalandığı bildirilerek söz konusu protokol iletilmiştir. Protokol içeriği incelenmiş ancak Oda mevzuatımız ile uyumlu olmayan bazı maddeleri içerdiğinin görülmesi üzerine bu tarz protokollerin taslak olarak öncesinde Oda Merkezine iletilmesi için Antalya Şubemize konu hakkında resmi yazı gönderilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 304

Bursa Şubemiz tarafından 16.07.2021 tarih ve 0086 sayılı yazı ile Bursa İli Tekstil Sektörüne oluşan emisyonları kontrolü ve filtre sistemleri bilgilendirme toplantısı yapılacağının bildirilmesi üzerine; Bursa şubemizden etkinlik içeriğinin, katılımcıların, bilgilendirmeyi kimlerin gerçekleştirdiğinin yazı ile talep edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 305

Kanal İstanbul plan davalarına ilişkin olarak inceleme yapılarak ÇED firmasına, imza atan meslektaşlara, aleyhte görüş veren kişilere yönelik araştırma ve ön görüşmeler yapılmasının ardından gerekli görüldüğü takdirde hukuksal sürecin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 306

Muğla temsilciliğimiz yönetiminde görev alan üyelerimizin yaşamış olduğu yönetimsel sıkıntılar sebebiyle 29 Temmuz 2021 tarihinde istifa dilekçelerinin talep edilmesine müteakip 1 Ağustos 2021 tarihi itibariyle Aydın Temsilciliğimiz etkinlik alanına aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 307

Oda Genel Merkez bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli sosyal medya uzmanı alımı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 308

Oda Genel Merkezimiz bünyesinde SÜMER birimi çalışanı .................`nin yurtdışına çıkış sebebiyle istifa dilekçesi vermesi üzerine Odamızdaki hizmetlerinden dolayı prim ve yıllık izin ücreti dahil  toplam 27.678.62 TL ödeme  gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 309

Oda Genel Merkezimiz bünyesinde muhasebe personeli olarak çalışan ........ ve Bursa Şube çalışanı ............`in evlilik sebebiyle istifa dilekçesi vermeleri sebebiyle 26 Temmuz 2021 de gerçekleştirilen çıkış işlemleri ardından kıdem tazminatı ve kullanılmayan yıllık izin ücretinin   tek seferde ödenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 310

09/06/2021 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan 7326 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" uyarınca aidat borçlarının yapılandırılması  kapsamında üyelerimize duyuru yapılarak ; 31 Ağustos 2021, mesai bitimine kadar Odamıza başvuru yapmaları çağrısı yapılmasına,  TMMOB yönetmeliği madde 99 hükümlerine göre uygulamaya devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 311

Görev nedeniyle şehirdışı seyahatlerinde ulaşım amacıyla kullanılan uçak biletlerinin temini için Viento- Erça taşımacılık firması ile sözleşme yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 312

Olağan Genel kurulumuzda alınan karar gereğinde Gaziantep Temsilciliğimiz için şubeleşme süreci çalışmalarına başlanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 313

Muhasebe birimi tarafından hazırlanan  Ağustos  2021  ödeme çizelgesi incelenerek;

- sabit rutin giderlerin (vergi, sgk, ofis kira, bina aidatları, personel maaşları, sendika aidat, iletişim sabit giderleri, avukat ve mali müşavir aylık danışmanlık ücretleri,)

-kargo, kırtasiye, bilgisayar bakım onarım, iletişim hizmeti, eğitmen, para iade talepleri vb. ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

17.11.2021 00:00
Okunma Sayısı: 209