TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
27 Nisan 2021 OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 27 Nisan 2021

Toplantı Sayısı   : 023

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

 

Karar: 244

26 Nisan 2021 tarihli Kabine toplantısı sonrasında açıklanan 17 günlük tam kapanma kararındaki muafiyetler için TMMOB kanalı Odaların muafiyet kapsamına alınması hususunda girişimlerde bulunulmasına, Çevre sektöründe faaliyet yürüten üyelerimizin iş ve işlemleri kesintisiz yürütmeleri, herhangi bir sorunla karşılaşmamaları adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 

Karar: 245

Kimya Mühendisleri Odası tarafından 15.04.2021 tarihli ve 191 sayılı yazı ile İzmir`de yer alan Sentes Kimya Akü ve Kimyasalları Üretim Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti. ile yapılan görüşmeler sonucu Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin uygulanması kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü tesis incelemesinde bulunulacağı ifade edilerek tesis incelemesine katılabilecek olan uzmanımızın isim ve iletişim bilgilerinin iletilmesi talebi üzerine sözkonusu tesis incelemesine 1093 sicil numaralı üyemiz Nihan ÖZTÜRK`ün katılım sağlamasına karar verilmiştir.

Karar: 246

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2021 tarih ve E-741195-604.01.01-808468 sayılı yazı ile; 2021 yılında "Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması ve SÇD Sürecinin Yürütülmesi Projesi III. Etabı" kapsamında her düzeyde katılımcı süreçler tesis edilerek çalışmalar sürdürüldüğü, önceki aşamalarda olduğu gibi gerek üst düzeyde gerekse teknik düzeyde çeşitli toplantılar düzenlenmesi planlandığı, TMSP stratejik hedefleri ve stratejileri hakkında görüş ve önerilerin alınması amacıyla, paydaş kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademi ve özel sektörden katılımcılarla, 28 Nisan 2021 tarihinde teknik düzeyde bir Çalıştay düzenleneceği, kontenjan dahilinde görüş vermeye etkili katılımcımızın belirnerek tarafınıza iletilmesi talebi belirtilmesi üzerine;  katılımcı bir anlayış çerçevesinde değerlendirilen toplantı ve Çalıştay vb. organizasyonlarda gecikmeli bildirim yapılması, sürenin teknik düzeyde hazırlık için yetersiz görülmesi nedeniyle;  Odamız adına katılım gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine karar verilmiştir.

Karar: 247

TMMOB tarafından 26 Nisan 2021 tarih ve 707 sayılı TMMOB`nin yazı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nün 09.10.2020 tarihli ve E-96413503-330.99-2176440 sayılı yazısının Birliğimize iletildiği ifade edilerek söz konusu yazıda Engelli vatandaşlarımızın erişilebilirlik haklarını kapsayan Ulusal standartları baz alan, bu standartlar ile bunlarda yer almayan güncel ihtiyaçlara çözüm sunan, mevzuattaki son düzenlemeleri de kapsayan yazılı ve görsel içeriğe sahip rehber niteliğindeki "Erişilebilirlik Kılavuzu" nun Bakanlıkça yayınlanarak Birliğimize gönderildiği belirtilmesi üzerine binalar ve yakın çevresinin tasarımı aşamasında uygulanması gereken kaynak rehber kılavuzunun Birimlerimize iletimesine karar verilmiştir.

 

Karar: 248

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından  21.04.2021 tarih ve 46 sayılı yazı ile ; Uluslararası bir eko-etiket olan ve Uluslararası Yeşil Anahtar (Green Key) Ödülü`nün ülkemizde konaklama tesislerine verildiği, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı`nda yürütülen 5 uluslararası programdan birisi olduğu ve 2012 yılından bu yana ülkemizde yürütülmeye devam ettiği, Yeşil Anahtar Ödülü`nün bir yıl için verilmekte olduğu ve başvuruların her yıl yenilenmekte olduğu ifade edilerek düzenlenecek olan Yeşil Anahtar Jüri Toplantısı için Kurumumuzu temsilen bir yetkilinin görevlendirilmesi talebinin iletilmesi üzerine Yeşil Anahtar Jüri Toplantısı`na Odamız adına katılım sağlanamayacağını bildirerek teşekkürlerimizin iletilmesine karar verilmiştir.

Karar: 249

ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesinin alımına ve bir an önce çalışmaların başlatılmasına, bu konuda Oda Başkanı Ahmet Kahraman`ın OYK adına yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

Karar: 250

Çevrimiçi eğitimlerimizin güvenli bir ortamda yürütümü ve eğitimlerimiz sonucu gerçekleştirdiğimiz  çevrimiçi  sınav platformu hizmeti alınan Veudubox (Etki Grup Bilişim Tek. ) firmasıyla yapılan anlaşmanın bir yıllık süresinin dolması sebebiyle sözleşmenin yenilenmesine karar verilmiştir.

Karar: 251

23 Nisan 2021 tarihli ve 31463 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 ay daha Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı ile NİSAN, MAYIS ve HAZİRAN ayı için Kısa Çalışma Ödeneğinin otomatik olarak uzatılması sebebiyle süre uzatımından faydalanmak amacıyla başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

07.05.2021 00:00
Okunma Sayısı: 255