TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
27Mayıs 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 27  Mayıs 2021

Toplantı Sayısı   : 027

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

 

Karar: 275

Şehir Plancısı Deniz KİMYON,  Şehir Plancısı Dilek KARABULUT ‘un Odamıza sundukları dilekçeler ile

Munzur (Tunceli) Üniversitesi Rektörü Çevre Mühendisi Prof. Dr. Ubeyde İpek`in OHAL KHK`larına dayalı olarak rektörü olduğu üniversitede bir kısım akademisyenlerin kamu görevinden uzaklaştırılmalarında rol oynadığı gerekçesi ile mesleğini ve görevini kötüye kullandığından bahisle Odamız Onur Kurulu`na sevk edilerek disiplin soruşturması başlatılması talep etmeleri ve

TMMOB Yönetim Kurulu`nun 30 Haziran 2018 tarihli toplantısında alınan 42 no`lu karar doğrultusunda, Odamızın 13. ve 14. çalışma dönemlerinde intikal etmiş olan dilekçelerinize ilişkin olarak ilgili dönem Oda Yönetim Kurullarınca herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiş olduğu görülmüş olup söz konusu dilekçeler ve ilgili dokümanlar, gerekli işlemlerin yapılması için ivedilikle 15. Dönem Onur Kurulumuza havale edilmiştir. İlk toplantısını 17.10.2020 tarihinde fiziki olarak gerçekleştiren Oda Onur Kurulumuz, anılan dosya üzerinde 21.11.2020 ve 16.02.2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak yaptığı toplantılarda konuyu etraflıca görüşmüş olup, Odamız Hukuk Müşavirliğinin "Söz konusu taleplerin ilk müracaat tarihleri itibarıyla, TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 13. Maddesinde tanımlanan zaman aşımı sürelerinin aşıldığı" yönündeki hukuki görüşü doğrultusunda dosyanın kapatılması yönünde karar vermiştir.

Söz konusu Onur Kurulumuz kararının;  TMMOB`ne, Deniz KİMYON ve Dilek KARABULUT`a iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

14.06.2021 00:00
Okunma Sayısı: 252