TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
27 Ekim 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 27 Ekim 2021

Toplantı Sayısı   : 45

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

Karar: 374

28.07.2021 tarihli 306 nolu kararımız ile;  Muğla Temsilciliğimizin yaşadığı yönetimsel sıkıntılar sebebiyle istifa dilekçelerinin alınması akabinde Aydın il temsilciliğimiz etkinlik alanına aktarılması kararı alınmış, ardından süreç izlenerek çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 25 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen Oda Danışma Kurulu toplantısında çıkan ;  Muğla Temsilciliği`mizde yaşanan sıkıntılar sebebiyle bir örgütlenme çalışması yapılmasına dair öneri örgütlenme çalışmasının sürekliliği ve her birimimizde- her ilimizde  yapılabilirliğinin mümkün hatta gerekliliğinin bir zaruret olduğu anlayışıyla değerlendirilmiş;  ancak bu amaçla  gönüllü üyelerce başlatılan bu  çalışmanın ; Muğla temsilciliğimizde yaşanan süreç ve temsilcilik yönetimi vb. iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinin bir an evvel sağlanması amacından uzaklaştığı ve bu anlamda  işlerliğinin şu an için olamayacağı kanısına varılmıştır. 

Gelinen aşamada Odamızın yönetim anlayışını Muğla ilimizde temsil edebilecek  üyelerimizin belirlenmemiş olması sebebiyle 28.07.2021 tarihli kararın uygulamaya alınarak gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesine , gerekli duyuruların gerçekleştirilmesine  oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ahmet Dursun KAHRAMAN: Kabul

Kenan DOĞAN: Katılmadı

Ahmet Avni ATAYOL: Red

İlden KİBAR: Kabul

Doğan YILDIRIM: Kabul

Özge ERGEN GÜVENÇ: Kabul

Ahmet KIRMIZI: Kabul

 

Karar: 375

 TMMOB tarafından iletilen 25 Ekim 2021 tarih ve 1643 sayılı yazı ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesine yönelik TMMOB görüşü oluşturulmak üzere Oda temsilcilerinin katılımı ile 2022 Merkezi Yönetim Bütçesi Komisyonu oluşturulduğu Komisyon`da yer alacak olan temsilcimizin belirlenmesi talebi üzerine İlden KİBAR`ın temsilci olarak bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 376

Muhasebe birimimiz  tarafından hazırlanan Kasım  2021  ödeme çizelgesi incelenerek;

- sabit rutin giderlerin (ofis kira, bina aidatları, personel maaşları, sendika aidat, iletişim sabit giderleri, avukat ve mali müşavir aylık danışmanlık ücretleri,

-kargo, kırtasiye, bilgisayar bakım onarım, iletişim hizmeti, eğitmen, para iade talepleri vb. ödenmesine ( toplamda 326.655.53 TL ) oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 377

25.03.2021 tasdik tarihli İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde itirazların bir kısmı uygun bulunmak suretiyle 15.07.2021 tarihinde onaylanan NİP-34466405 ve UİP-34766841 plan işlem numaralı İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı 1. Etap 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1. Etap 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli dava açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 378

5.03.2021 tasdik tarihli İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 2. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde itirazların bir kısmı uygun bulunmak suretiyle 15.07.2021 tarihinde onaylanan NİP-34387343 ve UİP-34312107 plan işlem numaralı İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı 2. Etap 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 2. Etap 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli dava açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 379

25.03.2021 tasdik tarihli İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde itirazların bir kısmı uygun bulunmak suretiyle 15.07.2021 tarihinde onaylanan NİP-34685023 ve UİP-34139779 plan işlem numaralı İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı 3. Etap 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 3. Etap 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli dava açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

10.12.2021 00:00
Okunma Sayısı: 287