TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
25 Ağustos 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 25 Ağustos 2021

Toplantı Sayısı   : 36

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, İlden KİBAR, Ahmet Avni ATAYOL, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

Karar: 331

İstanbul Şubemiz sekreteryalığında gerçekleştirilecek olan; 14. Ulusal 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi için yapılacak olan sponsor görüşmelerinin takibi açısından kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanan tablonun Birimlerimize iletilmesine ve her hafta Salı günü Oda Genel Merkezimize iletilmesinin talep edilmesine  oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 332

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na; Marmara denizinde görülen Müsilaj sorununa yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından hazırlanan 06.06.2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı (MDKEP) kapsamında Marmara Denizine kıyısı olan iller bünyesinde yapılan Çevre Kirliliği denetimleri hakkında 4982 sayılı Kanun çerçevesinde bilgi edinme başvurusunda bulunularak sorularımızın iletimesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 333

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası yayınlarının, Oda yayın politikasına uygun bir şekilde yayımlanmasını sağlamak ve Oda yayınlarını yaygınlaştırmak, bilimsel, teknolojik ve mesleki bilgilerin üyelere ve ilgili kesimlere etkin bir biçimde aktarılarak, üyelerin mesleki yaşamlarına, çevre alanına ve toplumsal yaşama katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla Oda Yayın Danışma Kurulu`nun oluşturulmasına,  Birimlerimizden Oda Yayın Danışma Kurulu`nda görev alacak üyelerimizin belirlenerek isim ve iletişim bilgilerinin iletilmesinin talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 334

Muhasebe birimimiz  tarafından hazırlanan  Ağustos  2021  ödeme çizelgesi incelenerek;

- sabit rutin giderlerin (ofis kira, bina aidatları, personel maaşları, sendika aidat, iletişim sabit giderleri, avukat ve mali müşavir aylık danışmanlık ücretleri,

- TMMOB Birlik ödentisi, Senet paylarının ödenmesine,

-kargo, kırtasiye, bilgisayar bakım onarım, iletişim hizmeti, eğitmen, para iade talepleri vb. ödenmesine ( toplamda 400.238.12 TL ) oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 335

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri verilen üyelerimizin istifa talepleri incelenmiş gerekli koşulları yerine getirdikleri görülmüş istifa taleplerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

14324    sicil numaralı üyemiz CEMİL BURAK ASAN

15016    sicil numaralı üyemiz SENEM SÖKMEN

8511      sicil numaralı üyemiz NAZLI TÜRKOĞLU

13699    sicil numaralı üyemiz HAZAL ÖZİPEK

8787      sicil numaralı üyemiz PINAR BAĞLARBUNARI

10283    sicil numaralı üyemiz MEHMET SABRİ KAPLAN

4483      sicil numaralı üyemiz TUĞBA YENİ ARIŞAN

1841      sicil numaralı üyemiz ALEV BAHÇECİ

10100    sicil numaralı üyemiz MİRAY DENİZ BAYIR

11259    sicil numaralı üyemiz GÖKÇE TURAN

11903    sicil numaralı üyemiz ASLI ÖZGÜR

8071      sicil numaralı üyemiz ASUMAN ÇAĞLAR TEZCAN

13105    sicil numaralı üyemiz MERVENİL SAYIN

4801      sicil numaralı üyemiz ELİF YAZICI

3111      sicil numaralı üyemiz AHMET YÜKSEL

11321    sicil numaralı üyemiz OKAN BOSTANCI

14117    sicil numaralı üyemiz ŞEYMA HATİCE EREN

4282      sicil numaralı üyemiz SERAP AYÇİÇEK

3641      sicil numaralı üyemiz VAHDETTİN GÜNEYİN

383        sicil numaralı üyemiz ZEHRA BANU ÖZCAN BONASSOLİ

12576    sicil numaralı üyemiz AHMET TOLGA ODABAŞI

7366      sicil numaralı üyemiz DUYGU METİN

7536      sicil numaralı üyemiz YUNUS ÜZEL

5353 sicil numaralı üyemiz Emrah AKTAŞ

Karar: 336

Aşağıda isim ve sicil numaraları yer alan üyelerimizin Oda üyeliğinden ayrılma talepleri değerlendirilerek TMMOB ve Oda mevzuatımızda belirtilen gerekli koşulları sağlamadıkları görüldüğünden Oda üyeliğinden ayrılma taleplerinin red edilmesine karar verilmiştir.

.......     sicil numaralı üyemiz ..........

........    sicil numaralı üyemiz ........

........      sicil numaralı üyemiz .........

........    sicil numaralı üyemiz ........

........    sicil numaralı üyemiz .......

.........    sicil numaralı üyemiz ........

........   sicil numaralı üyemiz ........

........   sicil numaralı üyemiz ........

.........    sicil numaralı üyemiz ........

.........   sicil numaralı üyemiz .......

........    sicil numaralı üyemiz .......

........   sicil numaralı üyemiz ........

........   sicil numaralı üyemiz .......

........       sicil numaralı üyemiz .......

.......      sicil numaralı üyemiz ........

........     sicil numaralı üyemiz .......

.......    sicil numaralı üyemiz ........

........   sicil numaralı üyemiz ........

........   sicil numaralı üyemiz .......

.......    sicil numaralı üyemiz .......

.......    sicil numaralı üyemiz .......

.......   sicil numaralı üyemiz .......

.......    sicil numaralı üyemiz .......

........    sicil numaralı üyemiz .......

........ sicil numaralı üyemiz .......

17.11.2021 00:00
Okunma Sayısı: 238