TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
24 Mart 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

 

Toplantı Tarihi   : 24 Mart 2021

Toplantı Sayısı   : 018

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL,  Doğan YILDIRIM, Ahmet KIRMIZI

 

Karar: 220

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından CFS Petrokimya Sanayi A.Ş‘ ye Mersin ili Akdeniz ilçesi Karaduvar Mah.11129 ada 1 parsel mevkiinde kurulması planlanan Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Yatırımı Projesi ile ilgili olarak verilen ve Belediyeye  10.03.2020 tarih ve 63012 yazılı 10.03.2020 tarih ve 5835 sayılı ÇED Olumlu Kararı işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali talepli davada en son yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine 2020/395 Dosya numarası ile 8 Nisan 2021 tarihinde Mersin 2. İdare Mahkemesinde görülecek olan davaya Oda Yönetim Kurulumuzu temsilen Mersin Şube başkanımız Sinan CAN` ın katılım sağlaması için görevlendirilmesine karar verilmiştir.

 

Karar: 221

30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan "Bazı Alanların Yayla Alanı Olarak İlan Edilmelerine İlişkin Ekli Listede Tarih ve Sayıları Yazılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Yer Alan Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılmasına" ilişkin 3461 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı`nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebi ile dava açılmasına karar verilmiştir.  

 

Karar: 222

Oda Genel Merkezimiz ve Birimlerimiz tarafından gerçekleştirilen kurum, firma vb. ziyaretlerde Oda temsil giderleri bütçe kaleminden karşılanan plaket, çiçek, çikolata vb. hediyelik/ikramlar konusunda bir standart sağlanması amacıyla çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

 

 


 

20.04.2021 00:00
Okunma Sayısı: 287