TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
24 Aralık 2020 tarihli OYK toplantı kararları

Toplantı Tarihi   : 24 Aralık 2020

Toplantı Sayısı   : 15-08

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI (Çevrimiçi)

Karar: 087

2021 yılı üyelik ve belgelendirme ücretlerinin; Birimlerimizden gelen görüş ve önerilerde değerlendirilerek aşağıdaki şekilde belirlenmesinin uygunluğuna oy çokluğuyla karar verilmiştir.

 

 

2021 Yılı Üyelik ve Belge Ücretleri

Yıllık Üye Aidatı

216 TL

Üye Kayıt Ücreti

15 TL

Kimlik Ücreti

50 TL

Yabancı Üye Başvuru Ücreti

1.150 TL

Yabancı Üye Yıllık Aidatı

5.520 TL

Oda Kayıt Belgesi Ücreti

100 TL

MAPEG Proje onay ücreti

140 TL

SMM - B İlk Başvuru Ücreti

100 TL

SMM - B Yıllık Ücreti

240 TL

BTB İlk Başvuru Ücreti

460 TL

BTB Yıllık Ücreti

690 TL

Kayıp BTB Ücreti

690 TL

2021 Yılı İçinde Kurulan Firmalar İçin  BTB Ücreti Kurulduğu Aydan Sonraki Her Ay İçin:

57,5 TL

LPG Sorumlu Müdürlük belge düzenleme ücreti

TMMOB tarafından belirlenecektir

LPG Sorumlu Müdürlük belge yenileme ücreti

TMMOB tarafından belirlenecektir

BTB -Ocak Ayından Sonra yapılacak Başvurularda Her Ay İçin Alınacak Ceza Tutarı

57,5 TL

Aslı Gibidir Onayı

35 TL

SMM veya Firma Adı Değişikliği Nedeniyle Alınmış BTB Yenileme Ücreti

100 TL

Adli Bilirkişilik Oda Sicil Belgesi

100 TL

 

 

Karar: 088

Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonunda görevlendirilmek üzere; Mersin Şubemiz tarafından iletilen Cihan ERSOY, Samsun Şubemiz tarafından iletilen Özcan ÇOLUK, İstanbul Şubemiz tarafından iletilen Bekir Murat ÖZBAŞARAN, Hülya YILDIZ, Utku FIRAT, Bursa Şubemiz tarafından iletilen Emine ARSLAN TEKER, Adana Şubemiz tarafından iletilen Alaattin IŞIK isimli üyelerimizin eklenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar 089:

TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 14.12. 2020 tarihli ve 60/3125 sayılı yazı ile Makina Mühendisleri Odası sekretaryalığında düzenlenecek olan TMMOB Sanayi Kongresi 2021’in Kongre Düzenleme Kurulu’nda yer alacak Oda temsilcimizin isim ve iletişim bilgilerinin iletilmesi talebi üzerine TMMOB Sanayi Kongresi 2021 Düzenleme Kurulu’nda üyemiz Rıfat GÖKSU’nun görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar 090:

2021 yılı Odamız ajandasının basım işi için alınan teklifler incelenerek en uygun teklifi veren ............. matbaacılık hizmetleri)  hizmet alımı yapılmasına, 8 bin adet basımı yapılacak ajanda hizmeti karşılığında 71.504.00TL ödeme gerçekleştirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

 

16.02.2021 00:00
Okunma Sayısı: 246