TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
22 MART 2016 DÜNYA SU GÜNÜ AÇIKLAMAMIZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından, 1992 yılında Rio de Janerio‘da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı‘nda dünyada suyun giderek artan öneminden dolayı her yıl 22 Mart`ın "Dünya Su Günü" olarak kutlanmasına karar verilmiştir. 2016  yılının teması "Su ve İstihdam" olarak belirlenmiştir.

 

Yaşamın her alanında kullanılan su, yaşam sisteminin vazgeçilmez parçasıdır. Yaşanabilir bir çevrenin her noktasında su kilit öneme sahiptir. Herkesin sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşma hakkı olduğu gibi aynı şekilde yeterli ve sağlıklı suya da ulaşma hakkı vardır.

 

Dünyada su kaynakları giderek azalmaktadır. Bir taraftan dünya nüfusu artarken, diğer taraftan su kaynakları hızla kirlenmekte ve tükenmektedir. Dünyada su kaynaklarına olan ihtiyaç gün geçtikçe artarken, sınırlı olan bu kaynaklar üzerindeki kirlilik baskıları da giderek artmaktadır. Temiz su kaynaklarına ulaşmak giderek zorlaşmaktadır. Dünyada 1 milyara yakın insanın içilebilir suya erişemediği birçok uluslararası kurumun çalışmalarında dile getirilmektedir.

 

Su kıtlığının işaretlerini her yerde görmek mümkündür. Yeraltı sularının seviyeleri düşmekte, göller küçülmekte, sulak alanlar yok olmaktadır. Dere yataklarının üzerine sayısız kurulan hidroelektrik santralleri, su havzalarını hiçe sayarak yapılan ya da planlanan projeler, kaynaklarımızın doğru kullanımı açısından düzgün yaklaşımlar sergilememektedir. Temel sorun suyun yönetimi noktasında ortaya çıkmaktadır. Su kaynakları yönetiminde başlıca hedef, alternatifi olmayan doğal bir kaynak olan suyun daha planlı ve ekonomik kullanılması, su kaynaklarını tehdit eden sorunların belirlenmesi ve önlenmesi, su ve suya bağlı ekosistemlerin korunmasıdır ve bunlara bağlı olarak sürdürülebilir bir su kaynakları yönetimi sağlanmalıdır.

 

 

DSİ resmi sitesinde, yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.000 m3`ten daha az olmasını Su Fakirliği, 2.000 m3`ten daha az olmasını ise Su Azlığı olarak tanımlamaktadır. Yine aynı sitede, Türkiye‘de kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarının 1.519 m3 civarında olduğu açıklanmaktadır.  TÜİK, ülke nüfusumuzun 2030 yılında 100 milyon olacağını açıklıyor.  Bu da 2030 yılında kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.120 m3/yıl civarında olacağı anlamına gelmektedir.  Üstelik hesaplama, mevcut büyüme hızı, su tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörler ve mevcut kaynakların 14 yıl sonrasına hiç tahrip edilmeden aynı şekilde kalması durumunda söz konusu olacak!

 

 

2016 yılının teması su ve istihdamdır. Tamda bu bağlamda Çevre Mühendisleri, aldıkları formasyon gereği, su yönetimi konusunda uzmandırlar. İçmesuyu ve atıksu arıtımı, çevre teknolojisi, projelendirmesi gibi konularda eğitim gören çevre mühendisleri, ne yazık ki, ilgili kurumlarda yeterince istihdam edilmemekte bazı arıtma tesisi ihalelerinde yok sayılmaktadır. Bu sorun acilen giderilmeli ve çevre mühendislerinin çözümün parçası haline getirilmesi sağlanmalıdır.

 

 

                                                                                                           TMMOB

                                                                                          ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

                                                                                                     SAMSUN ŞUBESİ

 

 

23.03.2016 00:00
Okunma Sayısı: 622