TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
22 Kasım2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 22 Kasım  2021

Toplantı Sayısı   : 48

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ , Ahmet KIRMIZI

Karar: 393

Birliğimiz tarafından iletilen 16 Kasım 2021 tarih ve 1751 sayılı yazı ile TMMOB Yönetim Kurulu`nun 13 Kasım 2021 tarihli toplantısında;

Erzincan ili, İliç ilçesi Çöpler mevkiindeki Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 847, 49729 ve 20067313 Ruhsat Nolu Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi ÇED Raporuna ilişkin çalışma yapmak üzere Oda temsilcilerinin katılımı ile Erzincan İliç Altın Madeni ÇED Raporu Komisyonu kurulmasına, kararı alındığı bildirilerek söz konusu karar doğrultusunda Erzincan İliç Altın Madeni ÇED Raporu Komisyonu`nda yer almak üzere bir temsilcimizin belirlenmesi talebi üzerine 1881 sicil numaralı üyemiz Erdoğan KARACA (1881),  Mehmet Resul ALMASTAŞ (14745)  isimlerinin bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 394

Antalya Şubemiz tarafından 11.11.2021 tarih ve 2021.ÇMO.ANT.0128 sayılı yazı ile ; Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Şubemiz arasında bilgilendirme programları kapsamında ATSO üyeleri ve üye çalışanlarına yönelik olarak çevre bilincini artırmaya yönelik online seminerlerin gerçekleştirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü imzalanmasının planlandığı, protokolün uygun görülmesi akabinde  imza yetkisi verilmesi talebi belirtilmesi üzerine;

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Şubemiz arasında çevre bilincinin arttırılmasına yönelik online seminerlerin gerçekleştirilmesine ilişkin protokol metni incelenerek uygun görülmüş, Antalya Şubemiz Başkanı Derya ÜNVER`e  söz konusu protokole imza atma yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 395

20-21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB 7. Kadın Kurultayına; Meryem KAYAN, Dilek YÜKSEL, Gamze Mutluer Yıldırım, Müge KARAMUSTAFA` nın katılımlarının uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 396

Kahramanmaraş ilinde ikamet eden üyelerimizden gelen talep değerlendirilerek;  Kahramanmaraş ilinin Gaziantep Şubemize km olarak yakın olması sebebiyle Adana Şube etkinlik alanından Gaziantep Şube etkinlik alanına aktarılmasına, Genel Kurul ve seçimlerimizle ilgili listelerin bu şekilde düzenlenerek Birimlerimize bildirim yapılmasına oyçokluğu  ile karar verilmiştir. 

 

ADANA:

  Seçim Tarihi:                       08-09 Ocak 2022 Çoğunluklu,

                                               15-16 Ocak   2022 Çoğunluksuz  

Sandığın Kapsadığı İller: Adana, Hatay, Osmaniye

 

GAZİANTEP:

Seçim Tarihi:                      19-20 Şubat 2022 Çoğunluklu,

                                             26-27 Şubat 2022 Çoğunluksuz 

Sandığın Kapsadığı İller: Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Şanlıurfa,  Kahramanmaraş

 

Karar: 397

Teknik Çözümler Mühendislik Müşavirlik İnşaat Taahhüt Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından 29.12.2020 tarihinde Oda hesabına Büro Tescil Belgesi yenileme ücretinin yatırıldığı henüz görüldüğünden yapılan idari işlem hatasının giderilmesi amacıyla aylık gecikme bedellerinin talep edilmeyerek Büro Tescil Belgesinin yenilenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 398

MHÇK tarafından sunulan;  Derin Deniz Deşarjı Projeleri Asgari Ücretleri, Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Projeleri Asgari Ücretleri, Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri Projeleri Asgari Ücretleri, İçme ve Kullanma suyu Temin iletim ve dağıtım hatları projeleri Asgari Ücretleri, İçme suyu Arıtma Tesisleri Projeleri Asgari Ücretleri, Mesleki Denetim Esasları, Çevresel Etki Değerlendirmesi Hizmetleri Mesleki Denetim ve Asgari Ücret uygulama yönergesi, Çevre Danışmanlık Hizmetleri Asgari ücretleri  incelenerek uygun görülmüş ve yayınlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 399

Odamız tarafından aidat yükümlülüğünü yerine getirmemeleri sebebiyle başlatılan yasal takip dosyasına itiraz eden üyelerimizin itiraz dilekçeleri incelenerek süresinde ve haklı zamanaşımı itirazının söz konusu olduğu dosyalarda itiraz dikkate alınarak ve 5 yıllık zamanaşımı gözetilerek kısmi itirazın iptali davası açılmasına, diğer itirazlar yönünden ise takibe konu asıl alacak tutarları üzerinden itirazın iptali davası açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  • Ankara 9.İcra Müdürlüğü 2016/10350 E. ..........
  • Ankara 9.İcra Müdürlüğü 2016/13131 E. ..........
  • Ankara 10.İcra Müdürlüğü 2016/19614 E. ...........
  • Ankara 10.İcra Müdürlüğü 2016/19605 E. ..........
  • Ankara 10.İcra Müdürlüğü 2016/21551 E. ..........
  • Bakırköy 17.İcra Müdürlüğü 2020/10168 ..........
  • Ankara 20.İcra Müdürlüğü 2018/6254 E. ...........
  • Ankara 20.İcra Müdürlüğü 2018/6806 E. ..........
10.12.2021 00:00
Okunma Sayısı: 258