TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
22 Aralık 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 22 Aralık 2021

Toplantı Sayısı   : 52

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ

Karar: 414

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mali İşler Yönetmeliğimiz 32. Maddesi gereğince, Oda Demirbaş Defterine kayıtlı malzemelerin sayımı için İlden KİBAR, Ahmet KIRMIZI ve Özge ERGEN GÜVENÇ`in sayım kurulu olarak belirlenmesinin uygunluğuna, Birimlerimize bilgilendirme yapılarak; üçer kişilik sayım kurulu oluşturularak ,  2021 yılı içinde giren ya da çıkan ile ertesi yıla aktarılan taşınır eşyanın cins, miktar ve bedelleri gösterilmek suretiyle sayım cetvelleri düzenleyerek tutanak ile Oda Genel Merkezine iletilmesinin talep edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 415

Toplu iş sözleşmesi gereğince;  2020 yılından devreden personel ikramiye alacaklarının ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 416

İstanbul Şubemiz tarafından 8.6.2018 tarih ve 0077 sayılı evrak ile iletilen;  çalışanımız Tarkan KILIÇ ‘ın fazla mesai talebine tarafından yönelik işlem gerçekleştirilmemesi sebebiyle 2014-2018 yılları arası fazla mesai alacağı olan 11.758,56 tl ödemenin gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 417

Aşağıda isim ve sicil numaraları yer alan üyelerimizin gerekli koşulları yerine getirmiş oldukları görülerek istifa taleplerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

13677    MEHMET CANER DURMAZ

6335      DENİZ YILMAZ

9361      MERİH ALDINALP KÖKSAL

5218      ÖZLEM AVCI MUTLU

11523    KAAN KARA

10164    BÜŞRA ŞAHİN

9848      MEHTAP VARLIK BIYIK

14226    PELİN ÖZTÜRK

2262      ASLI YALÇINKAYA

10997    TUĞÇE BİTGÜL

9243      CEVDET DOĞAN

9934      EBRU POYRAZOĞLU

14563    MUHAMMED ÜZÜM

10571    YILMAZ MANCILIK

6379      ZEYNEP BAHAR

4684      PERVER ÇELİK

6970      MUSTAFA ÇAĞRI KAYA

7652      AYÇA ÖLÇER

1638      FIRAT AKTAŞ

4459      YAVUZ ALİ YILMAZ

9790      REYHAN HİLAL AKSOY

933        NURAY IŞIK KABDAŞLI

2034      ESRA COŞAR

11026    HATİCE KÜBRA KAYAPINAR CİCİGÜN

12451    MÜJDAT AKBULUT

6146      HATUN YEŞİLGÜL

Karar: 418

Aşağıda isim ve sicil numaraları yer alan üyelerimizin gerekli koşulları yerine getirmemeleri sebebiyle  istifa taleplerinin red edilmesine  oy birliği ile karar verilmiştir.

 ........

 

03.03.2022 00:00
Okunma Sayısı: 223