TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
21 Nisan 2021 tarihli OYK toplantısı

 

Toplantı Tarihi   : 21 Nisan 2021

Toplantı Sayısı   : 022

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

 

Karar: 240

Üyelerimize yönelik düzenlenmesi planlanan hukuki destek seminerleri için Birimlerimizden gelen görüş önerilerinin Av. Hülya YILDIRIM`ın  değerlendirmesine sunulmasına karar verilmiştir.

 

Karar: 241

15. Dönem Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Kurultayı sekreterya görevi verilen İzmir Şubemiz tarafından tarafımıza iletilen Kurultay düzenleme Kurulu isim önerilerinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

ANTALYA ŞUBE:  Cennet TEKER (Asil),Aleyna ÖZBİÇER (Yedek)

BURSA ŞUBE : Simge  ÇAĞLAR

İSTANBUL ŞUBE:  Esra BALBAY

İZMİR ŞUBE:  Heval DAYAN,  Şeyma Melis AVCI,  Nazgül Melisa KILIÇOĞLU

İZMİR ŞUBE YK ÜYE :  Yiğithan KAZANCI

 

Karar: 242

Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Teknik Değerlendirme Komisyonu ve Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonu tarafından çalışılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 243

Aşağıda isimleri yer alan üyelerimizin istifa taleplerinin ; gerekli koşulları yerine getirmemeleri sebebiyle red edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

...... sicil numaralı üyemiz .......

.......sicil numaralı üyemiz .........    

28.04.2021 00:00
Okunma Sayısı: 257