TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
21Mayıs 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 21  Mayıs 2021

Toplantı Sayısı   : 026

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

 

Karar: 265

255 nolu karar ile 15. Dönem 3. Oda Danışma Kurulu toplantısının  29 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ancak bu tarihin Rize ili İkizdere ilçesinde teknik inceleme gerçekleştirecek olan ve Odamızın da yer aldığı heyetin çalışma programı ile çakışması nedeniyle; 30 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

Karar: 266

Tarım Orman İş Sendikası tarafından iletilen yazı ile, Rize ili, İkizdere İlçesi İşkencedere Mevkiinde Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapı ve Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı tarafından işletilmekte olan taşocağına karşı, hukuki bir süreç başlatıldığı ifade edilerek, Türkiye barolar Birliği`ne bağlı(Trabzon Barosu) Türk Tabipler Birliği, TMMB`a bağlı Ziraat Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Sendika Üyesi Orman Mühendisleri, üniversitelerden (Trabzon Üniv. Orman Fakültesi, Bartın Orman fakültesi, İstanbul Orman Fakültesi Akademisyenlerinden) Türkiye Ormancılar Derneği (TOD), Türkiye Ziraatçılar Derneği`nden katılımcılarla Teknik Heyet oluşturulacağı ifade edilerek söz konusu Teknik Heyet`e Odamız tarafından en az bir Çevre Mühendisinin görevlendirilmesi talebi üzerine;

Odamızdan teknik heyette yer almak üzere Ahmet Dursun KAHRAMAN, Ömür YAŞAYAN, Selahattin BEYAZ ve Songül ÖZTÜRK`ün bildirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 267

11 Mayıs 2021 tarih ve 766 sayılı TMMOB yazısı ile TMMOB Doğa Kaynaklı Afetler Çalışma Grubu`nun 07.05.2021 tarihli toplantısında, Odamızın afet hazırlık ve müdahale kapsamında yapmış veya yapmakta olduğu çalışmalar varsa bu bağlamda oluşturulan dokümanların istenmesi kararı alındığı ifade edilerek belirtilen konulara ilişkin çalışmaların Birliğimize iletilmesi talebi belirtilmesi üzerine Birimlerimizden afet hazırlık ve müdahale kapsamında yapmış veya yapmakta olduğu çalışmalar varsa gerekli dokümanların, Oda Genel Merkezimize iletilmesinin talep edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 268

TMMOB`nin 20.05.2021 tarihli ve 785 sayılı yazısı ile Sinop ili, Merkez ilçesi, Abalı Köyü, İnceburun Mevkiinde yapımı planlanan "Sinop Nükleer Güç Santrali" projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tesis edilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının iptali istemiyle açılan davada bilirkişi olarak görev alacak kişilere ilişkin Odamız itirazının varsa iletilmesi talebi üzerine Bilirkişi isim listesinin Birimlerimize iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 269

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından

03.05.2021 tarih ve E-47545926-746.01.02.04-894089 sayılı yazı ile; Avrupa Birliği Katılım Öncesi mali Yardım Aracı (IPA) Uygulama Tüzüğü 19. maddesi uyarınca Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programının (ÇİSOP) etkin bir şekilde yönetimi ve uygulamasını sağlamak üzere program paydaşı ve yararlanıcısı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Sektörel İzleme Komitesi 9. toplantısının Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde çevrimiçi olarak (Webex) 1 Haziran 2021 Salı günü saat 14.30 ‘de gerçekleştirileceği ve Odamız adına temsilcilerin belirlenmesi talebi nedeniyle;

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası adına ÇİSOP Sektörel İzleme Komitesi toplantısı için Prof.Dr. Feza KARAER, Dr. Mehmet Gölge ve Çevre Yük. Mühendisi E. Helil İNAY KINAY isimlerinin bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 270

Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası kapsamında Odamız tarafından gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin tek bir program altında duyurulabilmesi amacıyla; 30 Mayıs-5 Haziran 2021 tarihleri arasındaki "Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası" kapsamında Birimlerimizce düzenlenecek etkinliklere ilişkin program ve bilgilerin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar Oda Genel Merkezimize iletilmesinin talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 271

31 Mayıs- 5 Haziran Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası ve İkizdere Etkinlikleri kapsamında 4 Haziran 2021 tarihinde Çevrimiçi basın açıklaması ile Hava Kirliliği raporunun açıklanmasına, 2 Haziran 2021 tarihinde ise panel gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 272

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 29.04.2021 tarihli ve E-18583606-605.02-869841 sayılı yazısı ile, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  (10.07.2018/30474) gereğince "çevre durum raporlarını hazırlamak" görevinin Bakanlığa verildiği belirtilmiş ve bu çerçevede, Bakanlık adına, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 4 (dört) yılda bir Türkiye Çevre Durum Raporu`nun hazırlanmakta olduğu ifade edilerek 2020 yılı içerisinde, ilgili kurum/kuruluş/birimlerden ulaşan bilgi, ver ve değerlendirmeler kapsamında hazırlanan ve yayınlanan "6. Türkiye Çevre Durum Raporu" nun iletilmesi üzerine tüm birimlerimize iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 273

İSİG uzmanlarına aşı hakkı verildiğinin, e-nabız üzerinden başvuru yapılabileceğinin üyelerimize duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 274

Oda Genel Merkez teras korkuluklarının yapımı için Eser Firmasından 3.200 + KDV, Şahin Metal firmasından 2. 967 TL+KDV, Güröztem firmasından 3.250 TL+ KDV fiyat teklifi alınmış olup en uygun teklifi veren Şahin Metal firmasından hizmet alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

14.06.2021 00:00
Okunma Sayısı: 385